Protokół z Kioto, EUA, CO2 i MIFID z Service Charge w nieruchomościach komercyjnych

Co mają wspólnego Protokół z Kioto, EUA, CO2 i MIFID z Service Charge w nieruchomościach komercyjnych? Z pozoru wydawać by się mogło, że niewiele. Otóż mają!

Zgodnie z prawem UE przedsiębiorstwa osiągające wydajność przekraczającą 20 MW są zobowiązane do udziału w handlu emisjami CO2. W Polsce to około 850 firm, w tym większość to ciepłownie i elektrociepłownie, następnie producenci energii oraz określona grupa zakładów przemysłowych. Zakłady te otrzymują prawa do emisji CO2 w określonej ilości, przy czym z roku na rok ilość bezpłatnych uprawnień spada. Przedsiębiorstwa nie wykorzystujące przyznanych praw mogą nadwyżkę sprzedać, a te, które mają większe zapotrzebowanie – muszą je dokupić.

EUA (European Union Allowances) to jednostka uprawniająca do emisji 1 tony CO2.

Cel jaki przyświecał tworzeniu tego mechanizmu był taki, aby handel emisjami (przy z roku na rok zmniejszających się przydziałach bezpłatnych) zmusił przedsiębiorstwa do ograniczania emisji, do inwestowania w nowe, bardziej przyjazne środowisku technologie, a docelowo do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Kurs EUA kształtował się w ostatnich latach w przedziale 3-5-7 euro, przełom nastąpił po 3.01.2018 gdy w życie weszła dyrektywa w sprawie rynku instrumentów finansowych (MiFiD) i od tego czasu certyfikaty emisji są traktowane jako instrumenty finansowe, stały się bowiem częścią rynku finansowego.

Zapewne domyślasz się już – a historycznie możesz to już sprawdzić – cena uprawnień poszła w ciągu roku w górę dość drastycznie, bo, bagatela – o 500%.

I jak to się ma do naszego Service Charge?

Otóż, wracając do akapitu pierwszego, łatwo domyślimy się, jaka będzie tendencja zmiany cen energii elektrycznej i energii cieplnej w obliczu tak znacznego wzrostu kosztów produkcji.

Więcej na ten temat oraz na temat innych czynników mających wpływ na zmiany cen energii, a tym samym na wysokość opłaty service chargé dowiesz się podczas seminarium Energia elektryczna – ceny i prognozy, zużycie i optymalizacja, które odbędzie się 28 listopada 2018 w Brain Embassy w Warszawie.

Zobacz również:

Przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy

Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy ws. Corporate Sustainability Reporting

Co to jest Audyt Efektywności Energetycznej i Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa?

Jakich cen energii się spodziewać?

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu