Co nowego w projektowanych przepisach o OZE?

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska – w dniu 13 grudnia br. – zatwierdziła polski program dotyczący wspierania energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania obciążeń odbiorców energochłonnych w tym zakresie. Decyzja ta przyczyni się do poczynienia dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantuje utrzymanie globalnej konkurencyjności energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej ochronie konkurencji.

Treść decyzji Komisji Europejskiej w tym przedmiocie będzie niewątpliwie istotnie determinować zakres prac nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, zarówno poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, jak i w drodze wprowadzenia do niej całkowicie nowych regulacji prawnych.

Mając na uwadze znaczenie podjętego właśnie rozstrzygnięcia Komisji, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym przygotowywanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich wpływna funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE, w kontekście regulacji wspólnotowych.

 

Decyzja Komisji Europejskiej a nowelizacja ustawy o OZE – aukcje 2018

 czyli co nowego w projektowanych przepisach,

30 stycznia 2018 r., Warszawa

 

Zapraszamy do udziału!

 

Więcej informacji o seminarium pod tym linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/

 

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu