Prezes URE podsumowuje 2017 r.

Rok 2017 zapisał się jako czas intensywnych zmian w krajowej energetyce, z punktu widzenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki związanych przede wszystkim z rynkiem paliw ciekłych i gazu, ale także z burzliwą dyskusją nt. modelu polskiego rynku mocy. Przy Prezesie URE rozpoczął działalność Koordynator ds. Negocjacji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Dla Urzędu to czas prac związanych m.in. z dalszym wprowadzaniem nowych regulacji na rynku paliw ciekłych wynikających z Pakietu Paliwowego, z przygotowaniem i przeprowadzeniem kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. To także dyskusje i prace nad rynkiem mocy oraz innymi ustawami i aktami wykonawczymi, a przede wszystkim ich wprowadzanie w życie. To również dalsze działania i spotkania na forum międzynarodowym w zakresie szeroko pojętej energetyki krajowej i międzynarodowej. Z drugiej strony to także okres powołania Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE jako konsekwencja wprowadzania regulacji unijnych i krajowych, będących wyrazem dbałości i podkreślenia pierwszoplanowej roli konsumenta energii. Bo cały ubiegły rok to także dyskursy i zmiany związane z Pakietem Zimowym, który kładzie nacisk na podmiotowość indywidualnego konsumenta energii.

 

Szczegółowe podsumowanie wydarzeń i działań Urzędu na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła pod tym linkiem: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7344,Prezes-URE-podsumowuje-2017-r.html

Zobacz również:

W Ełku, Lęborku i Koszalinie ciepło będzie produkowane z biomasy

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej opublikowany

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

Ustawa offshore przyjęta przez Senat

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu