URE podaje wysokość opłat zastępczych w 2017 r.

W 2017 r. jednostkowa opłata zastępcza, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE, będzie wynosiła 92,04 zł/MWh (świadectwa zielone) oraz 300,03 zł/MWh (świadectwa błękitne) – informuje URE.

Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji ustawy o OZE, którą prezydent RP podpisał 14 sierpnia br., jednostkowa opłata zastępcza będzie wynosiła 125% rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z OZE , publikowanej zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, jednak nie więcej niż 300,03 zł/MWh.

Regulator wskazuje też, że ze względu na brak możliwości opublikowania zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 2 rocznych cen średnioważonych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia za rok 2017 – obowiązujących w 2018 r., nie jest możliwe wskazanie obowiązującej wysokości jednostkowych opłat zastępczych w 2018 r. 

– Przy założeniu, że wyżej wymienione ceny wyniosłyby w 2018 r. dla świadectw zielonych 33,89 zł/MWh, a dla świadectw błękitnych 340,69 zł/MWh (ceny wyliczone jako średnia arytmetyczna z cen miesięcznych obowiązujących w miesiącach styczeń – sierpień 2017 r.) to wysokość jednostkowych opłat zastępczych w 2018 r. kształtowałaby się na poziomie 42,36 zł/MWh (świadectwa zielone) oraz 300,03 zł/MWh (świadectwa błękitne) – informuje URE.

 

Źródło: http://energetyka.wnp.pl/jakie-oplaty-zastepcze-po-wejsciu-w-zycie-nowelizacji-ustawy-oze,304725_1_0_0.html

 

 

Zobacz również:

Ciepłownictwo: Prezes URE zmienia model regulacyjny dla ciepłownictwa by wspierać inwestycje i transformację sektora

Nowe perspektywy rozwoju rynków energii

Przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy

ACER opublikowała zaktualizowane wytyczne dotyczące obszaru REMIT

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu