Bilans emisji CO2 Polski w EU ETS – 70 proc. z energetyki zawodowej

Zgodnie z informacją przedstawioną w majowym raporcie przez KOBiZE w 2016 roku całkowita wielkość emisji w systemie EU ETS dla Polski wyniosła 198,05 mln ton CO2, co oznacza, że była mniejsza o 0,3 proc. w stosunku do emisji CO2 w 2015 roku, w którym wyniosła ona 198,70 mln ton CO2.

Porównując emisję z instalacji stacjonarnych z wybranych lat należy pamiętać, że liczba instalacji objętych EU ETS zmienia się każdego roku z uwagi na zmiany w instalacjach powodujące zejście poniżej kryteriów kwalifikujących do systemu, znaczące zmniejszenie produkcji, likwidację instalacji, czy budowę nowych obiektów.

Spośród sektorów objętych EU ETS w przypadku Polski sektorem najbardziej znaczącym pod względem emisji CO2 jest energetyka zawodowa obejmująca elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie zawodowe, których emisje w 2016 roku wyniosły łącznie około 140,5 mln ton CO2 , czyli około 70 proc. emisji całkowitych Polski za ub.r. w ramach EU ETS z instalacji stacjonarnych.

Najbardziej znaczącym sektorem pod względem emisji jest energetyka zawodowa: elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie zawodowe, których emisje wynoszą około 70% emisji całkowitych Polski w ramach EU ETS. Kolejny sektor, pod względem wielkości emisji, to sektor chemiczny, który posiada tylko 7%-owy udział w emisjach całkowitych. Porównując wielkości emisji w dwóch ostatnich latach dla poszczególnych branż widać, że największy nominalnie wzrost emisji nastąpił w elektrociepłowniach zawodowych (o prawie 1,2 MtCO2) i ciepłowniach zawodowych (o prawie 0,5 MtCO2). Wzrost ten bilansuje się ze spadkiem emisji odnotowanym w elektrowniach zawodowych (o ok. 1,7 MtCO2). Innym sektorem, w którym zmiany nominalne były zauważalne jest sektor hutnictwa żelaza i stali, gdzie nastąpił spadek emisji o ok. 0,5 MtCO2 (tj. o ok. 6% w stosunku do 2015 r.). W przypadku różnic procentowych największy wzrost emisji odnotowano w przemyśle mineralnym (o 84%) i cukrowniczym (o 14%). Należy jednak zauważyć, że w przypadku pierwszego sektora, emisje liczone są dla małej liczby instalacji. Natomiast w przemyśle cukrowniczym emisje zależą od urodzaju i wielkości dostaw towaru i mogą się różnić rok do roku nawet o 30%.

KOBIZE przedstawiło też dane dotyczące zużycia poszczególnych paliw w 2015 i 2016 roku. Dla większości paliw poziom zużycia utrzymywał się na podobnym poziomie. Zużycie węgla kamiennego wzrosło o 4,8%, przy jednoczesnym spadku o 4,3% dla węgla brunatnego. Również o 6,3% zmniejszyła się ilość spalanych lub współspalanych paliw biomasowych.

 

Źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/raport_co2/2017/Raport_z_rynku_CO2_maj_2017.pdf

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu