Gospodarz Honorowy

Patron Honorowy

Patroni Medialni

 

Prawdziwy sukces w biznesie to nie tylko wiodąca pozycja na rynku i rosnące słupki indeksów giełdowych. To także umiejętność łączenia efektywności gospodarczej z odpowiedzialnością za środowisko naturalne oraz społeczne zaufanie do prowadzonej działalności. Forum Woda dla przemysłu […] jest spotkaniem przedstawicieli podmiotów będących promotorami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dzięki właściwej polityce ekologicznej, zintegrowanemu zarządzaniu gospodarką wodno-ściekową i emisyjną oraz działaniami na rzecz społeczności lokalnych, tworzą Państwo pozytywny obraz biznesu i budują pomyślną przyszłość naszego kraju.

[…] Organizatorom i Uczestnikom gratuluję podjęcia merytorycznej debaty nt. innowacyjnego podejścia w ograniczaniu negatywnych skutków oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko. […] Wierzę, że Forum znacząco przyczyni się do promocji odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi w kraju i regionie.”

Tymi słowami przywitał uczestników Forum: Woda w przemyśle. Przemysł a środowisko wodne i ochrona gleb, jakie odbyło się w dniach 18-19 września br. w Puławach Wojciech Wilk, Wojewoda Lubelski w liście przekazanym organizatorom spotkania – Zespołowi powermeetings.eu.

 

Wyrazy uznania skierował też pod adresem Gospodarza Honorowego wydarzenia – Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. „Są Państwo zarówno liderem rynku nawozów, jak i jedną z pierwszych firm w Polsce, które wprowadziły przemyślany i kompleksowy program ochrony środowiska. Dzięki niemu firma spełnia wszelkie wymogi w zakresie pozwoleń, poziomu emisji oddziaływania na środowisko. Cieszę się, że województwo lubelskie, którego potencjał stanowią zasoby przyrodnicze, może pochwalić się takim ambasadorem”. O tym jakie konkretnie działania inwestycyjne w obszarze wodno-ściekowym zostały podjęte w ostatnich latach przez ZA Puławy oraz o tym jakie są jeszcze planowane uczestnicy Forum dowiedzieli się bezpośrednio z ust Janusza Kucharskiego, reprezentującego Sekcję Rozwojową Energetyki ZA Puławy, który wygłosił referat wprowadzający w zagadnienia dwudniowej Konferencji.

 

Zasoby wodne kraju a potrzeby przemysłu – nowa filozofia w zarządzaniu, nowe obowiązki dla korzystających z zasobów to temat pierwszego panelu, w czasie którego swoje referaty wygłosili: Andrzej Kulon, Naczelnik Wydziału, Departament Zasobów Wodnych, Wydział Prawno-Organizacyjny w Ministerstwie Środowiska; Michał Jabłoński, Starszy Specjalista, Departament Ochrony Środowiska, Wydział Najlepszych Dostępnych Technik w Ministerstwie Środowiska oraz Małgorzata Woźnicka, Program Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych, Państwowy Instytut Geologiczny. Andrzej Kulon przedstawił podstawowe założenia reformy gospodarki wodnej, o której mówi się, że będzie rewolucją dla polskiej energetyki, m.in. dlatego że wprowadzi obowiązkową opłatę dla przemysłu energetycznego za korzystanie z zasobów wodnych, szczególnie dla otwartych systemów chodzenia.

O Dyrektywie IED w kontekście wymagań dla obszaru środowisko wodne i powierzchnia ziemi traktował wykład Michała Jabłońskiego. Ekspertka PIG omówiła natomiast problem gospodarowania zasobami wód podziemnych w naszym kraju w świetle potrzeb przemysłu.

 

Prezentacje wygłoszone w panelu drugim Forum skupione były wokół zagadnień związanych z nowymi obowiązkami w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem gruntu i wód, w tym szczególnie wokół problemu konieczności wykonywania sprawozdań bazowych czyli raportów początkowych, które budzą aktualnie spore zaniepokojenie po stronie przemysłu. Udział w tym panelu wzięli: Małgorzata Szymańska, Główny Specjalista ds. Środowiska, J.S. Hamilton Poland S.A., która omówiła podstawowe problemy i zagrożenia związane z raportami początkowymi; Tomasz Stuczyński, reprezentujący SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., który skupił się na kwestii metodyki identyfikacji stanu środowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb raportu początkowego w kontekście wiarygodności badań oraz Zbigniew Kozłowski, Adwokat, CMS Cameron McKenna, który uwagę gości Forum skupił na zasadach odpowiedzialności i obowiązkach podmiotów gospodarczych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku.

Wykłady w panelu drugim zamknęło wystąpienie Mariusza Radziszewskiego, Naczelnika, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki, który podjął temat dostosowania krajowej energetyki w zakresie ochrony gleby i wody.

 

Pierwszy dzień Forum zakończyła niezwykle interesująca dyskusja panelowa: „Forum myśli i idei: wyzwania na przyszłość a potrzeby i możliwości przemysłu”. Do udziału w debacie zostali zaproszeni Robert Kosik, Kierownik Wydziału, Zakłady Azotowe Puławy S.A., Janusz Banera, Sales Manager – Performance Flooring & Waterproofing, BASF Polska Sp. z o.o. oraz Małgorzata Woźnicka, Państwowy Instytut Geologiczny. Moderatorem dyskusji panelowej, do której dołączyli się w trakcie także uczestnicy Forum był Mirosław Niewiadomski, Dyrektor, Biuro Ochrony Środowiska, PGE GiEK S.A.

 

Obrady drugiego dnia Forum rozpoczęła Agnieszka Skorupińska, Adwokat, Członek Zespołu Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w Kancelarii Prawnej Dentons, która w swoim wystąpieniu wróciła jeszcze raz do zagadnień związanych z raportami początkowymi, nakreślając m.in. dokąd zmierzają te nowe, istotne zobowiązania dla przemysłu.

 

Istotną częścią wrześniowego Forum: Woda dla przemysłu. Przemysł a środowisko wodne i ochrona gleb był panel czwarty: „Forum technologii a praktyka przemysłowa - case studies i dostępne rozwiązania technologiczne”. Mariusz Iwanejko, Business Development Manager, BLEJKAN Sp. z o.o. przedstawił system Primus Line - bezwykopowa renowacja rurociągów ciśnieniowych wysokich ciśnień 21. wieku. Elastyczne zwiększenie wydajności oczyszczania ścieków przemysłowych poprzez uzupełnienie deficytu tlenowego w reaktorze biologicznym to temat wystąpienia Tomasza Bławuta, eksperta Messer Polska Sp. z o.o. Maciej Dobrosielski z firmy NALCO omówił zastosowanie 3D Trasar na obiegach kotłowych. Problematykę wodochronnego zabezpieczenia budynków i budowli zaprezentował Janusz Banera, Sales Manager – Performance Flooring & Waterproofing, BASF Polska Sp. z o.o.

Andrzej Pałka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Protection Technologies, DuPont Poland przedstawił natomiast możliwości zastosowania kombinezonów ochronnych DuPont™ Tyvek® w przemyśle i w gospodarce wodno-ściekowej.

 

Prezentację zamykającą Forum, tuż przed zaplanowanym zwiedzaniem ZA Puławy wygłosił Robert Kosik, Kierownik Wydziału, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., który przedstawił stan obecny i zamierzenia związane z monitoringiem zanieczyszczeń Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. w gospodarce ściekowej. Uczestnicy spotkania mogli następnie osobiście przekonać się jak zastosowane w tej firmie rozwiązania sprawdzają się w codziennej praktyce.

 

Artykuł zostały przygotowany w oparciu o wykłady i materiały Forum: Woda dla przemysłu. Przemysł a środowisko wodne i ochrona gleb, które odbyło się w dniach 18-19 września br. w Puławach i zostało zorganizowane przez Zespół powermeetings.eu.

 

Forum: Woda dla przemysłu. Przemysł a środowisko wodne i ochrona gleb już za nami! Wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz moderatorowi panelu dyskusyjnego dziękujemy za udział w tym, jak się okazało, niezwykłym wydarzeniu. Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi oraz uczestniczyć w dyskusjach. Z opinii uzyskanych od gości wiemy, iż był to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń i poznanie ciekawych ludzi. Mamy nadzieję, że dla wszystkich Państwa wydarzenie przełoży się na dostrzegalne korzyści biznesowe i zachęci do podjęcia współpracy z naszą Firmą przy kolejnych projektach.

 

Forum było wspierane przez liczne grono Patronów Honorowych, firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowanie wrześniowego przedsięwzięcia.

 

Zespół powermeetings.eu bardzo dziękuje Gospodarzowi Honorowemu – Grupie Azoty Zakładom Azotowym Puławy S.A. - za wsparcie przy organizacji Forum.

 

Jest nam niezmiernie miło, iż nasze przedsięwzięcie zyskało takich Patronów Honorowych jak: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Puławy, Starosta Puławski i Wójt Gminy Puławy.

 

Szczególne podziękowania należą się Partnerom Forum: NALCO, BASF Polska Sp. z o.o., J.S. Hamilton Poland S.A. oraz Kancelarii Dentons.

 

Bardzo dziękujemy także wszystkim instytucjom zaangażowanym we Współpracę: Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Gospodarki, Państwowemu Instytutowi Geologicznemu, firmom: Du Pont Poland, BLEJKAN Sp. z o.o., Messer Polska Sp. z o.o., JARS Sp. z o.o., SGS Eco-Projekt Sp. z o.o. oraz Kancelarii CMS Cameron MkKenna.

 

Cieszymy się, iż nasze przedsięwzięcie zyskało także poparcie mediów. Wśród Patronów Medialnych znalazły się: gramwzielone.pl, ioze.pl, energiamax.pl, oze.pl, inzynieria.com, portalenergia.pl, chemiaibiznes.com.pl, rynekinwestycji.pl, czystaenergia.pl, środowisko.abc.com.pl i cenerg.ien.com.pl.

 

Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w kolejnych projektach!

 

Agnieszka Kozłowska

Project Manager

Powermeetings.eu

 

Renata Kałużna

Dyrektor Zarządzający

Powermeetings.eu

 

 

 

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Współpraca