Jak wdrażać konkluzje BAT?

Pod koniec kwietnia 2017 r., po wieloletnich pracach, Komisja Europejska przyjęła Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) dotyczące dużych obiektów spalania (dalej „Konkluzje BAT”).  Konkluzje zawierają restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki, zostały one  opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 sierpnia 2017 r. Zgodnie z Dyrektywą 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED), operatorzy istniejących instalacji mają cztery lata na dostosowanie się do przepisów wynikających z konkluzji BAT.

– Dla wielu polskich przedsiębiorstw energetycznych będzie się to wiązało z koniecznością przeprowadzenia kolejnych kosztownych inwestycji po generujących ogromne nakłady modernizacjach dostosowawczych do obecnych wymagań dyrektywy IED – ocenia Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).  Zwraca jednocześnie uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami operatorzy dużych obiektów spalania w uzasadnionych przypadkach mają możliwość wystąpienia o zastosowanie odstępstwa od stosowania poziomów emisji wskazanych w Konkluzjach BAT, przewidzianego w art. 15 ust. 4 Dyrektywy IED.

Więcej na ten temat: http://www.pkee.pl/pl,aktualnosci,4,aktualnosci,1,stanowisko-pkee-w-sprawie-warunkow-stosowania-nowych-konkluzji-bat-w-tym-ubiegania-sie-o-odstepstwa,277

Zespół powermeetings.eu zaprasza Państwa natomiast do udziału w IV edycji Forum Ochrony Środowiska, jakie już dosłownie za tydzień rozpocznie się w Krakowie. O kwestiach konkluzji BAT i ich wdrażania w polskich warunkach będą mówić Michał Chędożko, Ekspert w zakresie pozwoleń zintegrowanych i konkluzji BAT oraz Michał Jabłoński, Ekspert ds. Ochrony Środowiska w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie.

W programie wydarzenia także wiele innych ciekawych tematów związanych z aktualnie wprowadzanymi oraz projektowanymi regulacjami środowiskowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną wody, gleby i powietrza.

Zachęamy do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa. Więcej informacji o Forum pod tym linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/forum-ochrony-srodowiska/

Zobacz również:

Zmiany na rynku energii elektrycznej lipiec 2021

Ślad węglowy w praktyce lipiec 2021

Taksonomia – zrównoważone finansowanie lipiec 2021

Pozwolenia zintegrowane i Konkluzje BAT dla spalania odpadów oraz dla dużych obiektów spalania

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu