Decyzja Komisji Europejskiej a nowelizacja ustawy o OZE

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym seminarium:

 

Decyzja Komisji Europejskiej a nowelizacja ustawy o OZE – aukcje 2018

– czyli co nowego w projektowanych przepisach,

które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 w Warszawie.

 

Wśród najważniejszych zagadnień, które omówione zostaną w trakcie seminarium znalazły się:

 

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – główne kierunki projektowanych zmian legislacyjnych w świetle postanowień decyzji Komisji Europejskiej z grudnia 2017 r.
 • Nowy model wsparcia w ramach systemu aukcyjnego
 • Zmiany w zakresie definicji legalnych
 • Katalog niezbędnych aktów wykonawczych Ministra Energii, Ministra Rolnictwa oraz Ministra Środowiska – modyfikacje wynikające z projektu nowelizacji;
 • System Feed in Tariff (FiT) i Feed in Premium (FiP)
 • Harmonogram sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • Istota systemu aukcyjnego po nowelizacji
 • Treść oferty aukcyjnej „po zmianach” – wymagania formalne
 • Analiza kluczowych postanowień Regulaminu aukcji – projektowane zmiany zakresu
 • 39 ustawy o OZE – modyfikacja brzmienia przepisu i jej skutki dla poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej
 • Zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz sprzedawców zobowiązanych
  w systemie aukcyjnym
 • Możliwy zakres zastosowania nowelizacji do aukcji rozstrzygniętych w latach 2016-2017
 • „wyjście” z systemu aukcyjnego do systemu FIT lub FIP
 • Zasady przeprowadzania aukcji planowanych na rok 2018

 

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium.

Więcej informacji o spotkaniu dostępnych jest na www.powermeetings.eu a szczegółowy program uzyskać można pisząc na adres Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

 

 Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, iż wcześniejsza rejestracja = niższa cena!

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu