Do 9 lutego br. publiczne konsultacje Regulaminu rynku mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczęłyą 19 stycznia 2018 r. konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy.

Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy sposób opisuje:

  • harmonogram procesów rynku mocy;
  • prawa i obowiązki uczestników rynku mocy;
  • organizację i przebieg certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
  • warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych i aukcji mocy;
  • zakres informacji zawartych w rejestrze rynku mocy;
  • warunki korzystania z rejestru rynku mocy przez uczestników rynku mocy;
  • procedury związane z dostarczaniem mocy i rozliczaniem jego wykonywania.

Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, w którym zarówno warunki współpracy PSE S.A. z pozostałymi uczestnikami rynku mocy, jak i opis organizacji tego rynku, będą czytelne i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy – podkreśla Maciej Przybylski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu PSE ds. Wystarczalności Generacji. Organizujemy także, 2 lutego br., otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentujemy proponowane zapisy regulaminu oraz postaramy się opowiedzieć na wszystkie pytania związane z organizacją rynku mocy – dodaje dyrektor Przybylski.

Szczegóły spotkania konsultacyjnego zostaną podane w odrębnym komunikacie opublikowanym na  stronie internetowej PSE S.A. do 30 stycznia 2018 r.

Projekt regulaminu rynku mocy, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/-/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-publicznych-regulaminu-rynku-mocy

Uwagi do projektu regulaminu będzie można zgłaszać do 9 lutego 2018 r.

Zespół powermeetings.eu zaprasza Państwa natomiast do udziału w seminarium:

RYNEK MOCY – najnowsze regulacje i ich wpływ na funkcjonowanie rynku energii w Polsce

które odbędzie się 8 lutego 2018 w Warszawie.

W trakcie spotkania nasi Eksperci postarają się przybliżyć Państwu wszystkie najistotniejsze zmiany jakie czekają branżę po wejściu w życie nowych przepisów, jak również odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

 

Więcej na ten temat: https://powermeetings.eu/konferencja/rynek-mocy-pakiet-zimowy/

 

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu