Szanowni Państwo,

w dniach 30 i 31 marca 2017 zapraszamy do udziału w VI edycji najważniejszego wiosennego spotkania branży – Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych powermeetings.eu

Tegoroczne spotkanie po Ostrołęce, Katowicach, Łodzi i Połańcu odbędzie się w Białymstoku a Gospodarzem Honorowym Forum została firma Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. – Segment Ciepło Białystok

Wiosenne Święto Branży powermeetings.eu już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań branżowych i stanowić będzie neutralną platformę wymiany informacji, osiągnięć i wyników doświadczeń. Będzie szansą do nawiązania kontaktów z producentami, dostawcami i firmami logistycznymi, umożliwiając dostawcom biomasy i paliw alternatywnych jak również dostawcom rozwiązań technologicznych zapoznanie się z oczekiwaniami ich odbiorców i użytkowników przemysłowych.

Prelekcje przygotują przedstawiciele czołowych firm energetycznych, dostawcy usług jak również przedstawiciele najważniejszych urzędów, instytutów i instytucji kontrolujących.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu regulacji, produkcji, badania jakości, logistyki oraz spalania biomasy i paliw alternatywnych.

Chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Rok rocznie nasze spotkanie gromadzi szerokie grono prawie 300 ekspertów i przedstawicieli najważniejszych firm z branży, przedstawicieli rządu oraz świata nauki co z pewnością świadczy o dużej randze naszych wydarzeń.

Pierwszego dnia Forum po części konferencyjnej zapraszamy do udziału w uroczystej kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych, a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

Drugiego dnia Forum zapraszamy wraz z Gospodarzem Honorowym do zwiedzania Elektrociepłowni Białystok.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • Administracji publicznej odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku biomasy i branży WTE w Polsce.
 • Wytwórców energii i ciepła z biomasy i paliw alternatywnych.
 • Przedsiębiorstw sektora komunalnego oraz zakładów zagospodarowania odpadów.
 • Producentów oraz dostawców biomasy i paliw alternatywnych.
 • Firm logistycznych.
 • Firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.
 • Firm zajmujących się budową nowych mocy wytwórczych zarówno tych biomasowych jak i odpadowych.
 • Dostawców rozwiązań technologicznych.
 • Firm inżynieryjnych.
 • Firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyką inwestycji w sektorze energetycznym.

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego Forum podobnie jak w trakcie jego poprzednich edycji stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów, tak aby branża biomasy i innych paliw alternatywnych w Polsce mogła się rozwijać i z powodzeniem funkcjonować.

Zapraszamy do uczestnictwa oraz współpracy przy tworzeniu nadchodzącego Forum!

Do zobaczenia w marcu w Białymstoku!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Aktualności

Ministerstwo Energii Patronem Honorowy Forum

Mamy zaszczyt poinformować, iż po raz kolejny nasze wydarzenie zostało docenione przez Ministra Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego, który objął nadchodzące VI Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych…

Przedstawiciel MPEC Olsztyn wystąpi w trakcie Forum

Pan Konrad Nowak, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie potwierdził zarówno swoją obecność jak i wystąpienie pierwszego dnia Forum. Pan Prezes w trakcie swojego…

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi w trakcie Forum

Mamy zaszczyt poinformować, iż swoją obecność oraz wystąpienie w trakcie Forum potwierdził Pan Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Firma LA MECCANICA dołączyła do grona Partnerów Forum

Z zadowoleniem zawiadamiamy, iż do grona Partnerów Forum ponownie dołączyła firma LA MECCANICA srl di Reffo. LA MECCANICA srl di Reffo  została założona przez Ottorino Reffo…

Przedstawiciel PGE GiEK S.A. Oddział EC Rzeszów wystąpi w trakcie Forum

Mamy przyjemność poinformować, iż Pan Grzegorz Pelczar, Dyrektor Projektu Budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów dołączył do grona prelegentów…

Przedstawiciel PGE S.A. wystąpi w trakcie Forum

Mamy przyjemność poinformować, iż Pani Magdalena Ruszniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Dostaw Surowców Produkcyjnych w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. potwierdziła swoją obecność jak również wystąpienie w…

Przedstawiciel MZGOK Konin wystąpi w trakcie Forum

Z zadowoleniem zawiadamiamy, że do grona prelegentów dołączyła Pani Elżbieta Streker – Dembińska, Dyrektor Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w MZGOK Konin, która podzieli się swoimi…

Przedstawiciel PGNiG Termika wystąpi w trakcie Forum

Z przyjemnością informujemy, że swoje zaangażowanie w Forum potwierdził Pan Wiktor Nowak – Główny Kupiec w PGNiG Termika S.A., który dołączył do grona uczestników i prelegentów…

Zobacz więcej

Program

30 marca 2017
9:00 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 10:15

Uroczyste otwarcie Forum oraz przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

10:15 – 12:15

Sesja I:

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych

12:15 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:00

Sesja II:

Biomasa – nowe możliwości, doświadczenia, badanie jakości, certyfikacja

14:00 - 15:00

Lunch

15:00 - 16:00

Sesja III:

Inne paliwa alternatywne – nowe możliwości, doświadczenia

16:00 - 17:00

Sesja IV:

Otwarta dyskusja panelowa: Wpływ obecnych regulacji na wytwórców ciepła i energii z biomasy i innych paliw alternatywnych, perspektywy rozwoju branży.

19:00 - 23:00

Uroczysta kolacja

31 marca 2017
10:00

Zbiórka przed hotelem

10:30 - 12:30

Wizyta studyjna: zwiedzanie jednostki wytwarzającej energię i ciepło z biomasy

12:30 - 13:00

Powrót do hotelu

13:00 - 14:00

Lunch

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Andrzej J. Piotrowski

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Energii

Andrzej J. Piotrowski

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Energii

Urodził się 4 października 1956 roku w Warszawie. W 1981 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Był wykładowcą Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Od 1997 roku pełnił obowiązki dyrektora ds. strategii Instytutu eGospodarki w Centrum Adama Smitha w zakresie mechanizmów rynku i strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej. W 2007 roku był wiceministrem gospodarki. W tym czasie zajmował się między innymi kwestią środków z UE w zakresie POIG i POIiŚ. Pełnił obowiązki prezesa w firmie Exatel S.A., doradzał regulatorowi rynku telekomunikacyjnego oraz operatorom telekomunikacyjnym w kształtowaniu strategii. Jako wiceprezes Mazowieckiego Klastra ICT był jednym z inicjatorów joint-venture z Ukraińską Agencją Kosmiczną.

Minister Andrzej Piotrowski w Ministerstwie Energii nadzoruje pion energetyki.

Jarosław Wiśniewski

Zastępca Dyrektora
Dep. Gospodarki Ziemią
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Jarosław Wiśniewski

Zastępca Dyrektora
Dep. Gospodarki Ziemią
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Konrad Nowak

Prezes Zarządu
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

Konrad Nowak

Prezes Zarządu
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

Konrad Krzysztof Nowak – magister inżynier ochrony środowiska, studia podyplomowe na kierunku Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo (Politechnika Warszawska) oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem i MBA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej); certyfikowany audytor energetyczny. Od 13 lat związany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie, gdzie od 2009 zasiada w zarządzie spółki, a od 2011 pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wcześniej związany z branżą eksploatacyjną i handlową sektora inżynieryjnego, między innymi pracując w Wilo Polska i sieci Tadmar/ Saint –Gobain.

Marcin Staniszewski

Dyrektor Departamentu Wytwarzania
TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Marcin Staniszewski

Dyrektor Departamentu Wytwarzania
TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej, z branżą energetyczną związany od 2001r. Karierę zawodową rozpoczynał w elektrociepłowni przemysłowej, gdzie zajmował się min. przygotowywaniem pierwszych wniosków kogeneracyjnych dla energii elektrycznej wytwarzanej w procesie współspalania gazów hutniczych z węglem kamiennym. W okresie 2012r.- 2014r. pełnił funkcję Kierownika Działu Planowania i Nadzoru Wytwarzania  w Spółce TAURON Ciepło sp. z o.o. Obecnie jako Dyrektor Departamentu Wytwarzania odpowiada min. za procesy planowania produkcji, optymalizacji pracy jednostek wytwórczych, pozyskiwania Praw Majątkowych oraz zarządzania obszarem ochrony środowiska.

Magdalena Ruszniak

Zastępca Dyrektora Departamentu Dostaw Surowców Produkcyjnych
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Magdalena Ruszniak

Zastępca Dyrektora Departamentu Dostaw Surowców Produkcyjnych
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Mgr inż. Magdalena Ruszniak MBA, absolwentka Wydziału Elektrycznego PW o specjalności Sieci i Systemy Elektroenergetyczne, MBA University of Bradford i WSPiZ im. Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży energetycznej. Obecnie pracuje w PGE S.A. Była członkiem wielu rad nadzorczych spółek związanych z  sektorem energetycznym.
W PSE S.A. brała udział w szeregu istotnych projektach, m.in. w projekcie uruchamiania rynku bilansującego w Polsce oraz projekcie stworzenia docelowej organizacji Operatora Systemu Przesyłowego.
Z PGE S.A. związana od 2008r., gdzie brała czynny udział w procesie połączenia spółek obszaru sprzedaży detalicznej GK PGE, w procesie pierwszej publicznej oferty IPO PGE S.A. oraz wiodącą rolę w procesie włączenia obrotu hurtowego do centrali Grupy PGE.

Elżbieta Streker – Dembińska

Dyrektor
MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Elżbieta Streker – Dembińska

Dyrektor
MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Grzegorz Pelczar

Dyrektor Projektu Budowy ITPO
z Odzyskiem Energii
PGE GiEK S.A.
Oddział EC Rzeszów

Grzegorz Pelczar

Dyrektor Projektu Budowy ITPO
z Odzyskiem Energii
PGE GiEK S.A.
Oddział EC Rzeszów

Wiktor Nowak

Główny Kupiec
PGNiG Termika S.A.

Wiktor Nowak

Główny Kupiec
PGNiG Termika S.A.

Anna Tarnawska

Dyrektor Branży Minerals
SGS Polska Sp. z o.o.

Anna Tarnawska

Dyrektor Branży Minerals
SGS Polska Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W latach 2000 – 2001 pracowała w angielskiej firmie spedycyjnej Traker International w Londynie. Od 11 lat związana z firmą SGS Polska Sp. z o.o. Początkowo na stanowiskach operacyjnych, handlowca, audytora wewnętrznego i zastępcy dyrektora branży. Następnie od roku 2006 jako dyrektor branży zajmującej się kontrolą paliw stałych, wyrobów stalowych, nawozów sztucznych, chemikaliów stałych oraz procedur i systemów pobierania próbek Zaangażowana również w międzynarodowe projekty regionalne w strukturach korporacyjnych Grupy SGS.

Ilona Olsztyńska

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie (CORP) Lead Auditor SGS Polska Sp. z o.o.

Ilona Olsztyńska

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie (CORP) Lead Auditor SGS Polska Sp. z o.o.

W SGS Polska Sp. z o.o. jest Kierownikiem ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, jest również Auditorem Wiodącym w zakresie: certyfikacji SNS dla dostawców i producentów biomasy, Zakładowej Kontroli Produkcji w branży drzewnej, certyfikacji systemów FSC i PEFC oraz systemów zarządzania jakością wg ISO 9001, jest również auditorem do spraw EUTR.

Od 2015 roku została członkiem Komitetu Technicznego powołanego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych) oraz wpisano ją na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Od 2001 roku związana z branżą drzewną. Absolwentka Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych „Finanse” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Zarządzanie Środowiskowe w Przedsiębiorstwach” Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia brakarza II klasy.

Jest współtwórcą Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy oraz członkiem Komitetu Technicznego powołanego przy SGS Polska Sp. z o.o. zajmującego się opracowaniem oraz wdrożeniem procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne. Jest również ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych oraz biomasy na cele energetyczne, w tym także miejsc wytwarzania.

Partnerzy

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Gospodarz Honorowy

Elektrociepłownia Białystok to centrum kompetencyjne Segmentu Ciepła Enei Wytwarzanie.
EC zapewnia mieszkańcom Białegostoku ciepło w domach, a przemysłowi – ciepło do procesów technologicznych. Wytwarza je w systemie skojarzonym: oznacza to, że oprócz energii cieplnej wytwarzamy też energię elektryczną.

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Partner Merytoryczny

SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 85 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1800 biur i laboratoriów na całym świecie.

SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą 650 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie a w całej Polsce posiadamy ponad 30 oddziałów.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, aby oferować najwyższej jakości usługi we wszystkich gałęziach przemysłu. Nasze niezależne usługi stanowią dla klientów wartość dodaną i zapewniają zrównoważony rozwój ich działalności. Więcej na temat naszych usług znajduje się na:

Współpraca

Współpraca

TAURON Ciepło Sp. z o.o. to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: ZW Katowice, ZW Tychy, ZW Bielsko-Biała, ZW Kamienna Góra oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło  – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1100 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi  prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to ok. 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.

Współpraca

PGNiG TERMIKA SA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej
w skojarzeniu. Od 2012 roku w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Nasze zakłady produkują 11% ciepła wytwarzanego w Polsce. Firma zaspokaja ok. 70% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Warszawy i okolic oraz 65% energii elektrycznej. Rocznie produkuje 11,3 TWht ciepła i 4,4 TWh energii elektrycznej w kogeneracji.

Firma prowadzi produkcje w 6 jednostkach wytwórczych:

 • Elektrociepłowni Siekierki,
 • Elektrociepłowni Żerań,
 • Elektrociepłowni Pruszków,
 • Ciepłowni Kawęczyn,
 • Ciepłowni Wola,
 • Ciepłowni Regaty.

Podstawowym paliwem, które wykorzystujemy w PGNiG TERMIKA, jest węgiel kamienny.

Od 2007 roku firma wykorzystuje biomasę. W grudniu 2015 uruchomiony został kocioł dedykowany na to paliwo w EC Siekierki.

Współpraca

Współpraca

Współpraca

„Czyste Środowisko to nasz cel” – oto dewiza Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Determinuje ona wszelkie poczynania zakładu i jest drogowskazem w naszym działaniu na dziś i na przyszłość.  Tak rozumiana misja nakłada szczególną odpowiedzialność i niemałe obowiązki. Aby sprostać tym wyzwaniom, MZGOK Sp. z o.o. opracował modelową strategię proekologiczną, której realizacja przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W przedsiębiorstwie pracuje nowoczesny Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, sortownia z trzema liniami sortowniczymi, które pozwalają odzyskać surowce do powtórnego przerobu, kompostownia odpadów oraz składowisko odpadów. Temu samemu celowi służy zorganizowana i prowadzona przez zakład w całym mieście selektywna zbiórka odpadów. Aby prawidłowo i efektywnie prowadzić selektywną zbiórkę odpadów, zakład zakupił i rozstawił na konińskich osiedlach ponad trzy tysiące pojemników. Segregacja odpadów organicznych następuje w gospodarstwach domowych dzięki wyposażeniu mieszkańców w małe pojemniki do gromadzenia odpadów bio, oraz ustawieniu przy punktach gromadzenia odpadów specjalnych zbiorczych pojemników na bioodpady. Z uzyskanych w ten sposób odpadów organicznych zakład produkuje kompost wykorzystywany do rekultywacji zdegradowanych terenów i utrzymania zieleni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów, banków oraz pozostałych instytucji, MZGOK rozpoczął świadczenie usług niszczenia dokumentów, dyskietek oraz płyt CD.

                MZGOK Sp. z o.o. prowadzi także rozległe, różnorodne działania proekologiczne i edukacyjne dla mieszkańców regionu. W tym celu powołano Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz audiowizualny, w którym każdego roku setki osób uczestniczą w zajęciach o tematyce ekologicznej. Aby zachęcić mieszkańców Konina do aktywnego uczestniczenia w selektywnej zbiórce, zakład prowadzi wielokierunkowe działania informacyjno-edukacyjne poprzez kolportaż kalendarzy, ulotek o tematyce ekologicznej, jak również za pośrednictwem strony internetowej i lokalnych środków masowego przekazu. Za całokształt działań zawodowych i społecznych Dyrektor Zakładu Jan Skalski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2007 po raz pierwszy MZGOK był organizatorem I Turnieju Ekologicznego „Dzień recyklingu”, który odbywał się  podczas obchodów Dni Konina. Przeznaczony on był dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, i w każdej z tych kategorii został wyłoniony Mistrz Recyklingu. Patronat nad konkursem objęli Prezydent Konina i Przewodniczący Miejskiej Rady. Głównymi celami imprezy były popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, wyrabianie nawyku segregacji odpadów oraz integracja społeczności szkolnych.

                W roku 2011 MZGOK został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2011 roku podpisano z 35 gminami – uczestnikami Projektu, umowę wykonawczą na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów. W listopadzie 2012 roku nastąpiło podpisanie Kontraktu na projektowanie i budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie pomiędzy MZGOK Sp. z o.o. i Konsorcjum Integral-Erbud-Introl. W listopadzie 2013 roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ruszyły prace budowlane. 16 października 2015 r. był dla tej inwestycji dniem kluczowym. Po pierwszym spalaniu 8 września, po synchronizacji z siecią elektroenergetyczną 9 października wytworzonej w ZTUOK pierwszej energii elektrycznej w ilości 400 megawatogodzin, nadszedł moment przekazania instalacji do ruchu próbnego i testów gwarancyjnych. Grontmij Polska Sp. z o.o. zameldował Prezesowi MZGOK Sp. z o.o.  gotowość budowy do podjęcia próbnego ruchu na 1000 godzin ciągłej pracy i prowadzenia testów gwarancyjnych. Kolejnym wydarzeniem tego dnia było podpisanie umowy z wykonawcą Testów Gwarancyjnych, Zakładem Pomiarowo-Badawczym Energetyki „Energopomiar”. W grudniu zakończono ruch próbny oraz testy gwarancyjne i ZTUOK został przekazany inwestorowi do użytkowania.

Partner

LA MECCANICA srl di Reffo  została założona przez Ottorino Reffo w 1961 roku w Cittadelli.

Od ponad pięćdziesięciu lat produkuje matryce do granulatorów, granulatory, rolki i części zamienne, kompletne linie do produkcji pelletu, chłodnice przeciwprądowe , kruszarki, młyny młotkowe, przesiewacze wibracyjne, systemy pokrywania pelletu tłuszczem oraz Ekspandery.

Rocznie produkuje ponad 2500 matryc do większości modeli granulatorów.

Niewątpliwie mocną stroną firmy LA MECCANICA jest serwis posprzedażowy i pomoc techniczna: Inżynierowie firmy są zawsze dostępni, aby pomóc w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów lub po prostu po to, aby udzielić odpowiednich wskazówek i porad.

Jakość jest wizytówką firmy: w każdym działaniu myślimy  jak rzeźbiarz uderzający w blok kamienia by wyodrębnić z niego posąg, z kreatywnością, zaangażowaniem i zamiłowaniem do naszej pracy.

Wykorzystanie biomasy , drewna i odpadów pochodzenia rolniczego do produkcji energii odnawialnej jest jednym z największych wyzwań w celu zachowania równowagi na świecie, którego jesteśmy częścią.

Przetwórstwo biomasy stało się jednym z najważniejszych działań w celupozyskania energii na całym świecie, będzie również nieustannie wzrastało z uwagi na fakt, że priorytetem w dzisiejszych czasach stała się ochrona środowiska i produkcja tzw. „zielonej energii”.

LA MECCANICA przez lata testuje , nawet w najbardziej trudnych warunkach pogodowych, całą gamę zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń do obróbki drewna biomasy i odpadów pochodzenia rolniczego, maszyny są specjalnie zaprojektowane i opracowane w odniesieniu do danego surowca:

 • Biomasa leśna: odpady pochodzące z obróbki drewna, zrzyny tartaczne;
 • Biomasa pochodzenia rolniczego: „Agro Biomasa”, słoma zbożowa, alf alfa (lucerna) , siano, miskantus, malwa pensylwańska itd;
 • Biomasa przemysłowa, w zasadzie odpady pochodzące z produkcji takie jak sansa (pulpa jabłkowa) , odpady pochodzące z owoców wykorzystanych do produkcji soków itd.

Zespół inżynierów La Meccanica  projektuje kompletne linie do produkcji pelletu nadzoruje  produkcję poszczególnych maszyn i części instalacji, organizuje instalację wraz z uruchomieniem , wspierając klienta w każdej fazie instalacji.

Patronat medialny

Miesięcznik wszystkich pracujących w lesie, przede wszystkim przedsiębiorców leśnych i pracowników zakładów usług leśnych.

Nakład: 2150 egz., zasięg: ogólnopolski. Objętość: 94-108 stron.

Tematyka: maszyny leśne, technika leśna, usługi leśne, BHP w lesie, zakłady usług leśnych, arborystyka, biomasa, Lasy Państwowe, ogłoszenia drobne.

Patronat medialny

Profesjonalny portal dla właścicieli i pracowników firm leśnych.

Do wykonywania prac w lesie potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Wiedza o technikach i technologiach pracy, o bhp, o sprzęcie jaki w tej pracy się wykorzystuje. I tę wiedzę dostarcza właśnie portal FIRMYLESNE.pl

Patronat medialny

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat medialny

Patronat medialny

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Patronat medialny

WysokieNapiecie.pl tworzone jest przez największy w Polsce zespół dziennikarzy
zajmujących się wyłącznie sektorem paliwowo-energetycznym i jest jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w tej branży.
W ramach stałej współpracy nasze teksty publikuje niemal 30 serwisów .
Zespół redakcyjny Obserwatora Legislacji Energetycznej tworzą najlepsi dziennikarze –
prawnicy i ekonomiści – z wieloletnim doświadczeniem w takich mediach jak Gazeta Wyborcza,
Rzeczpospolita, Parkiet, BBC, PAP, Polskie Radio, cire.pl i wnp.pl. Nagradzani m.in. przez Prezesa
UOKiK za najlepszy tekst o ochronie konkurencji na rynku energii czy przez TGE za najlepszy
tekst poświęcony rynkowi energii elektrycznej oraz za popularyzację zagadnień związanych z
liberalizacją rynków energii i gazu.  Nasze artykuły i komentarze były publikowane i cytowane m.in. przez Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, Puls Biznesu, Dziennik Gazetę Prawną, Parkiet, Fakt, Politykę, Newsweek, Wprost, Forbes, PAP, Bloomberg, IAR, Polskie Radio, TOK FM, Interię, WP, TVP, Polsat, TVN24, TVN24 BiŚ, wnp.pl i cire.pl, a także liczne zagraniczne media.

Patronat medialny

Ogólnopolski dwumiesięcznik w całości poświęcony tematyce pozyskiwania czystych nośników energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, promujący zagadnienia oszczędności i efektywnego wykorzystania energii. Wydawany od 2001 r. w nakładzie 6700 egzemplarzy. Stałe działy czasopisma: Informator, Prawo, Edukacja, Technologie, Wywiad miesiąca, Projekty, Inwestycje. Autorzy opisują społeczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zobacz więcej

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w 2 dniach Forum:

 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 15 marca 2017
 • 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 16 marca 2017
 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Udział
  w kolacji w dniu 30.03.2017 oraz w zwiedzaniu w dniu 31.03.2017.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
  z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; Mbank S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmianw programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

location

Lokalizacja

Białystok jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego. Pełni rolę administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum tej części kraju, która ze względu na wyjątkowe walory ekologiczne, zwana jest Zielonymi Płucami Polski. Położenie miasta w czystym ekologicznie i pełnym atrakcji turystycznych regionie oraz bogata infrastruktura czynią Białystok i jego otoczenie miejscem atrakcyjnym do życia i wypoczynku.

Do wyłącznej dyspozycji uczestników Wiosennego Forum Biomasy zarezerwowaliśmy w całości Hotel w Białymstoku.

Specjalnie dla uczestników Forum wynegocjowaliśmy rabaty od cen standardowych – rabaty obowiązują przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 15 marca 2017.

Szczegóły będą podawane i miejsca w hotelu będą rezerwowane po uprzednim potwierdzeniu udziału w Forum Biomasy – zainteresowanych zapraszam do kontaktu:

 

Jakub Doleżał, +48 22 740 67 80, jakub.dolezal@powermeetings.eu

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży