Konkluzje BAT – 4 lata na modernizację lub uzyskanie odstępstw

Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) – dokument na który czekała polska energetyka, jak wiadomo zostały opublikowane w sierpniu br. Stały się więc częścią polskiego porządku prawnego.

Dokument ten wprowadza bardziej zaostrzone standardy emisyjne niż wynika to z Dyrektywy IED. Są to tzw. poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, tzw. BAT-AELs. Są one wiążące na potrzeby ustalania dopuszczalnej wielkości emisji w pozwoleniu zintegrowanym. Instalacje nowe, realizowane po opublikowaniu konkluzji BAT dla LCP, zasadniczo muszą być zgodne z nowymi wymogami. Natomiast instalacje istniejące dostały 4 lata od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym na dostosowanie się do nowych wymogów.

Dla wielu przedsiębiorstw energetycznych będzie się to wiązało z koniecznością przeprowadzenia następnych kosztownych inwestycji dostosowawczych. Aby tego uniknąć poszczególne zakłady mogą jednak próbować uzyskać tzw. odstępstwo od konkluzji BAT, co pozwoli odsunąć dostosowanie w bardziej odległą przyszłość albo nawet uniknąć obowiązku dostosowania do konkluzji BAT.

Więcej o możliwościach uzyskania odstępstw czasowych od konkluzji BAT  dowiedzą się Państwo w trakcie seminarium organizowanego przez Zespół powermeetings.eu w dniu 17 października br. w Warszawie. 

Zapraszamy do udziału!

Szczegóły dotyczące spotkania pod tym linkiem: https://powermeetings.eu/szkolenie/konkluzje-bat-odstepstwa-czasowe-i-wdrazanie-regulacji/

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu