Warsztaty o temacie REIT / SRWN organizowane przez Stowarzyszenie REIT Polska.

W dniu 13 lipca 2017 roku miały miejsce warsztaty o temacie REIT / SRWN organizowane przez Stowarzyszenie REIT Polska.

 

Przedmiotem wystąpień było:

  • omówienie założeń do pierwszego projektu Ustawy oraz zmiany wprowadzone do drugiego projektu Ustawy,
  • obszary warte doprecyzowania i dyskusji (podatkowe i kapitałowe, ze szczególnym omówieniem elementów podatkowych),
  • kwestia ustalenia kwoty dywidendy dla REIT,
  • możliwe metody wyceny oraz różne warianty: REIT jako posiadacz nieruchomości i jako spółka holdingowa.

Kolejnym ważnym punktem programu była dyskusja z udziałem gości, moderowana przez Panią Małgorzatę Kosińską – Prezesa Stowarzyszenia REIT Polska, dotycząca m.in. zasad określania dywidendy oraz tego, jakie powinno być podejście praktyczne w stosunku do praktyki w innych jurysdykcjach. Dyskusja toczyła się także wokół wielu innych aspektów operacyjnych i podatkowych.

Wśród uczestników warsztatów znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej i ministerstw, banków, inwestorów rynku nieruchomości oraz firm doradczych z Polski, kilku krajów europejskich i USA.

– „Od początku prac nad ustawą Stowarzyszenie REIT Polska bierze czynny udział w konsultacjach oraz przedstawia opinie wypracowane w gronie naszych członków. Cieszymy się, że stworzyliśmy platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń na poziomie zarówno polskim jak i międzynarodowym pomiędzy różnymi środowiskami w tak ważnym momencie, gdyż oznacza to, iż współtworzymy nowy produktu inwestycyjny na polskim rynku nieruchomości, korzystając z wiedzy o rynku nieruchomości w Polsce i  z najlepszych doświadczeń europejskich i światowych w zakresie struktur REIT.” – podkreśla Małgorzata Kosińska, prezes Stowarzyszenie REIT Polska.

Kolejne duże spotkanie odbędzie się 19 września 2017 r. w Hotelu Radisson Blu. Już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia w nim udziału. Tematem trzeciej już  konferencji będzie „REIT / SRWN w praktyce” – spodziewamy się ponownie wielu praktycznych i merytorycznych dyskusji na poziomie międzynarodowym.

 

Link do www tego wydarzenia: https://powermeetings.eu/konferencja/srwn-reit/w-praktyce/

Zobacz również:

Co to jest Audyt Efektywności Energetycznej i Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa?

Jakich cen energii się spodziewać?

9.11.2020 rusza nabór na dofinansowanie budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu

Anna Rozkosz podczas konferencji o Energii Elektrycznej

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu