Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z serii ABC rynku energii.

Po dużym zainteresowaniu pierwszą edycją spotkania i zebranymi dobrymi opiniami uczestników,
już po raz drugi skupimy się na obrocie energią elektryczną.

 

Zatem zapraszamy do udziału w II edycji seminarium:

 

ABC Obrotu Energią Elektryczną

30 listopada 2022, Warszawa & online 

 

Swoje wystąpienia potwierdzili Eksperci mający wkład w kreowanie jak i funkcjonowanie rynku energii w Polsce.

Po każdym wystąpieniu będą Państwo mieli czas na sesję Q&A z prowadzącymi co powoli na maksymalne – merytoryczne wykorzystanie czasu spotkania i obecności naszych Ekspertów.

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:30 - 9:00

Rejestracja / logowanie uczestników

9:00 - 10:30

I część seminarium

 

Obrót energią elektryczną – wymagania formalnoprawne

– uzyskanie koncesji

– obowiązki podmiotu koncesjonowanego

10:30 - 10:45

Przerwa

10:45 - 13:00

II część seminarium

 

Formy handlu energią

– rynek kontraktowy (w tym PPA)

– rynek giełdowy

– rynek bilansujący w tym zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

13:00 - 13:30

Przerwa

13:30 - 15:30

III część seminarium

 

REMIT – monitorowanie transakcji

 

Modele sprzedażowe oraz zakupowe energii elektrycznej dla odbiorców i wytwórców

– Sprzedaż ee: w stałej cenie, w modelu transzowym oraz w oparciu o rynek dnia następnego (SPOT)

Zakup ee: w oparciu o cenę stałą, w oparciu o rynek dnia następnego oraz w oparciu o formułę CfD

– Umowy cPPA

 

Proces łączenia rynków – market coupling

– regiony wyznaczania zdolności przesyłowych

– metody alokacji stosowane w poszczególnych regionach

 

Obrót energią elektryczną z państwami trzecimi
(spoza UE)

 

Nadzwyczajne rozwiązania

– rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii,

– ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

– ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na  celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

 

Planowane zmiany na rynku wynikające z:

– wdrożenia Dyrektywy 2019/944

– przepisów rozporządzenia 2019/943

Prowadzący

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Arkadiusz Krakowiak

Arkadiusz Krakowiak

Ekspert ds. Rynku Energii
Doświadczony manager - praktyk z branży energetycznej
Wieloletni pracownik URE

Arkadiusz Krakowiak

Arkadiusz Krakowiak

Ekspert ds. Rynku Energii
Doświadczony manager - praktyk z branży energetycznej
Wieloletni pracownik URE

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu marketingu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku energii oraz produktów powiązanych popartą 20 letnim doświadczeniem zawodowym w biznesie (w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla związanych z handlem energią). W latach 2008-2013 Członek Zarządu Spółki Wytwórczej ENEA Wytwarzanie odpowiedzialny za handel oraz Prezes Zarządu ELKO Trading. Koordynował i zarządzał całokształtem zagadnień związanych z obrotem energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz paliwami produkcyjnymi na potrzeby Spółek z GK ENEA (w tym spółek wytwórczych, spółki sprzedaży detalicznej, spółki dystrybucyjnej oraz działalności stricte tradingowej). Od 2018 roku pracownik URE. Obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Monitorowania Rynku.

Marcin Grodzki

Marcin Grodzki

Portfolio Manager
Respect Energy

Marcin Grodzki

Marcin Grodzki

Portfolio Manager
Respect Energy

Od lutego 2022 Portfolio Manager, a wcześniej Specjalista ds. produktu i analiz rynkowych w Respect Energy.
Swoje doświadczenie w handlu energią zdobywał na stanowiskach Specjalisty ds. obrotu energią elektryczną, a wcześniej Specjalisty ds. tradingu.
Odbył staż w Ministerstwie Energii oraz w PGE.
Ukończył Politechnikę Warszawską zdobywając tytuł Inżyniera Magistra w Energetyce Jądrowej.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WyskieNapiecie.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1590 1390 ABC obrotu energią elektryczną listopad 2022 Stacjonarnie: 1 590,00 PLN + VAT Online: 1 390,00 PLN + VAT
  •  Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

  Online:  1 390,00 PLN + VAT

  Stacjonarnie: 1 590,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line / stacjonarnie: materiały szkoleniowe online + przerwa kawowa + lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się:

   

  stacjonarnie: Warszawa

   

  oraz 

   

  online

  Kontakt

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu ABC obrotu energią elektryczną listopad 2022

  Jesteś zainteresowany tematem obrotu energią elektryczną❓
  Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu
   * pola wymagane