Nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie już od lipca

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zadeklarowali przyjęcie w głosowaniu projektu po uwzględnieniu zgłoszonych poprawek.

Projekt m.in. dotyczy zapewnienia pełnej zgodności przepisów obowiązującego w Polsce prawa regulującego sektor odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej. (SA. 43697 (20 15/N) – Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych).

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane. Co do dwóch ostatnich proponowane zmiany dotyczą opodatkowania farm wiatrowych oraz ich budowy. Zaproponowane zmiany poprawiają też sytuacje rynkową energetyki z biomasy i biopaliw.

Prezentując projekt ustawy w imieniu rządu sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski podkreślił konieczność uchwalenia zmian w przepisach ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Powiedział, że „Realizacja przez Polskę celu 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2020 r. jest zagrożona, ale ale jeśli będziemy się zbliżać i pokażemy, że jesteśmy bliżej niż dalej, to na pewno będzie pozytywna ocena naszych działań „. Dlatego – zauważył wiceminister Tobiszowski – konieczne jest wprowadzenie w życie zmian proponowanych przez rząd, powinny „pozwolić zbliżyć się do tej wielkości. Po to uruchamiamy tę ustawę. Jest to związane przede wszystkim z aukcjami, które mają nam zdynamizować udział odnawialnej energii przez inwestycje w naszym systemie. Intencją jest, abyśmy zbliżyli się do 15 proc., aby aukcje przeprowadzone jeszcze w tym roku na podstawie znowelizowanej ustawy dały nam przyrost mocy odnawialnej energii o 2 GW”. Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że aby to osiągnąć, ustawa powinna wejść w życie 1 lipca br. Konieczne jest bowiem przygotowanie aukcji. Cały proces powinien być zdynamizowany, aby parametry, które mamy do osiągnięcia w 2020 r., były realne”.

Poseł sprawozdawca Dariusz Kubiak przedstawił w imieniu Komisji wniosek o uchwalenie ustawy. Występujący w imieniu klubów poselskich posłowie zadeklarowali poparcie dla ustawy i głosowanie za projektem. Przedstawiciel Klubu PO poseł Andrzej Czerwiński ocenił, że wprawdzie projekt ustawy nie spełnia wszystkich potrzeb sektora OZE, ale jest to „otwarcie furtki” dla rozwoju tego sektora po „trzech latach zahamowania”. Podobnie oceniła projekt posłanka Monika Rosa w imieniu Klubu „Nowoczesna”. Posłowie opozycji szczególnie podkreślali, że propozycje nowelizacji uwzględniają potrzeby energetyki wiatrowej, choć nie są – ich zdaniem – wystarczające. Po debacie poselskiej projekt został ponownie skierowany do Komisji Energii i Skarbu Państwa ponieważ przedstawiciele wszystkich klubów w toku debaty złożyli liczne poprawki wymagające opracowania i wniesienia do wersji ostatecznej projektu.

źródło: www.BiznesAlert.pl

 

Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Zobacz również:

PIGPD: Analiza skutków potencjalnego wyłączenia 20% obszaru polskich lasów

URE: Nowy wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii

Wodór w ustawie prawo energetyczne – konsultacje publiczne

Uproszczenia w Zielonym Ładzie weszły w życie 25 maja br.

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu