Zapraszamy 21 kwietnia 2020 na szkolenie online:

Utrzymanie ciągłości produkcji w przemyśle w czasie pandemii COVID-19

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Seminarium odbędzie się w formie webinaru on-line , zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍,
w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:30 - 11:00

I część szkolenia

 

Utrzymanie produkcji w aspektach HR

 1. Optymalizacja czasu pracy;
 2. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników;
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 4. Praca zdalna.
11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:30

II część szkolenia

 

Utrzymanie produkcji w aspektach HSE

 1. Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie;
 2. Wpływ stanu epidemii na zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie;
 3. Infrastruktura krytyczna;
 4. Sektor krytyczny.

Pytania do prowadzących można zadawać w trakcie trwania całego wydarzenia na czacie oraz bezpośrednio w sesji Q&A na koniec szkolenia

Prowadzący

Beata Superson - Polowiec

Beata Superson - Polowiec

Partner, Radca prawny
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Beata Superson - Polowiec

Beata Superson - Polowiec

Partner, Radca prawny
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Radca prawny z doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Świadczy Obsługę prawną dla podmiotów energochłonnych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz ryzyka regulacyjnego oraz przy projektowaniu rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych. Autorka wielu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych jak również publikacji oraz ekspertyz z tego zakresu. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych.

Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Marcin Jamrozik

Marcin Jamrozik

Radca Prawny, Partner
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Marcin Jamrozik

Marcin Jamrozik

Radca Prawny, Partner
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Wspólnik. Radca Prawny. Członek komisji legislacyjnej Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z doświadczeniem w dziedzinie prawa administracyjnego, budowlanego i nieruchomości.

Ekspert w procesach inwestycyjnych, budowlanych oraz z zakresu ochrony środowiska. Doradca wielu inwestycji budowlanych związanych z przemysłem (min: chemicznym, energetycznym). Posiada doświadczenie w przygotowaniu analiz ryzyka związanego z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, procesami budowlanymi, zagrożeniami związanymi z ochroną środowiska (np. emisje, zanieczyszczenie środowiska), ochroną przeciwpożarową, odstępstwami od warunków technicznych oraz doświadczenie w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w tym między innymi przed organami administracyjnymi, organami nadzoru budowlanego, organami ochrony środowiska, dozorem technicznym, sądami administracyjnymi.

Piotr Kolasa

Piotr Kolasa

Radca Prawny
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Piotr Kolasa

Piotr Kolasa

Radca Prawny
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

W kancelarii jest członkiem zespołu inwestycji oraz energii i paliw. Zdobytym doświadczeniem wspiera klientów kancelarii w realizacji założonych celów.

Absolwent Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń.

Aktywnie działa na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał przy realizacji procesów budowy elektrowni wiatrowych na terenie Polski – pomoc prawna obejmująca negocjacje umów, wsparcie w wyborze lokalizacji oraz jej pozyskaniu, decyzje dotyczące środowiska i pozwolenia na budowę dotyczące około 20 projektów o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 40 MW.

Dodatkowo posiada doświadczenie w zakresie prawa spółek, prawa gospodarczego, postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa własności przemysłowej, w tym zakresie wspiera zarówno grupy kapitałowe jak również przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Partner Merytoryczny

Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j. została utworzona w oparciu o istniejącą od 2003 r. Kancelarię Radcy Prawnego Adam Polowiec.

Stawiamy sobie za cel świadczenie pomocy prawnej, poprzez kompleksową obsługę, szerokiemu kręgowi podmiotów – zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom sektora publicznego oraz organizacjom non – profit. Nie ograniczamy geograficznego obszaru swojej działalności do terenu Krakowa i Małopolski, świadcząc pomoc prawną na terytorium całego kraju, jak również poza jego granicami.

Aby sprostać powyższym wyzwaniom stworzyliśmy czternastoosobowy zespół kompetentnych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa. Naszym głównym obszarem praktyki są takie dziedziny jak prawo energetyczne, prawo spółek, prawo medyczne i farmaceutyczne, prawo ochrony środowiska.

Jesteśmy członkiem Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie oraz kooperantem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach prowadzonej przez nas działalności pro bono współpracujemy między innymi z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie realizując wspólnie z Fundacją Program Centrum Pro Bono.

Podstawową korzyścią, jaka przypada w udziale Klientowi podejmującemu współpracę z nami jest gwarancja świadczenia na jego rzecz usług prawniczych na najwyższym poziomie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką prawniczą. Dodatkowo cechuje nas indywidualne traktowanie każdego Klienta, uwzględniające zrozumienie i realizację jego bieżących potrzeb.

W rezultacie decydując się na korzystanie z naszych usług Klient uzyskuje możliwość zmniejszenia zagrożeń wiążących się z prowadzoną przez niego działalnością, zwiększenia skuteczności podejmowanych działań, jak również oszczędności czasu i zasobów przedsiębiorstwa.

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  490 440 Utrzymanie ciągłości produkcji w przemyśle w czasie pandemii COVID-19 Cena udziału przy zgłoszeniu 1 osoby Promocyjna cena udziału przy zgłoszeniu 2 osób
  • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

  490,00 PLN + VAT – przy zgłoszeniu 1 osoby

  880,00 PLN + VAT – przy zgłoszeniu 2 osób

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo – link do indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Wychodząc naprzeciw aktualnie panującej sytuacji i dbając o Państwa bezpieczeństwo a jednocześnie nie chcąc, aby tracili Państwo możliwość udziału w naszym interesującym wydarzeniu – zapraszamy do udziału w szkoleniu w formie webinaru on-line.

   

  Co to oznacza?

  Że nie wychodząc z domu lub firmy i na każdym nośniku z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon) mogą Państwo brać czynny udział w naszym wydarzeniu

  Kontakt

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Utrzymanie ciągłości produkcji w przemyśle w czasie pandemii COVID-19

  Jesteś zainteresowany szkoleniem online:
  Utrzymanie ciągłości produkcji w przemyśle w czasie pandemii COVID-19
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane