Szanowni Państwo,

w dniach 18-19 maja 2017 r. Zespół powermeetings.eu zaprasza do Czeladzi na III edycję Forum Technologii – IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji Forum, w trakcie tegorocznego wydarzenia, skupimy się przede wszystkim na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, a szczególnie za monitorowanie i ograniczanie emisji przemysłowych.

Pierwszego dnia Forum prelekcje przygotują przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych oraz dostawcy nowoczesnych rozwiązań.

Po części konferencyjnej zapraszamy na uroczystą kolację, która będzie doskonałą okazją do dalszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń jak również zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

W programie drugiego dnia Forum zaplanowaliśmy m.in. wizytę studyjną.

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas III edycji Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie – stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Sukces zeszłorocznej konferencji pokazał, że trafnie odpowiedzieliśmy na oczekiwania specjalistów w tym zakresie.

Warto zarezerwować termin 18-19 maja 2017 już dziś i dołączyć do nas w Czeladzi!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Aktualności

EC Będzin Gospodarzem Honorowym III Forum!

Z przyjemnością informujemy, iż ponownie Gospodarzem Honorowym III Forum Technologii nt. emisji przemysłowych została Elektrociepłownia w Będzinie! Z prelekcją wystąpią Pan Krzysztof Kwiatkowski oraz Pan Marek…

Kancelaria Dentons ponownie Partnerem Forum!

Miło nam poinformować, iż Kancelaria Dentons ponownie została Partnerem Prawnym Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie! Po raz kolejny w charakterze prelegenta w…

Zapraszamy do współpracy przy organizacji III Forum!

Zapraszamy do współpracy! Dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby dołączyć do grona Partnerów III Forum poprzez wystąpienie, zamieszczenie reklamy, rezerwację stoiska itp. przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety…

Mirosław Niewiadomski z PGE GiEK S.A. Moderatorem Forum!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż ponownie w roli Moderatora Forum Technologii nt. emisji przemysłowych organizowanego przez Zespół powermeetings.eu wystąpi Pan Mirosław Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska,…

Znamy termin III Forum Technologii nt. ograniczania emisji przemysłowych!

Z przyjemnością informujemy, że III Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie – odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 r., tradycyjnie już w…

Zobacz więcej

Program

18 maja 2017
8:00-9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00-9:30

Oficjalne otwarcie, wystąpienia Gości Honorowych

9:30-10:30

Stan prawny dotyczący stosowania konkluzji BAT i BREF. Wymagania wynikające z BAT w BREF dla LCP. Stan prac nad dokumentem referencyjnym BREF dla dużych obiektów spalania paliw

Odstępstwa od konkluzji BAT

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-13:00

Wyzwania dla sektora energetyki w świetle rosnących wymagań środowiskowych w zakresie emisji przemysłowych

13:00-14:00

Lunch

14:00-16:00

Forum technologii a praktyka przemysłowa – zastosowanie rozwiązań w praktyce

16:00-17:00

PANEL DYKUSYJNY:

Jak planować inwestycje mając na uwadze zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych IED oraz zmieniające się środowisko prawne (konkluzje BAT, BREF)

19:00-23:00

Uroczysta kolacja

19 maja 2017
10:00

Zbiórka przed EC Bedzin

10:00-12:00

Zwiedzanie EC Będzin.

12:00-12:30

Przejazd do Hotelu Szafran

12:30-13:30

Lunch w Hotelu Szafran

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes
EC BĘDZIN S.A.

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes
EC BĘDZIN S.A.

Urodzony w 1954 w Żarach. Wykształcenie – magister ekonomii.

Kariera zawodowa:

1979 – 1989 stażysta, referent, specjalista, Kierownik Wydziału Handlowej Obsługi Odbiorców w Centrali Zachodniego Okręgu Energetycznego w Poznaniu,

1989 – 1993 Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-pracowniczych Zakładu Energetycznego w Poznaniu,

1993 – 1994 Członek Zarządu ds. ekonomicznych Zielonogórskich Zakładów Energetycznych w Zielonej Górze,

1995 – 2004 Członek Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych Przedsiębiorstwa Usługowego „UTECH” Sp. z o.o. w Poznaniu,

Od 1996 Prezes Zarządu Energetycznego Towarzystwa Finansowo – Leasingowego „ENERGO-UTECH” S.A. w Poznaniu do chwili obecnej.

Od 19 grudnia 2013 roku  Prezes Zarządu Elektrociepłowni Będzin S. A. do chwili obecnej.

Pan Krzysztof Kwiatkowski jest również:

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Power Engineering S.A. w Czerwonaku.

Członkiem Rady Nadzorczej APATOR S.A. w Toruniu.

Członkiem Rady Nadzorczej SGB Leasing Sp. z o.o. w Poznaniu.

Marek Mrówczyński

Prezes
EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Marek Mrówczyński

Prezes
EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (1998).

Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2006). W tym samym roku był radcą prawnym w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (2006). Ukończył aplikację prokuratorską w 2001 roku w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zdając egzamin prokuratorski.

W latach 1998 – 2006 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach początkowo jako asystent naukowo–dydaktyczny, później jako adiunkt naukowo–dydaktyczny.

Od 2002 do lipca 2014 roku był Prezesem Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o .o. Pod jego Zarządem nastąpiła realizacja szeregu inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i energetyki odnawialnej, w tym budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów biologiczno-mechanicznego unieszkodliwiania odpadów w Polsce – Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. W tym okresie spółka 10-krotnie powiększyła swoje zyski a zatrudnienie wzrosło z 40 do 200 osób.

Dodatkowo w latach 2001 – 2007 był Członkiem Rady Powierniczej Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wolf Tychy sp. z o.o. a w latach 2008 – 2011 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrownia Stalowa Wola SA.
Ponadto od września 2012 roku jest sekretarzem Rady Nadzorczej Tyskich Linii Trolejbusowych sp. z o.o..

W okresie od 2013 do lipca 2014 był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Obecnie, od lipca 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. Pod jego zarządem w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. prowadzony jest dynamiczny proces inwestycyjny z nakładem 140 mln zł, związany z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do zaostrzonych norm emisyjnych, które mają obowiązywać w perspektywie najbliższych lat.

Ukończył liczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska w energetyce.

Nagrodzony w 2013 roku Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce.

Uhonorowany Odznaką Ministra Gospodarki „za zasługi dla energetyki”.

Mirosław Niewiadomski

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
PGE GiEK S.A.

Mirosław Niewiadomski

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
PGE GiEK S.A.

Michał Jabłoński

Ekspert ds. ochrony środowiska
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Michał Jabłoński

Ekspert ds. ochrony środowiska
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Robert Żmuda

Dyrektor Działu Rozwoju
SBB ENERGY S.A

Robert Żmuda

Dyrektor Działu Rozwoju
SBB ENERGY S.A

Ewa Rutkowska-Subocz

Partner
Kancelaria Prawna Dentons

Ewa Rutkowska-Subocz

Partner
Kancelaria Prawna Dentons

Ewa Rutkowska-Subocz, kieruje Praktyką Ochrony Środowiska Dentons w Polsce i w Europie. Ponadto, jest członkiem Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Jej praktyka obejmuje wszystkie aspekty rynkowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych ważne z punktu widzenia prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących zmian klimatycznych i przepisów regulujących działalność geologiczną i górniczą. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu konwencjonalnego oraz niekonwencjonalnego, m.in. gazu łupkowego (shale gas) oraz gazu zaciśniętego (tight gas).

Partnerzy

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w 2 dniach Forum:

 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 15 marca 2017
 • 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 16 marca 2017
 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Udział
  w kolacji w dniu 30.03.2017 oraz w zwiedzaniu w dniu 31.03.2017.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
  z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; Mbank S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmianw programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

location

Lokalizacja

Czeladź leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką (Górnośląski Okręg Przemysłowy). Powierzchnia miasta wynosi ok. 1640 ha, a liczba mieszkańców wynosi ok. 33 500. Miasto sąsiaduje od północy i wschodu z Będzinem, od południowego wschodu z Sosnowcem, od południa z Katowicami, a od zachodu i północnego zachodu z Siemianowicami Śląskimi.

Do wyłącznej dyspozycji uczestników wiosennego III Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie – zarezerwowaliśmy w całości Hotel Szafran w Czeladzi.

Specjalnie dla uczestników Forum wynegocjowaliśmy rabaty od cen standardowych – rabaty obowiązują przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 4 maja 2017.

Szczegóły będą podawane i miejsca w hotelu będą rezerwowane po uprzednim potwierdzeniu udziału w Forum – zainteresowanych zapraszam do kontaktu:

Jakub Doleżał, +48 22 740 67 80, jakub.dolezal@powermeetings.eu

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży