Ceny referencyjne w aukcjach OZE na 2018 r.

Ministerstwo Energii przedstawiło propozycje cen referencyjnych dla aukcji na 2018 r., tj. cen, których nie będzie można przekroczyć w składanych ofertach za sprzedaż energii w przyszłorocznych aukcjach dla poszczególnych grup technologii OZE – jeśli aukcje dla nich zostaną przeprowadzone.

Propozycje cen referencyjnych dla aukcji na 2018 rok różnią się w stosunku do cen obowiązujących w 2017 roku w 11 z 21 grup technologii. W czterech przypadkach zaproponowano ceny wyższe, a w siedmiu przypadkach niższe.

Wyższe niż w tym roku ceny referencyjne zaproponowano na 2018 r. dla czterech z pięciu grup w technologiach biogazowych, a niższe dla technologii termicznego przekształcania odpadów, wiatru na lądzie o mocy do 1 MW, wiatru na morzu, a także fotowoltaiki o mocy do i powyżej 1 MW oraz dla instalacji hybrydowych o mocy do i powyżej 1 MW.

Zgodnie z projektem rozporządzenia wsparcie przyznane w drodze przyszłorocznych aukcji ma przysługiwać przez 15 lat.

Więcej na ten temat: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305752

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu