Szanowni Państwo,

powermeetings.eu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Forum Asset, Property & Facility Management, które odbędzie się 19 marca 2019 roku, w Warszawie.

Forum Asset, Property & Facility Management to już od 13 lat niepowtarzalna konferencja dla branży nieruchomości komercyjnych. Poprzednie edycje z pewnością potwierdziły prestiż wydarzenia, nadając mu tym samym rangę najważniejszej imprezy skupiającej największe opiniotwórcze autorytety z branży. Nie inaczej było i w zeszłym roku – w 13. edycji wydarzenia wzięło udział prawie 200 osób!

Sukces dotychczasowych edycji pokazał, że trafnie formułowaliśmy zagadnienia i tezy dyskutowane podczas konferencji. I tym razem, mamy nadzieję wydarzenie spełni oczekiwania uczestników.

Forum Asset & Property & Facility Management tradycyjnie już towarzyszyć będzie koktajl, który będzie doskonałą okazją do spotkania z przyjaciółmi z branży oraz do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Aktualności

Znamy już termin XIV Ogólnopolskiego Forum Asset, Property, Facility Management.

Miło nam poinformować, że druga edycja seminarium odbędzie się już 19 marca 2019 roku, w Warszawie! Zapraszamy do dokonywania zgłoszeń za pomocą formularza znajdującego się na… Więcej →

Program

19 marca 2019
8.30 - 9.30

Rejestracja uczestników

9.30 - 11.00

Panel I

Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych i kierunki rozwoju AD2019

 • Rynek najemcy czy rynek właściciela nieruchomości?
 • Zapotrzebowanie na nowe vs istniejące powierzchnie?
 • Jak oczekiwania najemców i sytuacja rynkowa wpływają na jakość przestrzeni biurowej?
 • Jak zarządzać nieruchomością, by efektywnie budować i podnosić jej wartość?
11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00

Panel II

co-working, co-leasing, co-living

 • Jak zmiana sposobu użytkowania przekłada się na sposób zarządzania powierzchnią?
 • Czym? a może kim? zarządza zarządca nieruchomości?

Baby Boomers, Generacja X, Y, Z i Millenialsi, czyli zmiany pokoleniowe w przedsiębiorstwach

 • Czy i w jakim zakresie widoczne są zmiany oczekiwań względem użytkowanej powierzchni?
 • Wpływ zmian kadrowych / pokoleniowych w strukturach najemców na zarządzanie nieruchomościami.
 • Syndrom chorego biura – czyli jak samopoczucie pracownika może wpływać na kondycję firmy? Co powinien zrobić zarządca takiego budynku?
13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.00

Panel III

Koszty zarzadzania nieruchomościami komercyjnymi AD2019

 • Składowe service charge – weryfikacja i rozliczenie
 • Przewidywane zmiany i uwarunkowania rynkowe
 • Koszty mediów i zmiany w prawie energetycznym
16:00

Zakończenie Forum

16:00 - 20:00

Koktajl

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

890 990 XIV edycja Ogólnopolskiego Forum Asset, Property & Facility Management Do 15.02.2019 Od 16.02.2019
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum: do 15.02 – 890 zł netto od 16.02 – 990 zł netto
 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda, wieczorny koktajl.
 • Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu,  Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą email lub tradycyjną na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy – zmiana powinna być zgłoszona najpóźniej na 3 dni przed Forum.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży