Zespół powermeetings.eu zaprasza do udziału w:

V Forum Ochrony Środowiska

22 – 23 listopada 2018

Podczas spotkania, omówiony zostanie wpływ aktualnych oraz projektowanych regulacji środowiskowych na przemysł w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną wody, gleby i powietrza.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, zatem chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy również do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum odbędzie się uroczysta kolacja, która dzięki swej niepowtarzalnej atmosferze będzie cenną okazją do dalszych rozmów branżowych, zapoznania się z przedstawicielami firm oraz podmiotów zaangażowanych w realizację projektów w obszarze ochrony środowiska, a także szansą na wzmocnienie kontaktów z partnerami biznesowymi.

Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorstwa z szeroko pojętego przemysłu w tym przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, przemysłowych odbiorców energii, firm sektora chemicznego, paliwowego, cementowego i odpadowego, firm zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firm dostarczających technologie oraz firm inżynieryjne i badawcze.

Zapraszamy do uczestnictwa! Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas tegorocznej edycji listopadowego Forum stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

22 listopada Konferencja
8:30 - 9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:15 - 9:30

Uroczyste otwarcie Forum oraz przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

9:30 – 11:30

Sesja I: Aktualne regulacje z zakresu ochrony środowiska

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa i rozmowy w kuluarach

12:00 – 14:00

Sesja II: Najnowsze rozwiązania technologiczne wspierające ochronę środowiska

14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 17:00

Sesja III: Skuteczne zastosowanie rozwiązań technologicznych w praktyce

19:00

Kolacja

23 listopada Warsztaty
9:00 - 13:00

Warsztaty

13:00 - 14:00

Lunch i zakończenie Forum

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Artur Szymon Michalski

Artur Szymon Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Artur Szymon Michalski

Artur Szymon Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie.

W latach 2006-2008 był Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie został powołany na tą funkcję w grudniu 2015 roku.

W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra.

W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego.

W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ.

Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwoju Polski.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, krajowych i międzynarodowych.

Obecnie, jako Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentu Środków Zagranicznych i Departamentu Energii i Innowacji.

Norbert Grudzień

Norbert Grudzień

Dyrektor Oddziału
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Norbert Grudzień

Norbert Grudzień

Dyrektor Oddziału
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Mirosław Niewiadomski

Mirosław Niewiadomski

Ekspert ds. Ochrony Środowiska

Mirosław Niewiadomski

Mirosław Niewiadomski

Ekspert ds. Ochrony Środowiska

Barbara Muir

Barbara Muir

Starszy Specjalista ds. Badań Środowiskowych
PGE Energia Ciepła S.A.

Barbara Muir

Barbara Muir

Starszy Specjalista ds. Badań Środowiskowych
PGE Energia Ciepła S.A.

Dr inż. Barbara Muir, Starszy Specjalista ds. Badań Środowiskowych w Departamencie Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła S.A.

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Technologia Chemiczna, kontynuowała rozwój naukowy w ramach doktoratu na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W pracy doktorskiej zajmowała się wytwarzaniem sorbentów na bazie materiałów odpadowych, jakimi są popioły lotne, a następnie ich wykorzystaniem do sorpcji substancji zanieczyszczających wodę, np. związków organicznych i metali ciężkich. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w aktualnej pracy biorąc czynny udział w projektach związanych z innowacyjnymi technologiami oczyszczania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin oraz gospodarką wodno-ściekową. Aktualnie prace koncentrują się na opracowaniu rozwiązań dostosowujących zakłady produkcyjne do norm wynikających z dokumentów BREF/BAT.

W 2018 roku została laureatką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w którym co roku wyróżnia się 100 najzdolniejszych młodych naukowców.

Ewa Rutkowska-Subocz

Ewa Rutkowska-Subocz

Partner
Head of Environmental
Protection Practice
Kancelaria Prawna Dentons

Ewa Rutkowska-Subocz

Ewa Rutkowska-Subocz

Partner
Head of Environmental
Protection Practice
Kancelaria Prawna Dentons

Ewa Rutkowska-Subocz, kieruje Praktyką Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jest także członkiem Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Jej praktyka obejmuje wszystkie aspekty rynkowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych ważne z punktu widzenia prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących zmian klimatycznych i przepisów regulujących działalność geologiczną i górniczą. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu konwencjonalnego oraz niekonwencjonalnego, m.in. gazu łupkowego (shale gas) oraz gazu zaciśniętego (tight gas).

„Interesujące tematy, ciekawe prezentacje”

30.11-1.12.2017, Kraków

Anna Kuwałek ARCELORMITTAL POLAND

„Wysoki poziom merytoryczny, przemyślany układ prezentacji, doskonała organizacja”

30.11-1.12.2017, Kraków

Jerzy Watrakiewicz ENERGA Elektrownie Ostrołęka

„Bardzo dobra idea – kompleksowe podejście i możliwość wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy branżowej”

30.11-1.12.2017, Kraków

Irena Dul Szczecińska Energetyka Cieplna

” Bardzo dobra organizacja – odpowiednia ilość osób biorących udział – miła atmosfera – bardzo dobra lokalizacja”

30.11-1.12.2017, Kraków

Magdalena Godlewska J.S. Hamilton Poland

„Forum było dobrze przygotowane, profesjonalna organizacja oraz wysoki poziom wiedzy prelegentów”

30.11-1.12.2017, Kraków

Marzenna Wysocka TAURON Wytwarzanie

„Konferencja skupiająca właściwych, konkretnych uczestników i prelegentów”

30.11-1.12.2017, Kraków

Grzegorz Piętowski Tigret

„Profesjonalna organizacja. Prezentacje przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym”

30.11-1.12.2017, Kraków

Janusz Cieszyński Biogazownia Rypin

„Forum zostało przygotowane w profesjonalny sposób. Prelegenci wykazali się wysoką wiedzą z prezentowanej dziedziny”

24-25.11.2016, Toruń

Sławomir Jędrzejewski Grupa Ożarów

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Partner Technologiczny

Grupa Azoty

Grupa Azoty jest największą polską grupą chemiczną. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Grupa Azoty oferuje również kompleksowy pakiet roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem EFEKT RedNOx® dedykuje dla skutecznej redukcji szkodliwych substancji w przemyśle.

Największe w Polsce zakłady chemiczne należące do Grupy Azoty – spółki w Puławach, Kędzierzynie i Policach, najwięksi producenci amoniaku i mocznika, dysponują potencjałem i kompetencjami niezbędnymi do współuczestniczenia w procesie ochrony środowiska poprzez realizację dostaw produktów wykorzystywanych w technologii oczyszczania spalin.

Grupa produktów linii RedNOx®NOXy®, PULNOx® (roztwory mocznika 40 i 45%) i LIKAM® (woda amoniakalna 25%)

Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze polskiej chemii. Jej działania sprawiają, że jest to jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu w Europie. To efekt długofalowej strategii przyjętej przez Grupę, której jednym z filarów są nowe inwestycje. Już w tej chwili Spółka prowadzi szeroko zakrojone projekty – do końca 2020 r. na 68 projektów inwestycyjnych Grupa Azoty przeznaczy ponad 7 mld zł.

Spółka, nazywana dziś championem narodowym, zatrudnia łącznie prawie 14 tys. pracowników, a jej wartość budowana od lat przez stabilny akcjonariat sprawiła, że została uznana za jedną z firm strategicznych dla polskiej gospodarki. Grupa Azoty to też pierwsza środkowoeuropejska firma, która w 2015 roku znalazła się na liście 40. najbardziej wpływowych podmiotów światowego rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015, a także na opublikowanej przez Boston Consulting Group liście 10 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata. Sukces ten powtórzyła znajdując się na 9 miejscu wśród 189 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata, według Boston Consulting Group, w 2016 r.

Partner Prawny

Kancelaria Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości obsługi prawnej na złożonym globalnym rynku. Firma powstała w marcu 2013 r. w wyniku połączenia międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans LLP, kanadyjskiej firmy prawniczej Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej SNR Denton.
Firma Dentons zbudowana jest na solidnych fundamentach trzech renomowanych kancelarii prawniczych. Każda z nich zapracowała na swoją reputację oraz rzeszę cenionych klientów, odpowiadając na lokalne, regionalne i krajowe potrzeby szerokiego spektrum klientów, wśród której znajdują się — osoby fizyczne, przedsiębiorcy, małe spółki i firmy rozpoczynające działalność; samorządy lokalne, władze na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym oraz agendy rządowe, spółki prywatne oraz publiczne średniej i dużej wielkości, w tym podmioty prowadzące działalność o zasięgu międzynarodowym i globalnym.
Zespół Dentons to ponad 2600 prawników i doradców w 75 biurach w ponad 50 krajach – w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Chinach i Afryce, którzy pracują nad dostarczaniem skutecznych rozwiązań, umożliwiających realizację Państwa celów biznesowych.

Dzięki doświadczeniu o globalnym zasięgu w energetyce, bankowości i finansach, nieruchomościach oraz ubezpieczeniach, Dentons zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy utalentowanych prawników specjalizujących się w 24 sektorach i 36 obszarach prawa.

Co odróżnia Dentons od innych firm prawniczych?

Dentons to firma o strukturze policentrycznej. Firma nie posiada centrali ani dominującej kultury narodowej. Zapewniamy dostęp do ekspertów na całym świecie, we wszystkich sektorach gospodarki i dziedzinach prawa.
Dentons proponuje rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz, skupiamy się na dostarczaniu konkretnych, praktycznych porad, które umożliwią zawarcie transakcji lub rozstrzygnięcie sporu.
Miarą sukcesu Dentons jest jakość świadczonych usług. Niezależnie od skali czy zakresu potrzeb biznesowych klientów, zapewniamy wsparcie, jakiego potrzebują.

Współpraca

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Współpraca

PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.
PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło w największych polskich miastach – Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, a także w Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach – w których posiada także sieci ciepłownicze.
PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie zlokalizowane jest Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju.
PGE Energia Ciepła jest liderem linii biznesowej Ciepłownictwo, powstałej w ramach Strategii Grupy Kapitałowej PGE.
Rolą PGE Energia Ciepła w tym projekcie jest stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa poprzez wykorzystywanie potencjału wzrostu rynku ciepła sieciowego w Polsce. Celem tych działań jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w polskich miastach oraz wzrostu poziomu dobrobytu społecznego.
Działalność PGE Energia Ciepła oraz jej spółek zależnych łączy cele biznesowe ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ambicją spółek jest bycie dla wszystkich interesariuszy partnerem godnym zaufania, osiągającym doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa i etyki pracy; pracodawcą zapewniającym przyjazne środowisko pracy, a także przedsiębiorstwami dbającymi o atrakcyjność regionów, w których działają, w naturalny sposób przyczyniając się do ich zrównoważonego rozwoju.

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390 695 V Forum Ochrony Środowiska
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

— 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 8 listopada 2018

 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 9 listopada 2018

— 695,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 8 listopada 2018 – wytwórcy energii, ciepła i zakłady przemysłowe

 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 22.11.2018, udział w warsztatach 23.11.2018
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY