MINDFULNESS jako kompetencja lidera XXI wieku

– warsztaty online

17 czerwca 2020

Widzimy się przed własnym komputerem z dostępem do Internetu, z możliwością odtwarzania dźwięku i z podłączonym mikrofonem.

Warsztat zakończony certyfikatem uczestnictwa wydanym przez International Happiness at Work Institute.

„Tylko trzy zjawiska występują naturalnie w organizacji: spory, chaos i niska efektywność. Wszystkie inne wymagają przywództwa.”

Peter Drucker

Te trzy aspekty można połączyć bezpośrednio z człowiekiem oraz jego odpornością i sprężystością psychiczną, które są konsekwencją jego (nie)umiejętności zarządzania uwagą. Zarządzanie uwagą determinuje zarówno jakość relacji interpersonalnych oraz stan równowagi wewnętrznej i efektywność osobistą. Wpływa również na Twoją witalność, poziom energii i satysfakcję życiową.

Mindfulness to umiejętność świadomego intencjonalnego kierowania uwagi z życzliwością i bez oceniania na bieżącą chwilę w trzech kierunkach: na siebie, innych i na to co się dzieje wokół.

Pozwala pracownikom efektywnie funkcjonować w pełnym wyzwań i zmienności świecie VUCA. W przypadku liderów pomaga zadbać o współpracowników oraz o swój dobrostan dzięki czemu stanowi ważny element profilaktyki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Uwaga jako złożona funkcja umysłu pozwala nam skutecznie obracać się i działać w środowisku pełnym milionów bodźców. Nadmiar bodźców, „smog informacyjny”, multitasking, pośpiech, presja czasu i wyniku oraz wiele innych czynników determinujących naszą codzienność zarówno zawodową jak i prywatną osłabiają tę funkcję prowadząc do m.in.: obniżenia koncentracji i efektywności, problemów psychosomatycznych, kłopotów ze snem, stresu czy wypalenia zawodowego.

Umiejętność zarządzania uwagą dzięki treningowi mózgu jest kluczową kompetencją XXI wieku w świecie VUCA i wielu dystraktorów powodujących rozpraszanie uwagi -zarówno wewnętrznych charakterystycznych dla natury umysłu jak i zewnętrznych.

Brak jakościowej uwagi prowadzi do fizycznej obecności przy jednoczesnej nieobecności mentalno-emocjonalnie w danej chwili!

Liderzy polskich i międzynarodowych firm zaczęli dostrzegać potencjał drzemiący w praktykach mindfulness, które pomagają wypracować skuteczniejsze podejście do zarządzania organizacją.

Korzyści dla pracownika:

↑ spokój wewnętrzny i opanowanie
↓ ryzyko wypalenia zawodowego;
↑ poczucie pewności siebie, sprawczości i wpływu
↑ dbanie o swoje potrzeby i asertywność
↑ jakość wykonania i umiejętność priorytetyzacji zadań
↑ koncentracja i pamięć
↑ samoświadomość i świadomość innych
↑ uwaga i umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji
↑ odporność immunologiczna
↑ inteligencja emocjonalna
↑ efektywność i umiejętność rozwiązywania problemów
↑ kreatywność
↑ umiejętność radzenia sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego
↑ relaksacja jako „SKUTEK UBOCZNY”

Korzyści dla pracodawcy:

↑ produktywność
↓ koszty absencji
↓ koszty rekrutacji
↓ konfliktów
↑ pozytywna atmosfera
↑ zaangażowania
↑ przewaga konkurencyjna
↑ atrakcyjność i skuteczność działań CSR
↑ atrakcyjność i skuteczność działań Employer Branding

Dla kogo? Dla wszystkich zainteresowanych:

 • wdrożeniem mindfulness w swojej organizacji,
 • nowoczesnymi trendami i metodami w zarządzaniu organizacją,
 • kształtowaniem zdrowej kultury organizacyjnej,
 • budową zaangażowanych zespołów,
 • rozwojem pracowników i dbaniem o ich dobrostan psycho-fizyczny
 • pozytywną psychologią w pracy,
 • sposobem przekucia powyższego na korzyści biznesowe dla firmy.

Czego się nauczysz? Co zyskasz?

 • dowiesz się czym jest uważność i na czym polega intencjonalne zarządzanie uwagą.
  poznasz sposób jak być uważnym i skutecznie kierować uwagę .
 • przećwiczysz i doświadczysz intencjonalne zarządzanie uwagą.
 • nauczysz się stosować uważność w życiu codziennym, w pracy w domu. umiejętność by budować osobisty dobrostan psycho-fizyczny?

Umiejętność zarządzania własną uwagą jest bazową kompetencją przyszłości i przekłada się na wzmacnianie i rozwijanie takich zasobów w formie psychoedukacji i treningów mindfulness.

Mindfulness to odpowiedź na współczesne wyzwania w świecie VUCA stojące przed organizacjami i atrakcyjne narzędzie w zarządzaniu, szczególnie w aspekcie średnio- i długoterminowych działań rozwojowych i we współpracy z certyfikowaną kadrą nauczycieli.

W jaki sposób trenować swój mózg i „mięsień uwagi” by rozwijać kompetencje lidera XXI wieku dowiesz się na warsztacie, który poprowadzi Bogna Gąsiorowska.

Program

17 czerwca
9.00 – 9.45

Uważność w życiu i uważność w pracy.

10.00 – 11.00

Wdrażanie mindfulness w organizacji krok po kroku.

 • Uwaga w świecie VUCA
 • Dystraktory uwagi: wewnętrzne i zewnętrzne
 • Zarządzanie uwagą dzięki ŚWIECKIM treningom Mindfulness
 • Od uważności do efektywności osobistej
11.00 – 11.15

Przerwa na kawę ☕

11.15 – 12.45

Informacja to nie transformacja

 • Mindfulness w praktyce – ćwiczenia
12.45 – 13.00

Przerwa na kawę ☕

13.00 – 13.30

Podsumowanie i sesja Q&A

Prowadzący

Bogna Gąsiorowska

Bogna Gąsiorowska

Certyfikowany Trener Biznesu w standardzie HRD BP,
Trener FRIS

Absolwentka Psychologii Pozytywnej UW, Menadżer ds. Rozwoju, Nauczyciel w certyfikacji kursów MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction), MBCL (Mindfulness-based Compationate Living), członek Rady Polskiego Instytutu Mindfulness, Certyfikowany Trener Biznesu w standardzie HRD BP i Trener FRIS® (diagnoza mapy potencjału osobistego i zespołowego w oparciu o mocne strony wynikające z naturalnego stylu myślenia i działania) oraz Trener FamilyLab. Członek Stowarzyszenia HR Biznes Partner. Autorka artykułów i publikacji o tematyce mindfulness, prelegent na konferencjach poświęconych tematyce Happiness at Work i promocji CHO (ChiefHappiness Officer). Jej zainteresowania dotyczą uważnego przywództwa i budowania kultury organizacji uczącej się opartej na uważności i dobrostanie psychicznym pracowników.

Renata Kałużna

Renata Kałużna

CEO & Founder @ International Happiness at Work Institute & powermeetings.eu, HR & Happiness at Work Consultant, Trener Mentalny

Pomysłodawca i współtwórca International Happiness at Work Institute. Promotor koncepcji Happiness at Work oraz stanowiska Chief Happiness Officer. Działa z potrzeby wsparcia ludzi w wyzwalaniu ich potencjału i motywacji do działania. Kobieta biznesu w pełni tego słowa znaczeniu – pełna innowacyjnych, błyskotliwych pomysłów i energii do działania – właściwie nie do zatrzymania.

Od wielu lat prowadzi z sukcesem własną firmę powermeetings.eu, ciągle rozszerzając działalność na nowe pola – od nieruchomości zaczynając – przez energetykę, przemysł, na górnictwie kończąc. Prawie 10 lat na stanowisku Prokurenta i Dyrektora Handlowego w niemieckim koncernie budowlanym wymagało od niej dużego nakładu pracy, profesjonalizmu oraz energii do działania. Jednocześnie pozwoliło rozwinąć skrzydła i przygotować się na wiele różnorodnych wyzwań w dalszej karierze zawodowej.

Niezwykle kreatywna i czująca puls rynku. Daje swoim klientom dużą wartość dodaną. Perfekcyjna w dowiezieniu tego, do czego się zobowiąże. Organizuje wydarzenia dla branży nieruchomości, energetyki i kilku gałęzi przemysłu. Inspirują ją: Jenn Lim, Tony Hsieh i Gary Vaynerchuk.

Partnerzy

Organizator

International Happiness at Work Institute

Współorganizator

Chief Happiness Officer

Współorganizator

powermeetings.eu

Rejestracja 📃

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  890.00 590.00 MINDFULNESS jako kompetencja lidera XXI wieku 890,00 PLN netto - Bilet VIP: udział w warsztatach + 2h konsultacji/indywidualny mentoring z Bogną Gąsiorowską oraz Renatą Kałużną 590,00 PLN netto + 23% VAT – Bilet Early Bird: udział w warsztatach i materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. 0
  • Koszt udziału jednej osoby w warsztacie:
   • 590,00 PLN netto + 23% VAT – Bilet Early Bird: udział w warsztatach i materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
   • 890,00 PLN netto + 23% VAT – Bilet VIP – cena zawiera: udział w warsztatach i materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz 2-godzinne konsultacje / indywidualny mentoring z Bogną Gąsiorowską i Renatą Kałużną.
  • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo i materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą email lub tradycyjną na podany adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy – zmiana powinna być zgłoszona najpóźniej na 3 dni przed Warsztatami.
  • Rezygnacji z Warsztatów należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz termin
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Wychodząc naprzeciw aktualnie panującej sytuacji i dbając o Państwa bezpieczeństwo a jednocześnie nie chcąc, aby tracili Państwo możliwość udziału w naszym interesującym wydarzeniu – zapraszamy do udziału w szkoleniu w formie webinaru online.

  Co to oznacza?

  Że nie wychodząc z domu lub firmy i na każdym nośniku z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon) mogą Państwo brać czynny udział w naszym wydarzeniu

  Kontakt

  Podobne wydarzenia wybrane dla Ciebie