Zespół powermeetings.eu zaprasza do udziału w:

V Forum Ochrony Środowiska

15 – 16 listopada 2018

Podczas spotkania, omówiony zostanie wpływ aktualnych oraz projektowanych regulacji środowiskowych na przemysł w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną wody, gleby i powietrza.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, zatem chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy również do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum odbędzie się uroczysta kolacja, która dzięki swej niepowtarzalnej atmosferze będzie cenną okazją do dalszych rozmów branżowych, zapoznania się z przedstawicielami firm oraz podmiotów zaangażowanych w realizację projektów w obszarze ochrony środowiska, a także szansą na wzmocnienie kontaktów z partnerami biznesowymi.

Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorstwa z szeroko pojętego przemysłu w tym przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, przemysłowych odbiorców energii, firm sektora chemicznego, paliwowego, cementowego i odpadowego, firm zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firm dostarczających technologie oraz firm inżynieryjne i badawcze.

Zapraszamy do uczestnictwa! Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas tegorocznej edycji listopadowego Forum stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

„Interesujące tematy, ciekawe prezentacje”

30.11-1.12.2017, Kraków

Anna Kuwałek ARCELORMITTAL POLAND

„Wysoki poziom merytoryczny, przemyślany układ prezentacji, doskonała organizacja”

30.11-1.12.2017, Kraków

Jerzy Watrakiewicz ENERGA Elektrownie Ostrołęka

„Bardzo dobra idea – kompleksowe podejście i możliwość wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy branżowej”

30.11-1.12.2017, Kraków

Irena Dul Szczecińska Energetyka Cieplna

” Bardzo dobra organizacja – odpowiednia ilość osób biorących udział – miła atmosfera – bardzo dobra lokalizacja”

30.11-1.12.2017, Kraków

Magdalena Godlewska J.S. Hamilton Poland

„Forum było dobrze przygotowane, profesjonalna organizacja oraz wysoki poziom wiedzy prelegentów”

30.11-1.12.2017, Kraków

Marzenna Wysocka TAURON Wytwarzanie

„Konferencja skupiająca właściwych, konkretnych uczestników i prelegentów”

30.11-1.12.2017, Kraków

Grzegorz Piętowski Tigret

„Profesjonalna organizacja. Prezentacje przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym”

30.11-1.12.2017, Kraków

Janusz Cieszyński Biogazownia Rypin

„Forum zostało przygotowane w profesjonalny sposób. Prelegenci wykazali się wysoką wiedzą z prezentowanej dziedziny”

24-25.11.2016, Toruń

Sławomir Jędrzejewski Grupa Ożarów

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390 695 V Forum Ochrony Środowiska
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

— 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31 października 2017

 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 listopada 2017

— 695,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 31 października 2017 – wytwórcy energii, ciepła i zakłady przemysłowe

 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 15.11.2018.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY