Zespół powermeetings.eu zaprasza do udziału w:

V Forum Ochrony Środowiska

13 – 14 grudnia 2018

Podczas spotkania, omówiony zostanie wpływ aktualnych oraz projektowanych regulacji środowiskowych na przemysł w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną wody, gleby i powietrza.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, zatem chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy również do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum odbędzie się uroczysta kolacja, która dzięki swej niepowtarzalnej atmosferze będzie cenną okazją do dalszych rozmów branżowych, zapoznania się z przedstawicielami firm oraz podmiotów zaangażowanych w realizację projektów w obszarze ochrony środowiska, a także szansą na wzmocnienie kontaktów z partnerami biznesowymi.

Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorstwa z szeroko pojętego przemysłu w tym przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, przemysłowych odbiorców energii, firm sektora chemicznego, paliwowego, cementowego i odpadowego, firm zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firm dostarczających technologie oraz firm inżynieryjne i badawcze.

Zapraszamy do uczestnictwa! Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas tegorocznej edycji listopadowego Forum stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

13 grudnia Konferencja
8:30 - 9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:15 - 9:30

Uroczyste otwarcie Forum oraz przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

 

Moderator Forum: Mirosław Niewiadomski, Ekspert ds. Ochrony Środowiska

9:30 – 10:30

Nadchodzące zmiany krajowych przepisów ochrony środowiska oraz kierunki zmian wspólnotowych UE.

Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych BAT-AELs.

Specjalne sprawozdanie IPCC ws ocieplenia klimatu, a COP24.

 

 • Michał Chędożko, Ekspert w zakresie pozwoleń zintegrowanych oraz Konkluzji BAT
10:30 - 11:00

Wpływ nowelizacji  „nowego” prawa wodnego na przemysł

 

 • Małgorzata Sikora, Dyrektor, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
11:00 - 11:30

Kontrole przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami po ostatnich zmianach legislacyjnych.

 

 • Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (tbc)
11:30 – 12:00

Przerwa kawowa i rozmowy w kuluarach

12:00 – 12:20

Pozwolenia zintegrowane i sektorowe w kontekście zmian w ustawie o odpadach.

 

 • Katarzyna Krasińska, Kierownik Wydziału Pozwoleń i Opinii Środowiskowych, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
12:20 - 12:40

Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych

 • Artur Szymon Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12:40 - 13:00

Leśne Gospodarstwa Węglowe

 

 • Mariusz Błasiak, Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
13:00 - 13:30

Wystąpienie Partnera Technologicznego Forum – Grupa Azoty

 

 • Marcin Bruszkowski, Menadżer Sprzedaży, Grupa Azoty
13:30 - 14:00

Wystąpienie Partnera Prawnego Forum – Kancelaria Dentons

 

 • Ewa Rutkowska-Subocz, Partner, Head of Environmental Protection Practice, Kancelaria Prawna Dentons
14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 16:30

Skuteczne zastosowanie rozwiązań technologicznych w praktyce – case study

 

 • Norbert Grudzień, Dyrektor Oddziału, PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
 • Barbara Muir, Starszy Specjalista ds. Badań Środowiskowych, PGE Energia Ciepła S.A.
19:00

Kolacja

14 grudnia Warsztaty
9:00 - 13:00

Warsztaty: Zmiany w Dyrektywie EU ETS

13:00 - 14:00

Lunch i zakończenie Forum

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  Prelegenci

  Artur Szymon Michalski

  Artur Szymon Michalski

  Zastępca Prezesa Zarządu
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Artur Szymon Michalski

  Artur Szymon Michalski

  Zastępca Prezesa Zarządu
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie.

  W latach 2006-2008 był Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie został powołany na tą funkcję w grudniu 2015 roku.

  W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra.

  W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego.

  W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ.

  Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

  Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwoju Polski.

  Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

  Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, krajowych i międzynarodowych.

  Obecnie, jako Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentu Środków Zagranicznych i Departamentu Energii i Innowacji.

  Małgorzata Sikora

  Małgorzata Sikora

  Dyrektor
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Małgorzata Sikora

  Małgorzata Sikora

  Dyrektor
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Wykształcenie:

  Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

  Ukończyła Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

  Kierunek: Inżynieria Środowiska

  Specjalność: Hydrogeologia, geologia inżynierska i ochrona wód.

  Kariera zawodowa:

  Od 2001 r. inspektor w wydziale ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu;

  Od 2007 r. geolog powiatowy (uprawniony geolog i hydrogeolog);

  Od 06.2008r. do 12.04.2018 r. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu pełniący również funkcję geologa powiatowego;

  Od 12.04.2018 r. w strukturach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

  Katarzyna Krasińska

  Katarzyna Krasińska

  Kierownik Wydziału Pozwoleń
  i Opinii Środowiskowych
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

  Katarzyna Krasińska

  Katarzyna Krasińska

  Kierownik Wydziału Pozwoleń
  i Opinii Środowiskowych
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

  Katarzyna Krasińska – mgr inż. ochrony i rekultywacji środowiska; od 18 lat pracownik samorządowy z doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska, zarówno w zakresie opłat środowiskowych, jak i tematyki związanej z gospodarką wodną, gospodarką odpadami czy ochroną powietrza atmosferycznego; aktualnie kierownik Wydziału Pozwoleń i Opinii Środowiskowych w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  Mariusz Błasiak

  Mariusz Błasiak

  Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Mariusz Błasiak

  Mariusz Błasiak

  Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Inżynier leśnik z wieloletnim  doświadczeniem pracy na wszystkich poziomach organizacyjnych.

  W latach 2003-2012 naczelnik Wydziału Informatyki w DGLP w Warszawie, od roku 2014 odpowiada za realizację przedsięwzięć rozwojowych Lasów Państwowych.

  Norbert Grudzień

  Norbert Grudzień

  Dyrektor Oddziału
  PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

  Norbert Grudzień

  Norbert Grudzień

  Dyrektor Oddziału
  PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

  Norbert Grudzień jest absolwentem Politechniki Częstochowski, magister inżynier w specjalności  Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od ponad piętnastu lat piastuje stanowiska związane z zarządzaniem wysokiego szczebla.

  W latach 1995-2007 Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Bugaj” w Starachowicach.

  W latach 2003-2007 Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Starachowice” będącej częścią  amerykańskiej Grupy Caterpillar Power Ventures Corp.

  W latach 2007-2010 jako Dyrektor ds. Konstrukcyjnych uczestniczył w realizacji największego projektu w zakresie budowy elektrowni wiatrowej w Polsce o mocy 120 MWe w miejscowości Margonin, realizowanego przez EDP Renewables Polska Sp. z o.o.

  W latach 2010 – 2012 roku Prezes Zarządu Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. , jednocześnie odpowiedzialny w Grupie Polenergia S.A. za rozwój projektów kogeneracyjnych i ciepłowniczych.

  W latach 2012-2015 niezależny ekspert w zakresie oceny rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz doradztwa w procesach inwestycyjnych związanych z budową nowych mocy.

  Od 2016 roku związany z Polską Grupą Energetyczną S.A. gdzie obecnie jest Dyrektorem Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w PGE GiEK S.A., odpowiedzialnym m.in. za realizację projektów związanych z dostosowaniem elektrowni do konkluzji BAT oraz odtworzeniem mocy elektrycznej Elektrowni Dolna Odra.

  Doskonale zna rynek polski w segmencie wytwarzania energii, rynku ciepła oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Zdobył doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego projektów energetycznych: od oceny wstępnej, poprzez Studium Wykonalności, modele finansowe, zasoby ludzkie, organizację Projektu po jego uruchomienie i działalność produkcyjną.

  Mirosław Niewiadomski

  Mirosław Niewiadomski

  Ekspert ds. Ochrony Środowiska

  Mirosław Niewiadomski

  Mirosław Niewiadomski

  Ekspert ds. Ochrony Środowiska

  Michał Chędożko

  Michał Chędożko

  Ekspert w zakresie pozwoleń zintegrowanych oraz Konkluzji BAT

  Michał Chędożko

  Michał Chędożko

  Ekspert w zakresie pozwoleń zintegrowanych oraz Konkluzji BAT

  Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczenie w administracji zdobywał m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii i Zmian Klimatu Szkocji, Ministerstwie Środowiska. Posiada doświadczenie jako kierownik ds. ochrony środowiska w spółce energetycznej, gdzie zajmował się m.in. kwestią dostosowania do BAT. Ekspert z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, członek technicznej grupy roboczej tworzącej dokumenty referencyjne BREF oraz Konkluzje BAT (m. in. dla branży energetycznej, chemicznej, odpadowej, spożywczej i innych). Autor wielu interpretacji z zakresu prawa ochrony środowiska, recenzent podręczników i opracowań poświęconych tematyce stosowania Konkluzji BAT.

  Barbara Muir

  Barbara Muir

  Starszy Specjalista ds. Badań Środowiskowych
  PGE Energia Ciepła S.A.

  Barbara Muir

  Barbara Muir

  Starszy Specjalista ds. Badań Środowiskowych
  PGE Energia Ciepła S.A.

  Dr inż. Barbara Muir, Starszy Specjalista ds. Badań Środowiskowych w Departamencie Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła S.A.

  Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Technologia Chemiczna, kontynuowała rozwój naukowy w ramach doktoratu na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W pracy doktorskiej zajmowała się wytwarzaniem sorbentów na bazie materiałów odpadowych, jakimi są popioły lotne, a następnie ich wykorzystaniem do sorpcji substancji zanieczyszczających wodę, np. związków organicznych i metali ciężkich. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w aktualnej pracy biorąc czynny udział w projektach związanych z innowacyjnymi technologiami oczyszczania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin oraz gospodarką wodno-ściekową. Aktualnie prace koncentrują się na opracowaniu rozwiązań dostosowujących zakłady produkcyjne do norm wynikających z dokumentów BREF/BAT.

  W 2018 roku została laureatką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w którym co roku wyróżnia się 100 najzdolniejszych młodych naukowców.

  Marcin Bruszkowski

  Marcin Bruszkowski

  Menadżer Sprzedaży
  Grupa Azoty

  Marcin Bruszkowski

  Marcin Bruszkowski

  Menadżer Sprzedaży
  Grupa Azoty

  Ewa Rutkowska-Subocz

  Ewa Rutkowska-Subocz

  Partner
  Head of Environmental
  Protection Practice
  Kancelaria Prawna Dentons

  Ewa Rutkowska-Subocz

  Ewa Rutkowska-Subocz

  Partner
  Head of Environmental
  Protection Practice
  Kancelaria Prawna Dentons

  Ewa Rutkowska-Subocz, kieruje Praktyką Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jest także członkiem Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

  Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Jej praktyka obejmuje wszystkie aspekty rynkowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych ważne z punktu widzenia prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących zmian klimatycznych i przepisów regulujących działalność geologiczną i górniczą. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu konwencjonalnego oraz niekonwencjonalnego, m.in. gazu łupkowego (shale gas) oraz gazu zaciśniętego (tight gas).

  „Interesujące tematy, ciekawe prezentacje”

  30.11-1.12.2017, Kraków

  Anna Kuwałek ARCELORMITTAL POLAND

  „Wysoki poziom merytoryczny, przemyślany układ prezentacji, doskonała organizacja”

  30.11-1.12.2017, Kraków

  Jerzy Watrakiewicz ENERGA Elektrownie Ostrołęka

  „Bardzo dobra idea – kompleksowe podejście i możliwość wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy branżowej”

  30.11-1.12.2017, Kraków

  Irena Dul Szczecińska Energetyka Cieplna

  ” Bardzo dobra organizacja – odpowiednia ilość osób biorących udział – miła atmosfera – bardzo dobra lokalizacja”

  30.11-1.12.2017, Kraków

  Magdalena Godlewska J.S. Hamilton Poland

  „Forum było dobrze przygotowane, profesjonalna organizacja oraz wysoki poziom wiedzy prelegentów”

  30.11-1.12.2017, Kraków

  Marzenna Wysocka TAURON Wytwarzanie

  „Konferencja skupiająca właściwych, konkretnych uczestników i prelegentów”

  30.11-1.12.2017, Kraków

  Grzegorz Piętowski Tigret

  „Profesjonalna organizacja. Prezentacje przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym”

  30.11-1.12.2017, Kraków

  Janusz Cieszyński Biogazownia Rypin

  „Forum zostało przygotowane w profesjonalny sposób. Prelegenci wykazali się wysoką wiedzą z prezentowanej dziedziny”

  24-25.11.2016, Toruń

  Sławomir Jędrzejewski Grupa Ożarów

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Partner Technologiczny

  Grupa Azoty

  Grupa Azoty jest największą polską grupą chemiczną. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

  Grupa Azoty oferuje również kompleksowy pakiet roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem EFEKT RedNOx® dedykuje dla skutecznej redukcji szkodliwych substancji w przemyśle.

  Największe w Polsce zakłady chemiczne należące do Grupy Azoty – spółki w Puławach, Kędzierzynie i Policach, najwięksi producenci amoniaku i mocznika, dysponują potencjałem i kompetencjami niezbędnymi do współuczestniczenia w procesie ochrony środowiska poprzez realizację dostaw produktów wykorzystywanych w technologii oczyszczania spalin.

  Grupa produktów linii RedNOx®NOXy®, PULNOx® (roztwory mocznika 40 i 45%) i LIKAM® (woda amoniakalna 25%)

  Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze polskiej chemii. Jej działania sprawiają, że jest to jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu w Europie. To efekt długofalowej strategii przyjętej przez Grupę, której jednym z filarów są nowe inwestycje. Już w tej chwili Spółka prowadzi szeroko zakrojone projekty – do końca 2020 r. na 68 projektów inwestycyjnych Grupa Azoty przeznaczy ponad 7 mld zł.

  Spółka, nazywana dziś championem narodowym, zatrudnia łącznie prawie 14 tys. pracowników, a jej wartość budowana od lat przez stabilny akcjonariat sprawiła, że została uznana za jedną z firm strategicznych dla polskiej gospodarki. Grupa Azoty to też pierwsza środkowoeuropejska firma, która w 2015 roku znalazła się na liście 40. najbardziej wpływowych podmiotów światowego rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015, a także na opublikowanej przez Boston Consulting Group liście 10 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata. Sukces ten powtórzyła znajdując się na 9 miejscu wśród 189 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata, według Boston Consulting Group, w 2016 r.

  Partner Prawny

  Kancelaria Dentons

  Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości obsługi prawnej na złożonym globalnym rynku. Firma powstała w marcu 2013 r. w wyniku połączenia międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans LLP, kanadyjskiej firmy prawniczej Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej SNR Denton.
  Firma Dentons zbudowana jest na solidnych fundamentach trzech renomowanych kancelarii prawniczych. Każda z nich zapracowała na swoją reputację oraz rzeszę cenionych klientów, odpowiadając na lokalne, regionalne i krajowe potrzeby szerokiego spektrum klientów, wśród której znajdują się — osoby fizyczne, przedsiębiorcy, małe spółki i firmy rozpoczynające działalność; samorządy lokalne, władze na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym oraz agendy rządowe, spółki prywatne oraz publiczne średniej i dużej wielkości, w tym podmioty prowadzące działalność o zasięgu międzynarodowym i globalnym.
  Zespół Dentons to ponad 2600 prawników i doradców w 75 biurach w ponad 50 krajach – w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Chinach i Afryce, którzy pracują nad dostarczaniem skutecznych rozwiązań, umożliwiających realizację Państwa celów biznesowych.

  Dzięki doświadczeniu o globalnym zasięgu w energetyce, bankowości i finansach, nieruchomościach oraz ubezpieczeniach, Dentons zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy utalentowanych prawników specjalizujących się w 24 sektorach i 36 obszarach prawa.

  Co odróżnia Dentons od innych firm prawniczych?

  Dentons to firma o strukturze policentrycznej. Firma nie posiada centrali ani dominującej kultury narodowej. Zapewniamy dostęp do ekspertów na całym świecie, we wszystkich sektorach gospodarki i dziedzinach prawa.
  Dentons proponuje rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz, skupiamy się na dostarczaniu konkretnych, praktycznych porad, które umożliwią zawarcie transakcji lub rozstrzygnięcie sporu.
  Miarą sukcesu Dentons jest jakość świadczonych usług. Niezależnie od skali czy zakresu potrzeb biznesowych klientów, zapewniamy wsparcie, jakiego potrzebują.

  Współpraca

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Kilka słów o PGW WP RZGW w Krakowie

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Jesteśmy instytucją, która  powstała 1 stycznia 2018 roku na mocy ustawy o Prawie wodnym, łącząc rozproszone wcześniej kompetencje dotyczące m.in. dróg wodnych i zakresu ochrony przed powodzią.

  Wody Polskie podejmują działania w zakresie:

  • kierunków inwestowania i modernizacji urządzeń hydrotechnicznych,
  • zakresu robót utrzymaniowych realizowanych na ciekach i urządzeniach wodnych,
  • zapewnienia odpowiedniej jakości wód,
  • minimalizacji ryzyka powodziowego na wszystkich szczeblach zarządzania zasobami wodnymi

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, jako jeden z 11 regionalnych zarządów działa na terenie 5 województw, wyznaczonych granicami hydrograficznymi, obejmując  region wodny Górnej – Zachodniej Wisły oraz region wodny Czarnej Orawy.

  Współpraca

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Współpraca

  PGE Energia Ciepła

  PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.
  PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło w największych polskich miastach – Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, a także w Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach – w których posiada także sieci ciepłownicze.
  PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie zlokalizowane jest Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju.
  PGE Energia Ciepła jest liderem linii biznesowej Ciepłownictwo, powstałej w ramach Strategii Grupy Kapitałowej PGE.
  Rolą PGE Energia Ciepła w tym projekcie jest stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa poprzez wykorzystywanie potencjału wzrostu rynku ciepła sieciowego w Polsce. Celem tych działań jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w polskich miastach oraz wzrostu poziomu dobrobytu społecznego.
  Działalność PGE Energia Ciepła oraz jej spółek zależnych łączy cele biznesowe ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ambicją spółek jest bycie dla wszystkich interesariuszy partnerem godnym zaufania, osiągającym doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa i etyki pracy; pracodawcą zapewniającym przyjazne środowisko pracy, a także przedsiębiorstwami dbającymi o atrakcyjność regionów, w których działają, w naturalny sposób przyczyniając się do ich zrównoważonego rozwoju.

  Współpraca

  Leśne Gospodarstwa Węglowe

  Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe jest jednym z flagowych programów rozwojowych Lasów Państwowych. Działania tego typu prowadzone są ze względu na postępujące zmiany klimatyczne, których głównym czynnikiem sprawczym jest wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Projekt ma następujące zadania: zwiększenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę, redukcję emisji z obszarów podmokłych oraz magazynowanie węgla na składach drewna. Metodyka projektu obejmuje sporządzenie opisu taksacyjnego, wyróżnianie i kartowanie siedlisk leśnych, pobór próbek glebowych, ocenę różnorodności biologicznej w wydzieleniach leśnych, pobór materiału organicznego, oznaczanie niektórych właściwości fizycznych gleby metodą cylinderkową. Na obszarze 26 nadleśnictw prowadzone są działania dodatkowe, tj. odpowiednio zmodyfikowane pod kątem wzmożenia akumulacji węgla organicznego, takie jak zmiana ścieżki pielęgnowania lasu i jego użytkowania przedrębnego w celu zwiększenia przyrostu bieżącego drewna w drzewostanach głównych, zmianę wieku wymiany generacyjnej lasu, zastępowania sadzenia oraz podsadzania leśnej roślinności drzewiastej i krzewiastej samosiewem lub siewem nasion a sadzenie wykonywane w sposób minimalizujący naruszenie wierzchniej warstwy gleby, zmianę użytkowania rębnego lasu poprzez zastosowanie rębni złożonych, które charakteryzują się wydłużonym czasem trwania drzewostanu macierzystego, zadrzewienie gruntów zajętych pod infrastrukturę, zmniejszenie powierzchni szkółek leśnych na rzecz pozyskiwania sadzonek z podszytów, zwiększenie powierzchni wprowadzania podszytów, zwiększenie skuteczności odnawiania lasu poprzez zmniejszenie zakresu prac w zakresie poprawek i uzupełnień. Prace odbywają się na wytypowanych wydzieleniach leśnych i mają na celu zmagazynowanie dodatkowych ilości węgla. W połowie 2018  r. planowane jest wprowadzenie pierwszych jednostek dwutlenku węgla w system obrotu oparty na aplikacji „e-LGW”, który ma na celu organizację sprzedaży wcześniej wspomnianych jednostek nabywcom. Zakup tych jednostek powoduje korzyści na polu kształtowania stosunków z otoczeniem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2026. Nadzór nad realizacją projektu pełni Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Realizacją zadań zleconych zajmują się: Zakład Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Nadleśnictwa, Jednostka Audytorska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, inne jednostki wykonawstwa urządzeniowego np. TAXUS SI Sp. z o. o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, placówki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe, podmioty wspierające. Źródłem finansowania projektu jest fundusz leśny.

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  GramwZielone.pl

  Rejestracja

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   1390 695 V Forum Ochrony Środowiska
   • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

   — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 6 grudnia 2018

    — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 7 grudnia 2018

   — 695,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 6 grudnia 2018 – wytwórcy energii, ciepła i zakłady przemysłowe

   • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
   • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 13.12.2018, udział w warsztatach 14.12.2018
   • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
   • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

   Kontakt