SBB Energy zaangażowane w CEZ Skawina

CEZ Skawina, elektrownia wchodząca w skład Grupy CEZ, 9 października podpisała umowę na budowę instalacji odazotowania spalin metodą katalityczną. Dzięki realizacji tej inwestycji skawińska elektrownia spełni zaostrzone limity emisyjne wynikające zarówno z Dyrektywy IED, jak i konkluzji BREF/BAT. Inwestycje zarealizuje z konsorcjum firm SBB Energy i ČEZ Energetické Služby.

Zadaniem instalacji będzie redukcja tlenków azotu w spalinach pobieranych z czterech kotłów OP-210M (K8 – K11) i jednego kotła OP-230 (K6) do poziomu poniżej 150 mg/Nm3. Inwestycja będzie realizowana etapowo: pierwszy nitka instalacji ma być przekazana do eksploatacji w trzecim kwartale 2019 r. i druga bliźniacza w pierwszym kwartale roku 2020. Jest to kolejny krok w procesie dostosowania działalności elektrowni zarówno do wymagań Dyrektywy IED, jak również do restrykcyjnych wymagań określonych w konkluzjach BREF/BAT.

-Podpisanie umowy na budowę instalacji odazotowania spalin potwierdza, że realizujemy naszą strategię rozwoju w Polsce w sposób pewny, a priorytetem naszych działań pozostaje troska o środowisko naturalne” – powiedział po podpisaniu umowy prezes zarządu CEZ Skawina, Martin Hančar.

Pierwszym etapem ograniczania emisji tlenków azotu (NOx) w Skawinie było wyposażenie kotłów OP-210M (K8 – K11) w instalacje obniżające emisję NOx metodami pierwotnymi. Inwestycję zrealizowano w latach 2000 – 2007 podczas modernizacji tych kotłów. Elektrownia posiada również oddaną do eksploatacji w 2008 roku instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą.

Inwestycje zarealizuje z konsorcjum firm SBB Energy i ČEZ Energetické Služby

-Do wykonania instalacji zostanie zastosowana nowoczesna technologia katalityczna, która spełnia wymagania BAT i gwarantuje bezpieczeństwo oraz automatyzację całego procesu” – dodał obecny na podpisaniu umowy prezes Zarządu ČEZ Energetické Služby. Michal Pastušek.

– Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową realizację budowy instalacji w CEZ Skawina. Finalny proces odazotowania spalin będzie niezawodny, bezodpadowy, bezpieczny dla obsługi, urządzeń i środowiska, przy wszystkich możliwych obciążeniach, stanach eksploatacji i warunkach klimatycznych” – skomentował Prezes Zarządu SBB Energy Ziemowit Słomczyński.

Źródło: http://www.cire.pl/item,152515,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=27001

Zobacz również:

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu