Inauguracja Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce

22 czerwca br. odbyła się uroczystość inauguracyjna polskiego Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce (MLE).

W ramach inauguracji odbyła się debata z udziałem prezesa URE Macieja Bando, podsekretarza stanu w ME Michała Kurtyki, prezesa Forum Energii Joanny Maćkowiak-Pandery oraz Lidii Grzegorczyk z CEO Smart Fuse, pt. Pod prąd – możliwości rozwoju młodych osób w sektorze energetycznym, podczas której uczestnicy dyskutowali o sytuacji oraz perspektywach rozwoju młodych ludzi w sektorze energetycznym w Polsce. Moderatorem dyskusji był wiceprezes zarządu PSE S.A. – Tomasz Sikorski.

Jednym z elementów spotkania była również prezentacja wyników ankiety na temat sytuacji młodych osób w polskim sektorze energetycznym. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez MLE w II kw. 2017 r. wyraźnie wskazują na wysoki poziom zaangażowania młodych ludzi w rozwój polskiego sektora energetycznego i jego społeczności.

Stowarzyszenie MLE jest organizacją zrzeszającą młodych profesjonalistów pracujących w sektorze energetycznym, zarówno w branży elektroenergetycznej, gazowniczej, OZE, a także szeroko rozumianych usługach dla branży energetycznej. Działa w celu zbudowania silnej, otwartej grupy młodych liderów tego sektora i umożliwienia im aktywnego uczestniczenia w jego budowie i rozwoju.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez MLE w II kw. 2017 r. wyraźnie wskazują na wysoki poziom zaangażowania młodych ludzi w rozwój polskiego sektora energetycznego i jego społeczności. ¾ uczestniczy w społeczności sektora energetycznego, z ramienia pracodawcy lub na własną rękę a ⅔ deklaruje, że angażuje się w inicjatywy związane z energetyką również po godzinach pracy.

Aż 76% wybrało pracę w tym sektorze, bo interesuje się energetyką, a 46% gdyż uważa, że ten sektor będzie się dynamicznie rozwijał w najbliższych latach. I choć statystyki wskazują, że zarobki w energetyce są wyższe niż w większości innych sektorów gospodarki, tylko 17% badanych kierowało się kwestiami finansowymi w wyborze pracy a 12% możliwością zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Aż 94% respondentów wiąże swoją przyszłość zawodową z energetyką a 90% poleciłoby pracę w tym sektorze znajomym.

Młode osoby pozytywnie oceniają swój poziom zaangażowania w rozwijanie sektora energetycznego w Polsce; aż 74% oceniło ten poziom jako wysoki lub bardzo wysoki. Niemniej jednak, tylko 49% wysoko ocenia wpływ młodych osób na rozwój energetyki w Polsce, podczas gdy 51% uważa, że młode osoby prawie lub w ogóle nie mają takiego wpływu.

Młodzi ludzie dostrzegają istniejącą lukę pokoleniową w polskiej energetyce.

⅓ respondentów prawidłowo oszacowała średnią wieku na ponad 50 lat. Zdecydowana większość wskazała, że średnia ta wynosi ponad 40 lat.

Jednocześnie, sami zainteresowani wskazują na bariery, które utrudniają młodym osobom rozwój w polskim sektorze energetycznym – ich zdaniem jest to brak inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na tematy związane z energetyką (50%), brak zainteresowania pracodawców rozwojem młodych ludzi w ramach ich organizacji (46%), niesprzyjającą kulturę organizacyjną (41%) oraz niechęć ekspertów do dzielenia się wiedzą w obawie przed konkurencją (15%). Warto zauważyć, że prawie ⅓ badanych wskazała na brak kontaktów i znajomości jako barierę w rozwoju kariery w energetyce.

Połowa badanych uważa, że młodym ludziom w energetyce brakuje szans na rozwój w pracy. 47% wskazało na brak dostępu do autorytetów poza pracą a 45% na brak kontaktów z innymi młodymi osobami pracującymi w sektorze energetycznym. Tylko 14% uznało, że młodym ludziom brakuje inspiracji lub po prostu nie chcą rozwijać swojej kariery.

Na pytanie o największe wyzwania stojące przed polskim sektorem energetycznym, młodzi profesjonaliści zgodnie wskazują na potrzebę rozwiązania problemów niedoboru mocy (71%) i polskiego górnictwa (69%) a także na integrację polskiego rynku energii z wewnętrznym rynkiem energii UE (42%) i integrację OZE (41%). Na potrzebę dywersyfikacji dostaw gazu i budowę regionalnego hubu gazowego wskazało tylko odpowiednio 19% i 15% badanych. Respondenci wskazali również na starzejące się bloki węglowe i sieci przesyłowe.

Respondenci byli również zgodni co do najważniejszych kroków wymaganych dla zapewnienia długoterminowego, zrównoważonego rozwoju polskiej energetyki. 83% wskazało na konieczność sformułowania długoterminowej strategii energetycznej.44% uznało za najważniejszą budowę nowych sieci przesyłowych a 42% uruchomienie rynku mocy. Tylko 14% uznało za taki krok pełną liberalizację rynków energii elektrycznej i gazu. Respondenci wskazali również na rozwijanie OZE bliskich konsumentom oraz budowę magazynów energii.

 

Źródło: https://liderzy-energetyki.com/aktualnosci/

 

Zobacz również:

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu