Projekt rozporządzenia w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy, które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60a ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 i 1276).

Z treścią rozporządzenia zapoznać się można pod poniższym linkiem:

Rozporzadzenie Ministera Energii w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego

Uzasadnienie i OSR do Rozporzadzenia ME w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego

Pismo konsultacje do Rozporzadzenia ME w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego

Zobacz również:

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

URE podało ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023

Wsparcie dla energetyki biomasowej ma zmniejszyć ryzyko pożarów lasów

Nowy przetarg DSR

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu