Dostosowanie krajowej energetyki do konkluzji BAT

Energetyka będzie miała 4 lata na dostosowanie się do przepisów tzw. konkluzji BAT. Gra toczy się o inwestycje obejmujące instalacje o łącznej mocy liczonej w tysiącach MW. – W interesie energetyki i odbiorców energii jest, aby nie doprowadzić do nadmiernego spiętrzenia prac modernizacyjnych, bo wtedy ceny dostaw i wykonawstwa modernizacji będą znacznie wyższe – podkreślił w jednym z wywiadów dla mediów Stanisław Poręba, Menedżer w Dziale Doradztwa Biznesowego EY.

Dyrektywa IED oraz Prawo Ochrony Środowiska dają możliwość uzyskania czasowych odstępstw na dostosowanie instalacji do konkluzji BAT w okresie dłuższym niż 4 lata. Możliwość uzyskania odstępstwa czasowego związana będzie ze zmianą pozwolenia zintegrowanego, z wyceną korzyści modernizacji instalacji dla środowiska oraz kosztów dostosowania instalacji do konkluzji BAT.

O możliwościach uzyskania odstępstw czasowych, jak i o wdrażaniu zapisów konkluzji BAT dowiedzą się Państwo od naszych specjalistów podczas seminarium:

Konkluzje BAT – wdrażanie regulacji i odstępstwa czasowe, które organizujemy w Warszawie w dwóch terminach:

  • 29 sierpnia 2017
  • 17 października 2017

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, zajmujący się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej:

  • Michał Jabłoński, Ekspert ds. ochrony środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
  • Ewa Rutkowska – Subocz, Partner, Head of Environmental Protection Practice, Dentons
  • Ekspert z zakresu pozwoleń zintegrowanych, procesu tworzenia dokumentów referencyjnych oraz Konkluzji BAT, doświadczenie zdobywane m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Energii i Zmian Klimatu Szkocji

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Więcej na temat seminarium: https://powermeetings.eu/szkolenie/konkluzje-bat-odstepstwa-czasowe-i-wdrazanie-regulacji/

Zobacz również:

Zmiany na rynku energii elektrycznej lipiec 2021

Ślad węglowy w praktyce lipiec 2021

Taksonomia – zrównoważone finansowanie lipiec 2021

Pozwolenia zintegrowane i Konkluzje BAT dla spalania odpadów oraz dla dużych obiektów spalania

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu