Rozwija się rynek praw majątkowych w Polsce

23 listopada br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych dokonała rozliczenia transakcji z Rynku Terminowego Towarowego dla praw majątkowych o rekordowym wolumenie w wysokości 1054 kontraktów. Rozliczenie dotyczyło instrumentu terminowego na zielone certyfikaty OZE_11-17, dla którego Izba zarejestrowała łącznie 410 transakcji, odpowiadających 1054 kontraktom (1054 mln praw majątkowych), o łącznej wartości netto przekraczającej 41,9 mln zł (wartości liczone dwustronnie). Jest to rekordowy wolumen – największy ze wszystkich uruchomionych do tej pory serii kontraktów.

„Obroty na rozliczonym dziś przez Izbę instrumencie OZE_11-17 potwierdzają, że rynek praw majątkowych w Polsce rozwija się, a oferta TGE i IRGiT w tym zakresie jest atrakcyjna dla podmiotów handlujących zielonymi certyfikatami. Doświadczenia zdobyte przy obsłudze rynku towarowego praw majątkowych wykorzystamy przy tworzeniu nowego instrumentu terminowego na zielone certyfikaty, który będzie częścią oferty Grupy TGE po wejściu w życie regulacji MiFID II” – powiedział Seweryn Szwarocki, Wiceprezes Zarządu IRGiT.

Jednocześnie 21 listopada br. Towarowa Giełda Energii wprowadziła do obrotu kolejny kontrakt OZE z terminem wykonania przypadającym na listopad 2019 r., będzie to ostatnia seria kontraktu traktowanego jako towar giełdowy.

Rynek Terminowy Towarowy dla praw majątkowych został uruchomiony przez Towarową Giełdę Energii we współpracy z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych 12 stycznia 2016 r. Podmioty handlujące na tym rynku mogą zabezpieczać stałą cenę zakupu lub sprzedaży praw majątkowych nawet z dwuletnim wyprzedzeniem.

Źródło: http://www.cire.pl/item,154820,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=27001

Zobacz również:

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu