Już 12 kwietnia seminarium dla odbiorców przemysłowych w systemie prawa energetycznego!

Już niebawem, bowiem 12 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się seminarium nt.:

 

Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego

– zakres uprawnień i obowiązków, status prawny

 

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału  w tym wydarzeniu zachęcamy do jak najszybszego przesyłania formularzy zgłoszeniowych – ilość miejsc na tym seminarium jest ograniczona!

 

Dlaczego warto wziąć udział w tym seminarium? Oprócz zagadnień problemowych związanych ze statusem odbiorcy przemysłowego oraz jego funkcjonowaniem w ramach szeroko pojętego systemu prawa energetycznego,  w związku ze zbliżającym się terminem wykonania obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia za rok 2017,  nasi Eksperci w toku spotkania przedstawią szczegółowe zasady realizacji tych obowiązków, w tym skutki ich naruszenia. Odrębna część seminarium poświęcona zostanie odbiorcom przemysłowym objętym wykazem Prezesa URE obowiązującym w roku 2018. Nasi eksperci dokonają kompleksowej analizy przepisów adresowanych do tego rodzaju podmiotów, wraz ze wskazaniem ustawowych terminów dotyczących składanych przez nie oświadczeń i informacji.

 

Spotkanie poprowadzą:

Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Pan Robert Wrzesień – mgr inż. elektryk o specjalności energetyka lokalna, absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczania pomocy publicznej z ustawy KDT. Wieloletni pracownik URE, obecnie odpowiedzialny w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz za zagadnienia związane z instytucją odbiorcy przemysłowego.

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!

 

Więcej informacji o seminarium pod tym linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/odbiorca-przemyslowy-w-systemie-prawa-energetycznego/

 

 

 

 

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu