500 mln zł na budowę efektywnych systemów ciepłowniczych

500 mln zł wynosi budżet programu „Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisana została już pierwsza umowa w jego ramach z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tarnowie.

MPEC Tarnów otrzymał 55 mln dofinansowania. Na terenie Elektrociepłowni „Piaskówka” w Tarnowie powstanie nowoczesne źródło węglowe oraz farma słoneczna. Celem realizacji projektu jest spełnienie wymogów efektywności energetycznej określonych w dyrektywie 2012/27/UE oraz poprawa ekologicznych standardów produkcji ciepła.

Co konkretnie zostanie zrobione

Istniejący w Elektrociepłowni „Piaskówka” kocioł wodny zostanie zastąpiony kotłem parowym pracującym w wysokosprawnej kogeneracji (produkcja skojarzona ciepła i energii elektrycznej). Jednostka wytworzy 36 000 MWh i 340 000 GJ. Wybudowana zostanie także farma 180 kolektorów słonecznych produkujących ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wyprodukowane ciepło w całości zostanie zagospodarowane w tarnowskim systemie ciepłowniczym. Nadwyżka energii elektrycznej ponad potrzeby Spółki zostanie dostarczona do sieci elektroenergetycznej. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej pozwoli zaspokoić potrzeby ok. 20 000 gospodarstw domowych.

Efekty realizacji projektu

Po zakończeniu inwestycji Elektrociepłownia „Piaskówka” wraz z nowoczesną siecią ciepłowniczą spełniać będą wymogi efektywnego systemu ciepłowniczego. Ilość wytworzonego ciepła w kogeneracji przekroczy poziom 50% (próg wymagany dla systemów efektywnych energetycznie). Zastosowane technologie pozwolą zaoszczędzić 160 000 GJ energii pierwotnej. Nastąpi znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i dostosowanie poziomu emisji do restrykcyjnych norm dyrektywy IED (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) i konkluzji BAT (ang. best available techniques). W wyniku realizacji projektu zostanie ograniczona lub uniknięta emisja dwutlenku węgla – 19 000 Mg/rok, zredukowana emisja SOx – 205 Mg/rok, zredukowana emisja NOx – 41 Mg/rok, zredukowana emisja pyłu – 57 Mg/rok

Umowa MPEC Tarnów i NFOSiGW jest pierwszą w ramach programu prowadzonego przez fundusz „Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”. Program Narodowego Funduszu ma zachęcać spółki ciepłownicze, żeby przechodziły ze zwykłej ciepłowni na kogenerację czy produkcję energii i ciepła w skojarzeniu. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne kraju, bo jest to kolejne większe źródło energii elektrycznej i lepsze wykorzystanie paliwa. Dodatkowo zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.

Nabór do programu trwał będzie do 20 grudnia 2018 r. Warunkiem uzyskania wsparcia na modernizację sieci ciepłowniczej jest wykazanie, że system ciepłowniczy spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Do produkcji ciepła lub chłodu należy wykorzystywać w co najmniej: 50 proc. energię ze źródeł odnawialnych, 50 proc. ciepło odpadowe, 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 proc. połączenie takiej energii i ciepła.

Źródło info i foto: https://mpec.tarnow.pl/index.php/aktualnosci/173-tarnow-bedzie-mial-efektywny-system-cieplowniczy.html

http://www.wnp.pl/wiadomosci/310082.html

 

Zobacz również:

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

Prezes URE opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznał rekompensaty za rok 2020

Enea Ciepło sprawdzi możliwości wykorzystania zielonego wodoru w ciepłownictwie

KE przedstawiła propozycje działań w związku ze wzrostem cen energii

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu