Odbiorca przemysłowy – zakres uprawnień i obowiązków – szkolenie 28.03.2018, Warszawa

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym seminarium:

 

Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego

– zakres uprawnień i obowiązków, status prawny

28 marca 2018, Warszawa

 

Podczas zajęć prowadzący szczegółowo omówią zagadnienia problemowe związane ze statusem odbiorcy przemysłowego oraz jego funkcjonowaniem w ramach szeroko pojętego systemu prawa energetycznego, a wśród zagadnień, które rozwinięte zostaną w trakcie spotkania znalazły się:

  • Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego
  • Ogólne zasady realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia względnie uiszczania opłaty zastępczej – świadectwa „OZE”, „kogeneracyjne”, „efektywnościowe” za rok 2017 – analiza informacji Prezesa URE
  • Jak zostać odbiorcą przemysłowym
  • Analiza przepisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2054)
  • Zakres uprawnień odbiorcy przemysłowego – dlaczego warto uzyskać wpis na wykaz Prezesa URE
  • Obowiązki odbiorców przemysłowych
  • Sankcje karne, skutki utraty statusu odbiorcy przemysłowego
  • Najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie odbiorców przemysłowych – orzeczenia: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Spotkanie poprowadzą:

Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka.

Robert Wrzesień – od początku pracy zawodowej związany z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej, wieloletni pracownik URE.

 

Więcej informacji o spotkaniu dostępnych jest na www.powermeetings.eu a szczegółowy program uzyskać można pisząc na adres Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Zapraszamy do udziału!

 

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu