Polityka klimatyczna UE postrzega technologie magazynowania energii elektrycznej jako kluczowe dla wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawianych. Większe wykorzystanie magazynów energii będzie zatem wspierać realizowanie ambitnych celów unijnej polityki w zakresie energii i klimatu, przewidującej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r., 40% w 2030 r., a następnie 80% w roku 2050. Ocenia się również, że magazynowanie energii elektrycznej na szeroką skalę będzie stanowić kluczowy czynnik usprawniający funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności wpływając z jednej strony na możliwość absorpcji większych wolumenów generacji energii ze źródeł odnawialnych, z drugiej zaś na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej otworzył nowe możliwości jej praktycznego wykorzystania w różnych obszarach systemu elektroenergetycznego, czego obecny stan regulacji nie uwzględnia. Procedowane zmiany mają na celu stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier uniemożliwiających uzyskanie z tego tytułu korzyści ekonomicznych.

Warto zaznaczyć, że magazyny energii elektrycznej, między innymi przez wspieranie integracji OZE, wpisują się w realizację obowiązującej obecnie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

 

Chcąc przybliżyć Państwu zakres aktualnych regulacji w obszarze zasad funkcjonowania magazynów energii Zespół powermeetings.eu zaprasza do udziału w V edycji seminarium:

 

MAGAZYNY ENERGII

– aktualne i projektowane regulacje, perspektywy rozwoju

10 maja 2022 I Warszawa & online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:15 - 9:30

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:30 - 11:15

Magazynowanie energii – aktualne i projektowane regulacje

 • magazyny w prawie unijnym i polskim – bieżący stan prawny
 • bariery prawne
 • nowości regulacyjne zawarte w nowelizacji prawa energetycznego
 • przyłączanie magazynów do sieci i świadczenie usługi magazynowania
 • rejestry, koncesje, taryfy i opłaty
 • rola OSD i OSP
 • magazyny a instalacje OZE

Sara Radzicka, Senior Associate w Kancelarii OCTO legal

11:15 - 11:30

Przerwa

11:30 - 13:30

Magazyny energii w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”

Magazyny energii – aktualny stan prawny:

 • definicje legalne
 • główne zagadnienia problemowe – zidentyfikowane bariery prawne
  i regulacyjne
 • zakres niezbędnych zmian ustawowych

Projektowane zasady funkcjonowania magazynów energii:

 • kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej
 • obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej
 • magazyn energii a postępowania taryfowe
 • koncesjonowanie i rejestracja magazynów energii
 • wymagania dotyczące warunków przyłączania – współpraca z siecią – zasady rozliczania energii pobranej z sieci na potrzeby magazynowania energii elektrycznej
 • magazyn energii a instalacje odnawialnego źródła energii
 • prawidłowe opomiarowanie magazynu energii a uprawnienia w systemach wsparcia przewidzianych ustawą o odnawialnych źródłach energii
 • definicja mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii
 • zmiany w obszarze definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii – cel, zakres modyfikacji – aukcje dla instalacji hybrydowych w roku 2021.

Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia i Wieloletni pracownik URE

13:30 - 14:00

Technologie magazynowania energii oparte na zielonym wodorze

 

Anna Rozkosz, Business Development Director CEE,
Water2H2 AB / Metacon AB

14:00 - 14:30

Sesja Q & A

Prowadzący

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Sara Radzicka

Sara Radzicka

Senior Associate
w kancelarii OCTO legal

Sara Radzicka

Sara Radzicka

Senior Associate
w kancelarii OCTO legal

Sara Radzicka specjalizuje się w prawie energetycznym. Doradza podmiotom z sektora energetyki i gazu w szczególności w kwestiach związanych z unbundlingiem, przyłączaniem odbiorców do sieci, rynkiem mocy czy odnawialnymi źródłami energii.

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Business Development Director CEE
Water2H2 AB

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Business Development Director CEE
Water2H2 AB

Ekspertka z zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

Od 10 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, kalkulacji emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki dekarbonizacji ,również jako badaczka i analityczka.

Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki  nowych technologii biomasowych, kalkulacji śladu węglowego, dekarbonizacji , taksonomii finansowej oraz zrównoważonego rozwoju.

Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]. Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe.

Obecnie Dyrektorka ds Rozwoju w Europie Centralnej firmy Silvi Energy AB [technologie biomasowe] oraz Metacon AB [technologie wodorowe]

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Partner Merytoryczny

Kancelaria OCTO legal

Kancelaria OCTO legal to zespół ekspertów prawnych, świadczących kompleksowe usługi doradcze dla biznesu, w tym  ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego.

Jakość jest priorytetem. Nasi prawnicy oferują konkretne rozwiązania, aby pomóc klientom poruszać się w zmiennym środowisku prawnym i przygotować ich na przyszłe wyzwania. Zespół energetyczny kancelarii OCTO legal łączy szerokie i różnorodne doświadczenie w doradztwie regulacyjnym z praktycznym zrozumieniem aspektów biznesowych działalności klientów. Nasi eksperci to prawnicy, którzy zdobyli swoje doświadczenie nie tylko w największych międzynarodowych kancelariach, ale także dużych przedsiębiorstwach energetycznych i organach administracji publicznej.

Stawiamy na uniwersalność. Niezależnie od skali i rodzaju działalności klienta nasze kompetencje i doświadczenie pozwalają nam zaoferować strategiczne doradztwo dla podmiotów działających w sektorze energetycznym i jego podsektorach.

Nie boimy się wyzwań. Pomagamy w przewidywaniu, unikaniu lub łagodzeniu regulacyjnych problemów. Bez względu na stopień problematyczności lub skomplikowania projektu bądź jego innowacyjny charakter, staramy się dostarczyć kreatywne rozwiązania jednocześnie chroniąc newralgiczne dla klienta aspekty jego działalności i potrzeby.

Dbamy o komunikację. W każdym projekcie kluczową rolę pełni nasza komunikacja z klientem. Płynna komunikacja pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby klienta oraz techniczne aspekty projektu. Z kolei nasza responsywność i elastyczność daje klientom aktualną wiedzę na temat etapu projektu oraz pewność, co do uzyskania wsparcia nawet w najbardziej niespodziewanych sytuacjach.

Współpraca

Water2H2

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1190 1390 Magazyny energii – aktualne regulacje 2022 Online: 1190,00 PLN + VAT Stacjonarnie: 1 390,00 PLN + VAT
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Online:  1 190,00 PLN + VAT

           Stacjonarnie: 1 390,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line / stacjonarnie: materiały szkoleniowe online + przerwa kawowa + lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się hybrydwow:

  stacjonarnie w Warszawie

  oraz 

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Magazyny energii – aktualne regulacje 2022

  Jesteś zainteresowany tematem magazynów energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane