Tylko 60% firm zawiadomiło URE o przeprowadzionym audycie energetycznym

Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, tylko 60 proc. przedsiębiorstw wywiązało się z obowiązku zawiadomienia URE o przeprowadzonym audycie energetycznym.
Gazeta przypomina, że zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa które zatrudniają średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników lub osiągnęły roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro, a suma aktywów bilansów przekroczyła równowartość w złotych 43 mln euro, powinny przeprowadzić audyt do końca października. Kara za niedopełnienie tego obowiązku wynosi do 5 proc. rocznych przychodów.

URE zwraca uwagę, że karze pieniężnej podlega przedsiębiorstwo, które nie przeprowadziło audytu, a nie to, które nie przedłożyło zawiadomienia. – Prezes URE może również odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zakres naruszeń jest znikomy – powiedziała „DGP” Justyna Pawlińska z biura prasowego URE.

Więcej info: http://www.cire.pl/item,153769,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=27001

Zobacz również:

Ostatnie dni na złożenie wniosków do certyfikacji w ramach rynku mocy

Prezes URE opublikował wyniki kolejnych Aukcji OZE 2019

Prezes URE ustalił nowy Regulamin Aukcji OZE

NFOŚiGW ogłosił nabór z dotacjami dla firm na inwestycje w OZE

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu