ME przedstawiło założenia kolejnych zmian w ustawie o OZE

Ministerstwo Energii przedstawiło 8 czerwca założenia najbliższej nowelizacji ustawy o OZE. ME już teraz zapowiada, że chce przygotować oddzielne przepisy, w których znajdą się regulacje dla mniejszych instalacji realizowanych w ramach obszaru energetyki rozproszonej.

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Andrzej Kaźmierski, przedstawił podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii założenia projektu kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Celem tej nowelizacji według zamierzeń ME ma być głównie doprecyzowanie i zmodyfikowanie systemu aukcyjnego, w tym kwestii związanych z łączeniem pomocy publicznej dla projektów zgłaszanych do aukcji.

Aukcje i pomoc publiczna

Pierwsze aukcje dla OZE w ramach nowego systemu wsparcia odbyły się w grudniu 2016 r. i mimo, że kolejne zaplanowano już na koniec tego miesiąca, nadal nierozwiązane pozostają wątpliwości dotyczące mechanizmu aukcyjnego, głównie w zakresie łączenia inwestycyjnej i operacyjnej pomocy publicznej oraz uprzywilejowania zgłaszających się do aukcji inwestorów, którzy dla swoich projektów zdobyli wcześniej wsparcie inwestycyjne np. w postaci dotacji unijnej i dzięki temu mogą oferować niższą cenę w aukcji, zwiększając swoje szanse na wejście do nowego systemu rozliczeń.

Między innymi tą kwestię w najbliższej nowelizacji ustawy o OZE chce wyjaśnić Ministerstwo Energii.

W ramach systemu aukcyjnego ME chce ponadto zmienić podział na koszyki aukcyjne, wycofując koszyki przeznaczone dla klastrów i spółdzielni energetycznych, a także wprowadzając koszyki, w których – jak mówił dyrektor Kaźmierski – wprost pojawią się nazwy technologii, a także koszyk dedykowany instalacjom hybrydowym.

Zgodnie z nowymi propozycjami resortu energii w zakresie kumulacji inwestycyjnej i operacyjnej pomocy publicznej inwestorzy posiadający pomoc inwestycyjną, którzy zgłoszą się do aukcji, mają oferować cenę energii nieuwzględniającą otrzymanej pomocy, jednak po wygraniu aukcji otrzymana wcześniej pomoc inwestycyjna ma pomniejszać cenę zaoferowaną w aukcji.

Ministerstwo Energii chce ponadto, aby dla instalacji OZE przechodzących do systemu aukcyjnego, które wcześniej korzystały z systemu zielonych certyfikatów, nie pomniejszano pomocy przyznawanej w nowym systemie o pomoc otrzymaną w poprzednim systemie. Odpowiednio krótszy będzie natomiast okres wsparcia.

Czy nowe przepisy obejmą planowane na ten rok aukcje? Dyrektor departamentu OZE w Urzędzie Regulacji Energetyki Katarzyna Szwed-Lipińska oceniła wczoraj w Sejmie, że URE „nie widzi możliwości” objęcia nowymi przepisami projektów, które wygrały aukcje przed zmianą stanu prawnego.

Jeżeli nie będzie szansy na przyjęcie ustawy jeszcze w tym roku, będziemy starali się jak najwcześniej przeprowadzić pozostałe koszyki aukcyjne (…) Bardzo chciałabym uniknąć scenariusza z grudnia ubiegłego roku – mówiła Katarzyna Szwed-Lipińska, odnosząc się do problemów odnotowanych w aukcji zorganizowanej 30 grudnia 2016 r.

 

Więcej na ten temat: http://gramwzielone.pl/trendy/26968/ministerstwo-energii-przedstawilo-zalozenia-kolejnych-zmian-w-ustawie-o-oze

Zobacz również:

URE: nowe wzory wniosków o umorzenie zielonych i błękitnych świadectw pochodzenia za 2021 rok

Stanowisko UOKIK w sprawie możliwości skorzystania przez zmodernizowane jednostki kogeneracji z systemu premii gwarantowanej

Prezes URE ogłosił wyniki aukcji na premię kogeneracyjną

Aukcje OZE: Prezes URE podsumowuje wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu