Nowelizacja ustawy o OZE 2017, Warszawa 2017

20 września br. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie na temat nowelizacji ustawy o OZE przygotowane przez Zespół powermeetings.eu. Szczegóły najnowszych przepisów przybliżyła uczestnikom wydarzenia Ekspertka firmy ds. systemów wsparcia oraz odnawialnych źródeł energii – Pani Katarzyna Szwed – Lipińska.

Prowadząca omówiła projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym między innymi zagadnienia dotyczące:

 • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
 • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny „ofertowej” – ceny skorygowanej – zasad korygowania ceny w okresie wsparcia,
 • „wymuszenia” konkurencji w każdym z „koszyków aukcyjnych”,
 • „ceny minimalnej” w aukcji,
 • modyfikacji w obszarze zadań sprzedawcy zobowiązanego,
 • zmiany zakresu uprawnień kontrolnych Prezes URE,
 • nowego systemu taryf gwarantowanych – taryfy FiT i FiP
 • zasad wykorzystania drewna energetycznego na cele związane z wytwarzaniem energii elektrycznej – w świetle braku rozporządzenia Ministra Środowiska – art. 119a ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ekspertka powermeetings.eu przedstawiła także aktualną wykładnię kluczowych regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kompleksowo przeanalizowała między innymi:

 • procedurapre-klasyfikacyjna, w tym projektowane zmiany w jej zakresie,
 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty, a także
 • elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” – „alternatywność koszyków” – zasady kwalifikacja do właściwego „koszyka aukcyjnego”,
 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
 • nowy algorytm rozstrzygania aukcji – nowy parametr 80%,
 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM),
 • zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowe obowiązki informacyjne wytwórców oraz
 • zakres zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,
 • notyfikacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – stan prac – stanowisko Komisji Europejskiej – skutki braku decyzji Komisji – ryzyka i zagrożenia.

 

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w kolejnym, organizowanym przez powermeetings.eu seminarium nt. ustawy o OZE zachęcamy do zaglądania na www.powermeetings.eu!

 

 

Zobacz również:

CED-HR 2nd edition już za nami!

Forum 4RE – Refurbishment, Rebranding, Relaunch, Recommercialisation

VII Forum Biomasy i Czystej Energii

Forum Asset & Property & Facility Management, Warszawa 2018

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu