UE zatwierdziła tzw. konkluzje BAT!

Przedstawiciele państw Unii Europejskiej 28 kwietnia br.  głosowali w sprawie nowych wymagań środowiskowych dla m.in. firm energetycznych, tzw. konkluzji BAT. Przyjęte konkluzje wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pył, niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych. Dopuszczalnymi poziomami emisji objęte zostały także dodatkowe substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak). Przepisy te do tej pory były regulowane dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED).

Więcej na ten temat w trakcie III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych w Czeladzi opowiedzą Państwu Michał Chędożko z Ministerstwa Środowiska, Michał Jabłoński z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz Zbigniew Kozłowski z Kancelarii K&L Gates.

Zapraszamy do udziału w Forum!

Zobacz również:

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Taryfy dla ciepła w praktyce kwiecień 2021

🐣 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych🐇❗

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu