Stawka opłaty OZE na 2018 r. wyniesie 0,00 zł/MWh

Urząd Regulacji Energetyki podał komunikacie wysokość stawki opłaty OZE na przyszły rok – w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosie 0,00 zł/MWh.

W tym roku obowiązuje stawka OZE w wysokość 3,70 zł/MWh.

Opłata OZE jest pobierana o początku lipca 2016 roku i związana jest ona z mechanizmami wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o OZE. W pierwszym roku obowiązywania stawka opłaty OZE była na poziomie 2,51 zł/ MWh.

Środki z opłaty OZE mają pokrywać tzw. ujemne saldo u wytwórców energii z OZE, które jest obliczone na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej (iloczyn ilości energii elektrycznej i indeksu TGeBase), a wartością tej energii elektrycznej ustalonej na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy, która wygrała aukcję

Rozliczaniem środków gromadzonych z opłaty OZE zajmuje się spółka Skarbu Państwa – Zarządca Rozliczeń.

Zobacz również:

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie już od lipca

Elektrownia Opole podpisała umowę na modernizację elektrofiltrów

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia dot. wykonania obowiązku mocowego

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu