Czerwcowe aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE rozstrzygnięte

W ostatnich dniach czerwca br. zgodnie z Ogłoszeniami Prezesa URE z 29 maja br. odbyły się dwie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii – oznaczone jako „Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2017” oraz „Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2017”.
W dwóch aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii wpłynęło 537 ofert z których 396 wygrało aukcje – wynika z komunikatu Urzędu Regulacji Energetyki.

W trakcie pierwszej sesji w dniu 29 czerwca wysłano łącznie 489 ofert. Za skutecznie złożone uznano 472 oferty, a ostatecznie 352 oferty wygrały aukcję, podczas której sprzedano 99,91 proc. ilości oraz 80,63 proc. wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 195,00 zł/MWh, a maksymalna – 398,87 zł/MWh.

W aukcji tej oferty składać mogli wytwórcy energii elektrycznej, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne). Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana podczas tej aukcji wyniosła 4 725 000 MWh, a maksymalna wartość energii elektrycznej 2 182 908 687 zł.

W trakcie sesji 30 czerwca 2017 r. wysłano łącznie 48 ofert. Za skutecznie złożone uznano 44 oferty, z których wszystkie wygrały aukcję, podczas której sprzedano 21,04 proc. ilości oraz 18,36 proc. wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 290,00 zł/MWh, a maksymalna – 474,00 zł/MWh.

W tej aukcji oferty mogli składać wytwórcy energii elektrycznej z instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne). Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosiła 1 484 764 MWh, a maksymalna jej wartość 631 329 732 zł.  (Źródło: URE, CIRE.pl)

Więcej na temat systemu aukcyjnego już ze zmianami jakie znalazły się w nowym projekcie nowelizacji Ustawy o OZE dowiedzą się Państwo 30 sierpnia 2017 w Warszawie w trakcie praktycznych warsztatów komputerowych: System aukcyjny po nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2017 – warunki uczestnictwa w systemie aukcyjnym – zasady rozstrzygania aukcji, pierwsze doświadczenia.

 

Szczegóły wydarzenia znajdą Państwo pod linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/system-aukcyjny-w-ustawie-oze/

Zobacz również:

Zmiany na rynku energii elektrycznej lipiec 2021

Ślad węglowy w praktyce lipiec 2021

Taksonomia – zrównoważone finansowanie lipiec 2021

Pozwolenia zintegrowane i Konkluzje BAT dla spalania odpadów oraz dla dużych obiektów spalania

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu