Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem pelletu zarówno w Polsce jak i Europie Zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować pierwszą edycję Kongresu:

Europejski Rynek Pelletu,

który odbędzie się 1 i 2 czerwca 2017

Kongres stanowić będzie neutralną platformę do wymiany informacji, osiągnięć i wyników doświadczeń. Będzie również doskonałym miejscem do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

W trakcie dwóch dni Kongresu poruszone zostaną najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące sytuacji w branży jak również dyskutowane kierunki jej rozwoju. Tematyka Kongresu stanowić będzie przekrój rynku począwszy od regulacji wspierających jego rozwój poprzez zagadnienia podatkowe, transakcje transgraniczne, najnowsze technologie i bezpieczeństwo produkcji, certyfikację, badanie jakości, logistykę dostaw jak również normy jakościowe dużych instalacji oraz urządzeń grzewczych na pellet.

Pierwszego dnia Kongresu po części konferencyjnej zapraszamy do udziału w uroczystej kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych, a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego wydarzenia podobnie jak w trakcie naszych wcześniejszych spotkań w tym dla branży biomasy, które już na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych spotkań branżowych, stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów, tak aby branża mogła się rozwijać i z powodzeniem funkcjonować.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

– administracji publicznej odpowiedzialnych za funkcjonowanie i wsparcie rynku

– producentów i dystrybutorów pelletu

– dostawców technologii i urządzeń do produkcji pelletu

– firm certyfikujących i badających jakość pelletu

– producentów i dystrybutorów instalacji i urządzań grzewczych

– firm i instytucji chcących zainwestować w instalacje spalające pellet

– firmy logistyczne

– odbiorców pelletu – zarówno instytucjonalnych – przedstawicieli branży energetycznej i ciepłowniczej, jak i odbiorców prywatnych

Zapraszamy do uczestnictwa oraz współpracy przy tworzeniu Kongresu!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Aktualności

Zapraszamy do współpracy przy organizacji Kongresu

Dla wszystkich chcących dołączyć do grona Partnerów Kongresu poprzez wystąpienie, zamieszczenie reklamy, rezerwację stoiska itp. przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety marketingowe.     Zapraszam do kontaktu: Jolanta Szczepaniak…

Już dziś zarezerwuj termin 1-2 czerwca 2017 i weź udział w Kongresie

Z wielka przyjemnością zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Kongresu, w trakcie którego będą Państwo mieli możliwość spotkać się z całym przekrojem branży pelletu i wziąć…

Zobacz więcej

Program

1 czerwca 2017

Rejestracja

Uroczyste otwarcie Kongresu oraz przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

Panel I: Rynek pelletu w ujęciu krajowym i europejskim – bieżąca sytuacja oraz perspektywy rozwoju

Panel II: Aspekty podatkowe, transakcje transgraniczne

Przerwa kawowa

Panel III: Pellet – sposobem na walkę ze smogiem? – najnowsze regulacje, finansowanie

Lunch

Panel IV: Certyfikacja pelletu

Uroczysta kolacja

2 czerwca 2017

Panel V: Produkcja pelletu – najnowsze technologie i bezpieczeństwo

Przerwa kawowa

Panel VI: Urządzenia grzewcze na pellet – normy jakościowe, najnowsze rozwiązania

Lunch

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Łukasz Olszewski

Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią, Turcję i Grecję
S&P Global Ratings

Łukasz Olszewski

Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią, Turcję i Grecję
S&P Global Ratings

Łukasz Olszewski jest szefem Działu Rozwoju Biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej, Turcji i Grecji, w którym odpowiada za budowanie nowych relacji biznesowych oraz sprzedaż, a także za zarządzanie istniejącymi relacjami z największymi klientami S&P Global Ratings w regionie.

Wcześniej był dyrektorem działów bankowości inwestycyjnej w Citibanku (Londyn i Warszawa), Standard Bank, Haitong i PKO BP. W Citibanku brał aktywny udział w odbudowie działaności bankowości inwestycyjnej w Warszawie. Przed przyjazdem do Polski spędził 6 lat w Londynie, pracując w Citibanku i Standard Banku w zespołach bankowości inwestycyjnej oraz rynków kapitału dłużnego na terenie CEEMEA.

Łukasz jest doradcą inwestycyjnym zatwierdzonym przez FCA. Uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, studia podyplomowe ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz NYU Stern School of Business w Nowym Jorku.

Partnerzy

Od ponad 10 lat wiodący organizator profesjonalnych i prestiżowych wydarzeń branżowych w Polsce. Organizujemy kongresy, konferencje, szkolenia, seminaria i warsztaty dla różnych sektorów gospodarki oraz zapewniamy specjalistyczne wsparcie i doradztwo w kwestii organizacji imprez, PR i marketingu.

W ciągu ostatniej dekady stworzyliśmy szeroką sieć kontaktów i partnerów w sektorach: energetyki, węgla, paliw, chemii i nieruchomości. Naszym celem jest stworzenie miejsca do dyskusji o nowych trendach i zmianach mających znaczenie dla przemysłu, do nawiązywania nowych kontaktów, jak również do budowania relacji biznesowych pomiędzy naszymi ekspertami, partnerami i uczestnikami.

Programy naszych imprez są zawsze starannie dostosowane do potrzeb i interesów branży, a my jesteśmy dumni z naszej staranności w doborze tematów, prelegentów i partnerów, aby zapewnić najwyższą jakość wszystkich organizowanych przez nas wydarzeń. We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy opracowujemy i organizujemy wydarzenia podyktowane zmianami w otoczeniu legislacyjnym, przeobrażeniami rynkowymi oraz aktualnymi trendami.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) jest działającą od 2005 roku organizacja zrzeszającą największych producentów nowoczesnych urządzeń grzewczych działających w Polsce. Członkami wspierającymi organizację są czołowe marki działające w Polsce w dziedzinie takich urządzeń grzewczych jak kotły gazowe, olejowe, kotły na paliwa stałe, kolektory słoneczne i pompy cierpła. W założeniu SPIUG nie jest organizacją masową, natomiast skupia osoby, które chcą aktywnie działać i wpływać na rozwój rynku branży grzewczej.  Przyjęcie formuły ograniczonej liczby członków założycieli było podyktowane ułatwieniem procesu decyzyjnego w celu realizacji działalności statutowej, Stowarzyszenia. Jako Stowarzyszenie SPIUG chce mieć wpływ m.in. na:

  • rozwój nowoczesnych technik grzewczych. W obliczu pewnych możliwych ograniczeń w zużyciu gazu, oleju czy chociażby węgla należy myśleć o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OŹE) do ogrzewania i wytwarzana energii elektrycznej i rozwijać zainteresowanie nimi inwestorów i specjalistów branżowych;
  • kształtowanie krajowych uwarunkowań prawnych, przepisów implementujących na rynek polski zasad określonych w dyrektywach unijnych dotyczących urządzeń i instalacji grzewczych. SPIUG jako organizacja o ponad dziesięcioletniej historii jest traktowane jako ciało doradcze, z uwagi na sposobność szerokich konsultacji branżowych, do których sa zapraszani także producenci spoza członków Stowarzyszenia i ustalenia reprezentacyjnej opinii wyrażającej zdanie większości zainteresowanych w danym przedmiocie;
  • stworzenie rządowego systemu wspierania energooszczędnych rozwiązań ogrzewania budynków. W zakresie tej strefy działalności stowarzyszenia leży też lobbing na rzecz wcześniej wspomnianych OŹE, a więc wpływ na system takich regulacji prawnych, które by gwarantowały np. dofinansowanie zakupu ekologicznego, energooszczędnego urządzenia lub jego eksploatację;
  • edukację środowisk instalatorów. Głównym celem jest określenie zasad pracy zapewniających zarówno bezpieczeństwo montażu, jak i późniejszej eksploatacji;
  • kwestie obowiązkowych, regularnych przeglądów instalacji i egzekwowania ich wykonania. Dotyczy to zarówno ukształtowania pewnej świadomości związanej z eksploatacją instalacji wśród użytkowników, ale też odpowiedzialności za „kulturę techniczną” na rynku i poziom świadczonych usług serwisowych;

SPIUG realizuje wytyczone cele w oparciu o własna pracę członków o Zarządu, oraz we współpracy z innymi podobnymi do naszej, organizacjami.

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Zobacz Więcej

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Nasze doświadczenie

location

Lokalizacja

Szczegóły wkrótce

.

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży