Przybywa gazu, a ubywa węgla w bilansie energii w Polsce

W latach 2000-2016 udział gazu ziemnego w bilansie energii pierwotnej w Polsce wzrósł z 10,94 proc. do 13,63 proc., a udział węgla w tymże bilansie spadł w tym samym okresie z 64,22 proc. do 52,06 proc. – m.in. wynika z monitoringu bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych w 2016 roku.

Ministerstwo Energii opublikowało sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Dokument identyfikuje m.in. szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój sektora paliw gazowych w Polsce.

Sprawozdanie podkreśla także, że ważnym czynnikiem, który wpłynie na konsumpcję gazu w najbliższym czasie jest Polityka klimatyczno-energetyczna UE do 2030 r., bo m.in. zobowiązuje państwa członkowskie do osiągnięcia 27 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii w UE, a także nowy system EU ETS prowadzący do wzmocnienia ambicji redukcyjnych emisji CO2.

 

Więcej na ten temat:

http://www.me.gov.pl/node/27401

http://www.wnp.pl/wiadomosci/303712.html

 

Zobacz również:

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o efektywności energetycznej

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu