Dyrektywa MCP czyli nowe normy emisji dla średnich obiektów spalania

W nawiązaniu do wrześniowej nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska implementującej do polskiego prawa zapisy zawarte w tzw. Dyrektywie MCP zespół powermeetings.eu razem z kancelarią CMS mają przyjemność zaprosić Państwa na specjalistyczne szkolenie:

DYREKTYWA MCP
– nowe normy emisji dla średnich obiektów spalania, nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska

8 marca 2018, Warszawa

W trakcie spotkania nasi Eksperci postarają się przybliżyć Państwu wszystkie najistotniejsze zmiany jakie czekają branżę po wejściu w życie nowych przepisów zawartych w ustawie o rynku mocy jak również odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

Dyrektywa MCP określa normy emisji trzech rodzajów zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (pyłów) dla obiektów MCP. Dopuszczalne wielkości emisji wprowadzane Dyrektywą MCP są zasadniczo ostrzejsze niż standardy obowiązujące w Polsce.

Oznacza to, że MCP będą musiały w większości przypadków podjąć kosztowne działania modernizacyjne w celu dostosowania się do nowych wymogów. Istnieje obawa, że wiele instalacji nie będzie w stanie ponieść tak wysokich kosztów dostosowawczych i będzie musiało zakończyć działalność. Dostrzegając trudną sytuację istniejących instalacji, ustawodawca europejski przewidział dla nich wyższe (łagodniejsze) dopuszczalne wartości emisji niż dla nowych obiektów. Dodatkowo MCP będą mogły też skorzystać z różnego rodzaju derogacji.

Nasze spotkanie jako pierwsze na rynku pozwoli Państwu kompleksowo zapoznać się z wszelkimi praktycznymi aspektami zmian zawartymi w zapisach Dyrektywy MCP – rozpoczynając od strony prawnej, praktycznej i technicznej, a zakończywszy na możliwościach finansowania na odpowiednie dostosowanie instalacji.

Szkolenie poprowadzą znakomici Eksperci zajmujący się zagadnieniami objętymi tematyką szkolenia w codziennej praktyce zawodowej a wśród nich:

  • Anna Rybak, Ekspert z Zakresu Ochrony Powietrza
  • Agnieszka Skorupińska, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS

Więcej informacji na temat spotkania w tym szczegółowy program oraz warunki rejestracji dostępne są pod numerem +48 22 740 67 80 oraz adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zobacz również:

Zmiany na rynku energii elektrycznej lipiec 2021

Ślad węglowy w praktyce lipiec 2021

Taksonomia – zrównoważone finansowanie lipiec 2021

Pozwolenia zintegrowane i Konkluzje BAT dla spalania odpadów oraz dla dużych obiektów spalania

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu