Rozstrzygnięto piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Spośród 2425 ofert zgłoszonych do przetargu Komisja Przetargowa wybrała 2065 przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej – 806 743,129 toe.

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 września 2016 r. w sprawie piątego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 2425 ofert. Komisja odrzuciła 327 ofert (załącznik nr 1 do protokołu). Wybrała 2065 ofert (załącznik nr 2 do protokołu). Natomiast Komisja nie wybrała 33 ofert (załącznik nr 3 do protokołu). W  Biuletynie Informacji Publicznej URE (link do strony) został zamieszczony protokół z przebiegu piątego przetargu.

W przypadku przedsięwzięć wybranych przez Komisję, podmioty które wygrały przetarg mogą uzyskać – po złożeniu stosownego wniosku, którego wzór znajduje się na stronie URE – świadectwa efektywności energetycznej.

Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej i jego przekazanie na Towarową Giełdę Energii SA jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych i ma to miejsce w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg.

Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które dopiero zostanie zrealizowane, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu tego przedsięwzięcia, zawiadomieniu Prezesa URE o jego realizacji oraz po przekazaniu – przez Prezesa URE – świadectwa na Towarową Giełdę Energii SA.

Podmioty, które wygrały przetarg powinny mieć na uwadze fakt, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.), uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. A zatem 2018 rok jest ostatnim, za który można realizować obowiązek określony w art. 10 ust. 1 nowej ustawy, świadectwami efektywności energetycznej wydanymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE.

 

Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7126,Rozstrzygnieto-piaty-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektywn.html

Zobacz również:

Ciepłownictwo: Prezes URE zmienia model regulacyjny dla ciepłownictwa by wspierać inwestycje i transformację sektora

Nowe perspektywy rozwoju rynków energii

Przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy

ACER opublikowała zaktualizowane wytyczne dotyczące obszaru REMIT

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu