Nowelizacja ustawy o OZE

W związku z trwającym procesem notyfikacji aukcyjnego systemu wsparcia źródeł odnawialnych w Polsce, Ustawodawca podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia kolejnej nowelizacji ustawy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE.

Prowadzący omówią projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym między innymi zagadnienia dotyczące:

 • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
 • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny „ofertowej” – ceny skorygowanej – zasad korygowania ceny w okresie wsparcia,
 • „wymuszenia” konkurencji w każdym z „koszyków aukcyjnych”,
 • „ceny minimalnej” w aukcji,
 • modyfikacji w obszarze zadań sprzedawcy zobowiązanego,
 • zmiany zakresu uprawnień kontrolnych Prezes URE,
 • nowego systemu taryf gwarantowanych – taryfy FiT i FiP
 • zasad wykorzystania drewna energetycznego na cele związane z wytwarzaniem energii elektrycznej – w świetle braku rozporządzenia Ministra Środowiska – art. 119a ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W trakcie spotkania prowadzący przedstawią także aktualną wykładnię kluczowych regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kompleksowo przeanalizowane zostaną między innymi:

 • procedurapre-klasyfikacyjna, w tym projektowane zmiany w jej zakresie,
 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty, a także
 • elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” – „alternatywność koszyków” – zasady kwalifikacja do właściwego „koszyka aukcyjnego”,
 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
 • nowy algorytm rozstrzygania aukcji – nowy parametr 80%,
 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM),
 • zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowe obowiązki informacyjne wytwórców oraz
 • zakres zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,
 • notyfikacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – stan prac – stanowisko Komisji Europejskiej – skutki braku decyzji Komisji – ryzyka i zagrożenia.

Prowadzący wyjaśnią etapy procedurypre-klasyfikacyjnej w aspekcie rodzaju wymaganych dokumentów oraz dotychczasowej praktyki.

W kontekście projektowanego całkowicie nowego brzmienia art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym nowego obowiązku wytwórców polegającego na konieczności dokonywania w okresie wsparcia korekty „ceny” wynikającej z oferty, w toku seminarium szczegółowo poruszone zostaną również zagadnienia związane z kierowaną do przedsiębiorstw energetycznych pomocą publiczną, jej rodzajami (pomoc operacyjna/inwestycyjna), zasadami kumulacji, dopuszczalnym maksymalnym poziomem, a także warunkami kwalifikowania danego rodzaju pomocy jako pomocy dozwolonej, tj. zgodnej z zasadami rynku wewnętrznego.

Chcąc przybliżyć Państwu projektowane zmiany ustawy OZE, zapoznać z wszelkimi procedurami, wymaganiami formalnymi oraz przedstawić występujące już dziś zagadnienia problemowe związane z wdrożeniem i przyszłym funkcjonowaniem systemu aukcyjnego zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować seminarium:

Nowelizacja ustawy o OZE

– wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia

 które odbędzie się 16 listopada 2017 w Warszawie

Spotkanie poprowadzi znakomity Ekspert, praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium, Pani Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca prawny, Wieloletni pracownik URE, znany i ceniony Ekspert ds. systemów wparcia, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka.

Zapraszamy do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu! 

 

Więcej informacji pod tym linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu