Nowa definicja biomasy

Przygotowana przez Ministerstwo Energii nowelizacja ustawy o OZE wprowadza wiele zmian związanych z definicjami w obszarze energetyki biomasowej i współspalania.

Definicję biomasy, w stosunku do wcześniejszej wersji projektu, poszerzono o „przetworzoną biomasę w postaci brykietu i peletu”. Natomiast na wniosek resortu rolnictwa, z definicji biomasy wykreślono ujęcie ziaren zbóż pełnowartościowych z definicji toryfikatu oraz tzw. biowęgla.

Przez biowęgiel w proponowanym projekcie rozumie się „wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t wytworzone w procesie termicznego przekształcenia stałych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z: 1) produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, 2) części odpadów innych niż wymienione w pkt l, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach – przy czym, proces ten przebiega w temperaturze 320 – 700 st. C w atmosferze beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji obcych”.

Ministerstwo Energii proponuje też poprawienie definicji drewna energetycznego, rozumianego w nowym projekcie jako „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowowymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”.

Zmienia się też m.in. definicję „dedykowanej instalacji spalania biomasy”mającej teraz oznaczać „instalację odnawialnego źródła energii, w której spalana jest wyłącznie biomasa albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami, przy czym w instalacji tej może być stosowane paliwo pomocnicze”.

 

Więcej na ten temat dowiecie się Państwo w trakcie organizowanego przez Zespół powermeetings.eu VII Forum Biomasy i Czystej Energii, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia br. w Połańcu/Mielcu.

 

Zachęcamy do zaglądania na dedykowaną temu wydarzeniu stronę www: https://powermeetings.eu/konferencja/forum-biomasy/

 

Źródło informacji wstępnej: http://gramwzielone.pl/trendy/30139/nowelizacja-ustawy-o-oze-wiadomo-jakie-beda-warunki-tegorocznych-aukcji

Zobacz również:

Już za tydzień III edycja Dyrektywa REDII w przemyśle, ciepłownictwie i energetyce

MSP miejsce stałego pobytu na terenie zakładu na przykładzie MPEC Olsztyn

Zielony wodór z biomasy jako nowy kierunek w rozwoju sektora

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Patronem Honorowym Forum

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu