Interpretacja definicji nowego obiektu energetycznego spalania

W związku z publikacją 17 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) pojawił się szereg wątpliwości związanych z tym, iż zawierają one zapisy ogólne, które wymagają interpretacji na poziomie krajowym.

Jedną z najważniejszych kwestii dla polskich elektrowni jest interpretacja definicji nowego obiektu energetycznego spalania, gdyż rzutuje ona bezpośrednio na kończące się właśnie inwestycje pięciu dużych bloków węglowych, których uruchomienie jest kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W związku z powyższym, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie reprezentujące polskie spółki wytwórcze zwróciło się z prośbą do Pana Ministra Pawła Sałka  o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi Pan Minister wyjaśnia, iż każdy obiekt, który po raz pierwszy uzyskał pozwolenie zintegrowane przed opublikowaniem konkluzji BAT jest obiektem istniejącym w ich rozumieniu. Należy zaznaczyć, że kluczowe znaczenie ma moment wydania po raz pierwszy pozwolenia zintegrowanego przez organ I instancji, nawet w przypadku, gdy nie jest ono ostateczne i może znajdować się w toku postępowań prawnych. W praktyce oznacza to, że w przypadku utraty ważności pozwoleń dla tych instalacji i wystąpienia z nowym wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia – wymagania BAT jakie będą musiały zostać dotrzymane w nowym pozwoleniu będą opierać się na wymaganiach określonych dla istniejących obiektów.

 

Źródło: https://www.tgpe.pl/pl/a/komunikat-prasowy-interpretacja-definicji-nowego-obiektu-energetycznego-spalania


Dołącz do nas 24 i 25 MARCA 2022 w ZABRZU podczas
XI edycji NAJWAŻNIEJSZEGO i NAJWIĘKSZEGO wiosennego spotkania branży
ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy, pelletu i RDF na cele energetyczne

Zobacz również:

Komunikat MKiŚ w sprawie obowiązku wykazywania KZR dla biomasy w ramach EU ETS

🐣 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych🐇

MPEC Nowy Sącz podpisał umowę na budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW

Projekt Standardów Wymiany Informacji CSIRE 5.1 jest już dostępny

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu