Co?

Tenant Academy powermeetings.eu

Cykl warsztatów obejmujący najważniejsze zagadnienia z zakresu wynajmowania powierzchni biurowych, handlowych, logistycznych, magazynowych i przemysłowych.

Gdzie?

Al. Jerozolimskie 27 w Warszawie

Kiedy?

Według harmonogramu spotykamy się 2 razy w miesiącu – wybierz interesujące Cię tematy i terminy w sekcji ‘rejestracja’.

Cel?

Naszym celem jest dostarczenie wiedzy na najwyższym poziomie oraz umożliwienie poznania się i podzielenia umiejętnościami i doświadczeniami w ramach najważniejszej grupy aktywnej na rynku nieruchomości komercyjnych – najemców.

Dla kogo?

Dla wszystkich zajmujących się oraz zainteresowanych najmem i wynajmem powierzchni w nieruchomościach komercyjnych wszystkich typów: biurowych, handlowych, logistycznych, magazynowych i przemysłowych.

Co zyskasz?

skorzystasz z fachowej wiedzy prowadzących, od lat aktywnych zawodowo w tym zakresie

wymienisz się wiedzą i doświadczeniami z innymi najemcami uczestniczącymi w warsztatach

zoptymalizujesz swój czas związany z obsługą najmu / wynajmu

poznasz prawa i obowiązki obejmujące najemców / wynajmujących

poznasz aktualne trendy związane zarówno z podpisywaniem umów, rozliczaniem czynszu najmu, service charge, jak i wykończeniem i dostosowaniem powierzchni do Twoich potrzeb

dowiesz się, jakie zapisy umów można i warto negocjować

dowiesz się, gdzie szukać optymalizacji czasu i optymalizacji kosztów związanych z najmem / wynajmem

uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych – bardzo merytorycznych i wyczerpujących, przygotowanych przez znakomitych ekspertów. Materiały stanowią kompendium wiedzy niezwykle przydatnej zarówno dla profesjonalisty jak i dla osoby dopiero rozpoczynającej swoją przygodę z najmem / wynajmem

Aktualności

Program

21 maja 2019

Moduł A – Umowy najmu

Zapisy w umowach najmu

Obowiązki stron

Kalkulacja powierzchni i jej optymalizacja

Negocjacje i renegocjacje

Przedłużenie

22 maja 2019

Moduł B – Czynsz i service charge

Wysokość service charge

Części składowe service charge

Budżet kosztów wspólnych

Rozliczenie roczne

Audyt kosztów

23 maja 2019

Moduł C – Najem powierzchni – cele i strategia najemcy vs zapotrzebowanie na powierzchnię.

Rodzaj działalności prowadzonej przez najemcę

Ustalenie celów biznesowych najemcy

Określenie strategii związanej z najmem

Dedykowane badanie rynku

Firmy łączące pokolenia

Modelowanie i dopasowanie powierzchni biurowej

Workplace strategy

Wsparcie ze strony agenta i właściciela nieruchomości na każdym etapie wynajmowania powierzchni.

24 maja 2019

Moduł D – co-working, co-sharing, co-living

Dla kogo?

Cele, strategia i wymagania najemców

Dostępne powierzchnie, jakość, zakres usług podstawowych i dodatkowych

Umowa najmu

Zaproponuj osobę i temat którą chciała/ chciałbyś usłyszeć.

Prelegenci

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Rejestracja

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług 2 Przedstawiciel zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo




Dane firmy do faktury VAT




Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

700 Real Estate Tenant Academy Office
 • Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu: … PLN netto
 • Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: powermeetings.eu,  Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą email lub tradycyjną na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy – zmiana powinna być zgłoszona najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
 • Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Al. Jerozolimskie 27

00-508 Warszawa

Aleje Jerozolimskie, kamienica nr 27. Wzniesiona dla Zygmunta Regelmana wg projektu znakomitego architekta Stefana Szyllera w roku 1893. Stefan Szyller projektował głównie w Warszawie, jest autorem projektów około stu kamienic oraz licznych kościołów, a m.in. Bramy Głównej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Kamienica Regelmana jest to jedyna zachowana kamienica sprzed II Wojny Światowej na odcinku pomiędzy ul. Marszałkowską i ul. Kruczą. W trakcie powojennej odbudowy miasta uproszczono detale zdobiące elewację oraz zlikwidowano balkony. Do 1971 wysiedlono wszystkich mieszkańców, a następnie rozebrano oficyny. Pierwotnie trzypiętrowa, dwupiętrowa nadbudowa dobudowana w latach 1978-1980, aby dostosować wysokość kamienicy do otaczających ją budynków.

Pięknie wyremontowana w roku 2015. Kilkakrotnie zmieniała właścicieli – aktualnie jest własnością Alior Bank.

Kontakt

Inne wydarzenia