VII Forum Biomasy i Czystej Energii

Dyrektywa MCP – nowe normy emisji dla średnich obiektów spalania, nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska, Warszawa 2018

Szczegółowe procedury i wymagania w zakresie dostosowania instalacji do nowych restrykcyjnych norm emisji zanieczyszczeń dla tzw. średnich obiektów spalania (MCP) to temat przewodni specjalistycznego szkolenia, które odbyło się 8 marca 2018 w Warszawie. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesieciu przedstawicieli branży energetycznej i przemysłowej z całego kraju!

Partnerami wydarzenia byli: Kancelaria CMS, INSTAL-FILTER SA oraz GRUPA AZOTY SA.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkania już we wrześniu, a w międzyczasie zapraszamy w dniach 10 – 11 maja 2018 do Czeladzi na IV edycję Forum IED, konkluzje BAT, MCP, szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/forum-technologii-ied-bref-bat-emisje-przemyslowe-dostepne-technologie

Zespół powermeetings.eu

Rynek Mocy – najnowsze regulacje i ich wpływ na funkcjonowanie rynku energii, Warszawa 2018

Komisja Europejska notyfikowała 7 lutego br. zapisy polskiej ustawy o rynku mocy, natomiast już kolejnego dnia Zespół powermeetings.eu zorganizował seminarium na temat nowej Ustawy o Rynku Mocy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych, oraz największych spółek energetycznych i przemysłowych.

Nasi Eksperci Pani Małgorzata Kozak, Ekspert ds. Rozwoju Rynków, Wieloletni pracownik URE oraz Pan Stanisław Poręba, Doświadczony Ekspert oraz Manager w EY omówili najważniejsze kwestie, które przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę w związku z wejściem w życie ustawy.

 

Zespół powermeetings.eu

Decyzja Komisji Europejskiej a nowelizacja ustawy o OZE – aukcje 2018, Warszawa 2018

IV Forum Ochrony Środowiska, Kraków 2017

Nowelizacja ustawy o OZE, Warszawa 2017

VII Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy, Bełchatów 2017

Konkluzje BAT – odstępstwa czasowe i wdrażanie regulacji, Warszawa 2017

Dla kilkaset instalacji z branży energetycznej rozpoczął się w tym roku czteroletni okres na dostosowanie do nowych konkluzji BAT, a dla organów właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych – okres ich analizy i zmian, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Zespół powermeetings.eu wychodząc naprzeciw potrzebie pozyskania koniecznej wiedzy w tym temacie zorganizował 17 października br. kolejne eksperckie spotkanie z zakresu nowych wymagań emisyjnych dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP).

W ciągu kilkunastu lat działalności naszej firmy przeszkoliliśmy już ponad 2000 osób z zakresu ograniczania emisji przemysłowych! Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami!

Zespół powermeetings.eu

IV Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE, Warszawa 2017

Nowelizacja ustawy o OZE 2017, Warszawa 2017

20 września br. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie na temat nowelizacji ustawy o OZE przygotowane przez Zespół powermeetings.eu. Szczegóły najnowszych przepisów przybliżyła uczestnikom wydarzenia Ekspertka firmy ds. systemów wsparcia oraz odnawialnych źródeł energii – Pani Katarzyna Szwed – Lipińska.

Prowadząca omówiła projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym między innymi zagadnienia dotyczące:

 • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
 • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny „ofertowej” – ceny skorygowanej – zasad korygowania ceny w okresie wsparcia,
 • „wymuszenia” konkurencji w każdym z „koszyków aukcyjnych”,
 • „ceny minimalnej” w aukcji,
 • modyfikacji w obszarze zadań sprzedawcy zobowiązanego,
 • zmiany zakresu uprawnień kontrolnych Prezes URE,
 • nowego systemu taryf gwarantowanych – taryfy FiT i FiP
 • zasad wykorzystania drewna energetycznego na cele związane z wytwarzaniem energii elektrycznej – w świetle braku rozporządzenia Ministra Środowiska – art. 119a ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ekspertka powermeetings.eu przedstawiła także aktualną wykładnię kluczowych regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kompleksowo przeanalizowała między innymi:

 • procedurapre-klasyfikacyjna, w tym projektowane zmiany w jej zakresie,
 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty, a także
 • elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” – „alternatywność koszyków” – zasady kwalifikacja do właściwego „koszyka aukcyjnego”,
 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
 • nowy algorytm rozstrzygania aukcji – nowy parametr 80%,
 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM),
 • zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowe obowiązki informacyjne wytwórców oraz
 • zakres zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,
 • notyfikacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – stan prac – stanowisko Komisji Europejskiej – skutki braku decyzji Komisji – ryzyka i zagrożenia.

 

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w kolejnym, organizowanym przez powermeetings.eu seminarium nt. ustawy o OZE zachęcamy do zaglądania na www.powermeetings.eu!

 

 

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu