Bogaty program III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych!

Zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem III Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie!

W programie m.in.:

PROGRAM – dzień I – 18 maja 2017
8:00-9:00 Rejestracja i poranna kawa
9:00-9:30 Oficjalne otwarcie, wystąpienia Gości Honorowych

 

Moderator:

Mirosław Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

Elżbieta Dmitruk, Zastępca Burmistrza Czeladzi ds. Komunalnych

Marek Mrówczyński, Prezes, EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Ziemowit Słomczyński, Prezes, SBB ENERGY S.A

9:30-10:30 Stan prawny dotyczący stosowania konkluzji BAT i BREF. Wymagania wynikające z BAT w BREF dla LCP. Stan prac nad dokumentem referencyjnym BREF dla dużych obiektów spalania paliw

 

Michał Chędożko, Wydział Najlepszych Dostępnych Technik, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska

 

Michał Jabłoński, Ekspert ds. ochrony środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

 

Odstępstwa od konkluzji BAT

Zbigniew Kozłowski, Kancelaria Prawna K&LGates

10:30 – 11:30 Wystąpienia Partnerów Merytorycznych Forum

 

Dostosowanie Elektrociepłowni Będzin do IED w kontekście przyjętych konkluzji BAT/BREF

Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A.

 

Efekt skutecznej redukcja tlenków azotu z Grupą Azoty

Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży, Sekcja Sprzedaży RedNOx®, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A.

11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:00 Dyrektywa MCP – wyzwania dla średnich obiektów energetycznego spalania w Polsce

Dyrektywa NEC w sprawie redukcji krajowych emisji

Żaneta Woźniak, Starszy Specjalista, Wydział ds. Ochrony Atmosfery, Departament Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska

 

Zanieczyszczenia powierzchni ziemi (remediacja gruntów)

Agnieszka Skorupińska, Counsel, Kancelaria Prawna Dentons

 

Najczęstsze problemy pojawiające się w toku radzenia sobie z zanieczyszczeniem – doświadczenia ORLEN

Leszek Paprot, Kierownik, Dział Ochrony Środowiska, Biuro Ochrony Środowiska, PKN ORLEN

13:00-14:00 Lunch
14:00-16:00 Forum technologii a praktyka przemysłowa – zastosowanie rozwiązań w praktyce

 

Instalacja Półsuchego Odsiarczania Spalin Clyde Bergemann w Elektrociepłowni Będzin

Dawid Chojnacki, Inżynier Produktu, Instalacje Ochrony Powietrza, Clyde Bergemann Polska

 

Doświadczenia z eksploatacji instalacji odsiarczania spalin pracującej w metodzie półsuchej w Elektrowni Skawina.

Marek Bogdanowicz, Menedżer ds. Produkcji, CEZ Skawina S.A.

 

Nowe źródła kogeneracyjne TAURON Ciepło w świetle wymagań konkluzji BAT

Marcin Staniszewski, Dyrektor, Departament Produkcji, TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 

Doświadczenia firmy TERMALL Sp. z o.o. związane z udziałem w realizacji inwestycji proekologicznych

Stella Dziadzio, Specjalista ds. oczyszczania spalin, TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia

 

Jak zmodernizować system monitoringu emisji, aby spełnił wymagania zawarte w konkluzjach BAT?

Anna Palewicz, Dział Pomiarów Procesowych i Środowiskowych, OMC Envag Sp. z o.o.

 

Technologia usuwania metali ciężkich ze ścieków pochodzących z IMOS

Piotr Czupryński, Kierownik Projektów Badawczo-Rozwojowych, Centrum Badań i Rozwoju, EDF Polska S.A. w Krakowie

 

Kamery termowizyjne do optycznego wykrywania wycieków gazów

Dariusz Knapek, EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o.

 

Wielkogabarytowe tłumiki hałasu w przemyśle

Adrian Leszczyński, Product Manager ENERGOPIAST Sp. z o.o.

 

16:00-17:00 PANEL DYKUSYJNY:

 

Jak planować inwestycje mając na uwadze zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych IED oraz MCP oraz zmieniające się środowisko prawne (konkluzje BAT, BREF)

 

Moderator:

Mirosław Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

Uczestnicy panelu:

Marek Mrówczyński, Prezes, EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A.

Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży, Sekcja Sprzedaży RedNOx®, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy

 

19:00-23:00 Uroczysta kolacja

 

PROGRAM – dzień II – 19 maja 2017

Wydarzenie towarzyszące: zwiedzanie EC Będzin

10:00 Zbiórka przed EC Będzin
10:00-12:00 Zwiedzanie EC Będzin.
12:00-12:30 Przejazd do Hotelu Szafran
12:30-13:30 Lunch w Hotelu Szafran

 

PROGRAM – dzień II – 19 maja 2017

Wydarzenie towarzyszące: Warsztaty: Zanieczyszczenia powierzchni ziemi

10:00 Rejestracja i poranna kawa
10:00-13:00 Warsztaty: Zanieczyszczenia powierzchni ziemi w przemyśle

 

Prowadzący:

Miłosz Tomasik, Kancelaria Prawna K&L Gates

13:00-13:30 Lunch w Hotelu Szafran

 

ZAPRASZAMY!!!!

 

Zobacz również:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Patronem Honorowym jesiennego Forum Biomasy

ZE PAK Gospodarzem Honorowym jesiennego Forum Biomasy

Najlepsze życzenia na Dzień Energetyka od powermeetings.eu!

XI Forum Spalania Biomasy 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu