Śmietnik w biurze

Papier, plastik, szkło oraz organiczne – dzięki naszym świadomym działaniom osiągamy pozytywne efekty na kilku płaszczyznach: środowiskowej, osobistej i biznesowej:

– ochrona środowiska

– ułatwienie wykorzystania odpadów w przemyśle

– oszczędności na workach plastikowych i koszach na śmieci,

oraz – mając jedno miejsce do segregacji śmieci w biurze musimy na chwilę wstać, co:

– pozwala na ‘rozprostowanie kości’

– i sprzyja integracji 😊

Z chęcią zrezygnowaliśmy ze śmietników pod biurkami, gdy tylko pojawiła się możliwość sortowania odpadów na poziomie biur oraz naszych mieszkań. A jakie rozwiązania funkcjonują u Was?

paper, plastic, glass and organic – thanks to our conscious actions we achieve positive effects on several levels: environmental, personal and business:

– environmental protection

– facilitating the use of waste in industry

– savings on plastic bags and rubbish bins

and – having one place to segregate the rubbish in the office, we have to get up for a while, which:

– allows ‚straightening bones’

– and fosters integration 😊

We gladly gave up dustbins under desks, as soon as the possibility of sorting waste at the level of offices and our apartments appeared. And what solutions work for you?

Zobacz również:

Honeywell Partnerem Forum Innowacji i Nowych Technologii w Nieruchomościach!

PropTech – ‘sexi’ sformułowanie i co dalej? Co można zyskać i ile stracić na wdrożeniu rozwiązań PropTech?

15% zniżki dla członków Stowarzyszenia IFMA Polska!

Technologie dla Centrum Handlowego

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu