Ponad 3,5 tys. firm przeprowadziło audyty energetyczne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił Ministrowi Energii informacje dot. przeprowadzonych w 2017 roku audytach energetycznych przedsiębiorstw.
Z informacji URE wynika, że terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3 506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego.
Z przekazanych zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa wynika również, że możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą 973 373,597 toe.
Z Oceny Skutków Regulacji przeprowadzonej w 2016 roku w trakcie prac nad ustawą o efektywności energetycznej wynikało, że obowiązek sporządzenia audytu energetycznego będzie dotyczył prawie 2,6 tys. firm.
Więcej: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7386,Audyty-energetyczne-przedsiebiorstw-podsumowanie-2017-r.html

Zobacz również:

Ministerstwo Klimatu prowadzi konsultacje Strategii Wodorowej UE

Rynek mocy: Projekt rozporządzenia w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 – opublikowany

Rozpoczęły się konsultacje zmian Warunków Dotyczących Bilansowania

Sejm przyjął zmiany w ustawie o OZE, która poszerza definicję drewna energetycznego

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu