Spadek emisji CO2 w ramach EU ETS

Emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w ubiegłym roku spadły o około 2,6% – szacuje Komisja Europejska.

Jak podaje KE zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z elektrowni i instalacji produkcyjnych wyniosły w 2016 r. 1,75 mld ton ekwiwalentu CO2. Emisje te spadły o około 2,7 % w porównaniu do poziomu z 2016 roku.

Natomiast emisje z linii lotniczych w obrębie UE wyniosły w 2016 roku 61 milionów ton CO2, co stanowi wzrost o 7,9 proc. w porównaniu do 57 mln ton rok wcześniej

W ogólnym rozrachunku emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich instalacji objętych systemem EU ETS w ubiegłym roku spadły o około 2,6 proc.

KE przypomina, że obecnie na europejskim rynku emisji dwutlenku węgla w obiegu jest około 1,693 miliarda uprawnień. Komisja zwraca też uwagę, że w efekcie zastosowania mechanizmu backloadingu w latach 2014-2016 wycofano z rynku 900 mln uprawnień, co oznacza, że gdyby to rozwiązanie nie zostało wprowadzone na rynku byłoby w obiegu ponad 2,5 mld EUA. KE chce od 2019 wprowadzić nowy mechanizm – rezerwy stabilizującej, który ma umożliwić ograniczenie liczby uprawnień na rynku.

Źródło: CIRE

Zobacz również:

URE: nowe wzory wniosków o umorzenie zielonych i błękitnych świadectw pochodzenia za 2021 rok

Stanowisko UOKIK w sprawie możliwości skorzystania przez zmodernizowane jednostki kogeneracji z systemu premii gwarantowanej

Prezes URE ogłosił wyniki aukcji na premię kogeneracyjną

Aukcje OZE: Prezes URE podsumowuje wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu