Nowe Prawo wodne to prawdziwa rewolucja w regulacjach o gospodarce wodnej

Nowy system opłat za usługi wodne to jedna z szeregu zmian jakie niesie ze sobą nowa ustawa. Przełom w daninach publicznych polega między innymi na rozbiciu opłaty za usługi wodne na opłatę stałą i opłatę zmienną. Wprowadzenie zaś opłaty stałej, mającej charakter swoistego abonamentu, może skłonić wiele zakładów do aktualizacji posiadanych pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych.

Wątpliwości budzi również sposób kwestionowania wysokości opłat za usługi wodne.
Nie mniej znamiennym przełomem będzie stworzenie od podstaw nowego pionu administracji publicznej odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Wody Polskie – bo tak ma się nazywać nowa struktura – będą nie tylko organem administracji odpowiedzialnym za wydawanie zgód wodnoprawnych. Wody Polskie staną się również uczestnikiem obrotu cywilnoprawnego prowadzącym działalność gospodarczą.
Ambicją ustawodawcy jest wprowadzenie w życie nowego Prawa wodnego już 1 lipca 2017 r. Oznacza to, że rewolucja w regulacjach o gospodarce wodnej nastąpi już wkrótce.

 

Wszystkich chcących zapoznać się ze szczegółami realiów w jakich znajdą się lada dzień polskie przedsiębiorstwa zapraszamy do udziału w seminarium:

Nowe Prawo wodne – konsekwencje dla energetyki i przemysłu,

które odbędzie się 21 czerwca 2017 w Warszawie

Więcej na ten temat: www.industry-events.eu

 

Zobacz również:

Zmiany na rynku energii elektrycznej lipiec 2021

Ślad węglowy w praktyce lipiec 2021

Taksonomia – zrównoważone finansowanie lipiec 2021

Pozwolenia zintegrowane i Konkluzje BAT dla spalania odpadów oraz dla dużych obiektów spalania

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu