Zapraszamy do udziału w seminarium poświęconemu aktualnie procedowanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC99)

 

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2022

– nowe szanse i wyzwania

12 kwietnia 2022 I Warszawa & online

Projekt przede wszystkim implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. Dyrektywa RED II), a nadto zawiera szereg dodatkowych rozwiązań stanowiących odpowiedź na potrzeby uczestników rynku, sygnalizowane w obszarze szeroko pojętego wsparcia kontynuacyjnego.

Nowelizacja ma charakter niezwykle złożony, odznacza się wysokim stopniem skomplikowania, a nadto obok wprowadzenia szeregu całkowicie nowych rozwiązań, modyfikuje regulacje już obowiązujące. Wszystkie te elementy pragniemy kompleksowo przeanalizować i przedstawić Państwu „okiem praktyka”.

W projekcie proponuje się wprowadzenie nowych regulacji w zakresie:

➡ biometanu,

➡ klastrów energii,

➡ warunków oraz zasad modernizacji instalacji OZE,

➡ wsparcia operacyjnego dla instalacji OZE, którym upłynął 15-letni okres wsparcia,

➡ hybrydowych instalacji OZE;

Projekt transponuje postanowienia Dyrektywy RED II w szczególności w obszarach:

➡ ciepłownictwa i chłodnictwa (art. 23-24 RED II),

➡ gwarancji pochodzenia (art. 19 RED II),

➡ procedur administracyjnych (art. 15-16 RED II),

➡ partnerskiego handlu energią – peer-to-peer (art. 21 RED II);

W zakresie zmian ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych projektowane przepisy dotyczą głównie bardziej efektywnego rozwoju infrastruktury związanej z wyprowadzeniem mocy, modyfikacji zasad waloryzacji ceny będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda (waloryzacji poziomu wsparcia), a nadto doprecyzowują wybrane postanowienia ustawy oraz eliminują istniejące wątpliwości interpretacyjne.

Zapraszamy do udziału w seminarium poświęconemu przedmiotowej nowelizacji, podczas którego szczegółowo przybliżymy zakres projektowanych przepisów, ich cel, a także skutki nowych rozwiązań prawnych dla obecnych oraz przyszłych beneficjentów systemów wsparcia dedykowanych instalacjom odnawialnych źródeł energii.

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie w Warszawie oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

I część seminarium

 

➡ Przedmiot, zakres i cel nowelizacji

 

➡ Nowe i zmodyfikowane definicje legalne

 

➡ Biometan

 

➡ Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

 

Ciepłownictwo i chłodnictwo

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:20

II część seminarium

 

➡ Gwarancja pochodzenia

 

➡ Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii

 

➡ Procedury administracyjne:

 • zmiany w obszarze wymogu uzyskania pozwolenia na budowę,
 • umowa sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – „PPA” – zmiany w obszarze regulacji ustawy – Prawo energetyczne

 

Partnerski handel energią – “peer-to-peer” – zakres podmiotowy – przedmiot – dopuszczalne formy

13:20 - 14:00

Przerwa

14:00 - 16:00

III część seminarium

 

➡ System wsparcia dla instalacji zmodernizowanych

 

➡ Wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia

 

➡ Katalog regulacji doprecyzowujących i porządkujących

 

➡ Morska energetyka wiatrowa – przepisy uzupełniające

 

➡ Przepisy przejściowe i intertemporalne

Po szczegółowy program seminarium zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadząca

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1290 1490 Nowelizacja ustawy o OZE kwiecień 2022 Online: 1 290,00 PLN + VAT Stacjonarnie: 1 490,00 PLN + VAT
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Online:  1 290,00 PLN + VAT

           Stacjonarnie: 1 490,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  seminarium odbędzie się hybrydwow:

  stacjonarnie w Warszawie

  oraz 

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Nowelizacja ustawy o OZE kwiecień 2022

  Jesteś zainteresowany tematem zmian w ustawie o OZE
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane